Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu

Yayın Kurulu :
Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör: 
Gülden A. Pınarcı
Web Tasarım:
Işıl İşler
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

Edebiyat Köşesi


 

 

Gülden A. Pınarcı 

gpinarci@atilim.edu.tr  

 

KADIN DERGİLERİ

 

Elektronik bültenimizde öykü dergileri ve mizah dergilerinden sonra bu sayımızda “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” münasebetiyle geçmişten günümüze kadın dergilerini ele alalım istedik. Türkiye’de geçmişten günümüze kadar çıkan kadın dergileri irdelendiğinde ilginç veriler elde edilebilir. Öyle ki kadınlara yönelik çıkarılan ilk dergilerde kadın amaç iken günümüze gelindiğinde kadın artık dergiler için araç haline gelmiştir. İlk çıkan kadın dergileri kadınları eğitmek, bilgilendirmek amacıyla yayınlanmıştır. Meşrutiyet yıllarında Batı’ya olan hayranlık dergilerde de hissedilmiştir. Batı’daki kadın hareketleri dergileri sarmış, kadın hakları ve özgürlükleri kavramları dergilerde sıkça ele alınmıştır. Daha sonra kadın hakları savaşı yerini Milli Mücadele’ye bırakmış, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte kadının toplum içindeki yeri sorgulanmaya başlanmıştır. Ardından kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilerek, Medeni Kanun’da düzenlemeler yapıldı. II. Dünya Savaşı sonrası ise dünya değişmeye başladı. 1960’lı yıllara gelindiğinde dergiler moda, dedikodu, sağlık vs. farklı uzmanlık alanlarına ayrılarak yayınlandı. Tüketim olgusu üretimin önüne geçmeye başladı. Kadınlar ise dergilerin “süsü” haline getirilmeye başlandı. 1990’lı yıllarda ise magazinleşme herkesi etkisi altına aldı. Bu yıllarda dergilerin en önemli malzemesi artık, kadın oldu. Kadın, dergiler için amaç değil, tüketimi teşvik edecek olan araç olarak görülmeye başlandı.

Geçmişten günümüze kadar kadınlara yönelik çıkarılan dergilerde kadınlığın değişen tanımlarını görmek mümkün. Bir zamanlar kadınların bilinçlendirilmesi için çıkarılan dergiler, hala aynı misyonu üstlenmektedir. Ancak değişen dünyayla birlikte bu misyon da değişmiştir. Çünkü günümüzde bilinçlendirme kavramının altında yatan “tüketim”dir. Tüketimin önünü açmak için dergiler daha çok tanım, daha çok ürün, daha çok “bilinçlendirme” çabası içindedir. Bu çabayla birlikte dergilerin içeriği de gün geçtikçe değişmektedir. Bu nedenle biz de geçmişten günümüze kadın dergilerinde yaşanan değişime göz atalım istedik.
 

 

Yazının devamını okumak için tıklayınız.