Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Uzman Nilüfer Ünal
Editör: 
Gülden A. Pınarcı
Web Tasarım:
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

Ankara İle İlgili Kitaplar

Gülden A.Pınarcı
gpinarci@atilim.edu.t

 

POSTA PULLARINDA BAŞKENT ANKARA (Seçmeler 1922-2008) /
Hakan Anameriç, Fatih Rukancı


Posta Pullarında  Başkent Ankara Seçmeler (1922-2008)Ankara: VEKAM (Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi)-2011/
122 s.

ISBN: 9786056208300
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyeleri Doç. Dr. Hakan Anameriç ile Doç. Dr. Fatih Rukancı tarafında hazırlanan kitap,1922-2008 yılları arasında tedavüle çıkarılan Ankara posta pullarının sınıflandırmasının, değerlendirmesinin yanı sıra pullar üzerinde yer alan çeşitli Ankara temaları hakkında kısa ve öz bilgiler de içermektedir.


SUDA SURETİMİZ ÇIKIYOR: “Ankara Dereleri Üzerine Tarihi Ve Güncel Bilgiler” /
Erman Tamur


http://www.sanatkitabevi.com.tr/tr/resim_tiff.php?idx=c2FuYXQtd2ViLTAwMzUxNDM=Ankara- Kebikeç Yayınları – 2012/ 170 s.
ISBN: 9789757981411
Ankara derelerini doğal ve tarihi çevreleriyle birlikte ele alan bu kitapta Erman Tamur, yitirilen değerlere dikkat çekmeyi amaçlamıştır. Suda Suretimiz Çıkıyor, Çubuk Çayı'nın İncesu'yun Macun Deresi'nin bugün hala açıktan akan bölümlerine, doğanın Ankara bozkırına bir armağanı olan Eymir Gölü'ne ve müstesna güzelliğiyle Hacıkadın Deresi'ne bilim ve estetik ölçüleri içinde sahip çıkılması için bir çağrı niteliğindedir.


 

http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3441b.jpg http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3443b.jpg http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3445b.jpg http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3447b.jpg  
http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3449b.jpg http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3451b.jpg http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3453b.jpg http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3455b.jpg  
  http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3457b.jpg http://www.mimarlarodasiankara.org/_media/4/3459b.jpg    

“Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık Projesii”Mimarlığın Toplumsallaşması, kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan mimarlık hizmetlerinin mimarlık ortamıyla paylaşılması hedefiyle Mimarlar Odası Ankara Şubesi İş yeri temsilcilerinin bir etkinliği olarak 30 Nisan 2004 tarihinde başlamışıtr. Proje kapsamında, dönemin mimarlık hizmetleri, sosyal, siyasal ve ekonomik yaklaşımları, kurumlarda görev alan mimarlar ve diğer uzmanların tanıklarıyla gün ışığına çıkarılmaktadır.


Yukarıda bulunan 10 yayın , etkinlik sürecinde gerçekleştirilen söyleşilere dayanılarak hazırlanmıştır. CD’de yer alan belgeler kurumun izniyle arşivlerinden derlenmiştir. Bu 10 yayının isimleri şöyledir:

1- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-1: İller Bankası / ISBN: 9944890537 / 40 s.

2- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-2: DLH (Demiryolları, Limanlar, Hava Meydanları İnşaatları Genel Müdürlüğü) / ISBN: 9786050102840 / 47 s.

3- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-3: TCDD (Türkiya Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları) / ISBN: 9786050102857 / 63 s.

4- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-4: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü / ISBN: 9786050102864 / 71 s.

5- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-5: T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü / ISBN: 9786050102871 / 109 s.

6- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-6: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu / ISBN:9786050102888 / 69 s.

7- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-7: T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı / ISBN: 9786050102895 / 87 s.

8- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-8: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı / ISBN: 9786050102994 / 71 s.

9- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-9: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı /   ISBN:9786050103007 / 63 s.

10- Kamu Hizmetinde Mimarlığa Tanıklık-10: T.C Adalet Bakanlığı / ISBN:9786050103014 / 71 s.


 

ANKARA HALK TÜRKÜLERİ VE OYUN HAVALARI (Nota Kitabı) /
Hazırlayanlar: Hüseyin Gaffur Şimşek, Necmettin Palacı


Ankara Halk Türküleri ve Oyun Havaları Nota KitabıAnkara: VEKAM (Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi)- Temmuz 2001 / 936 s.
ISBN: 975-7078-09-3
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Merkezi’nin 3. Yayını olarak hazırlanmış bu kitapta, Ankara ve çevresinin türküleri, oyun havaları özüne sadık kalınarak bugüne taşınmaya çalışılmıştır. Kitabın sayfaları karıştırılırken görüleceği gibi bu yayın sadece derlenmiş Ankara türkü ve oyun havalarının notalara dökülmüş hali değildir; parçaların envanteri titizlikle yapılmış ve kitapta notalarla birlikte değerlendirilerek okurların dikkatine sunulmuştur.