Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör: 
Gülden A.Pınarcı
Web Tasarım:
Işıl İşler
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemizden Haberler

 

- “SOSYAL MEDYANIN KÜTÜPHANELER VE KÜTÜPHANE KULLANICILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ”
- KÜTÜPHANE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
- ULUSAL AÇIK ERİŞİM ÇALIŞTAYI
- TAŞINIYORUZ
- YILBAŞI YEMEĞİMİZİ YEDİK

 

Sosyal Medyanın Kütüphaneler ve Kütüphane Kullanıcıları Üzerine Etkisi

Kütüphane Haftası nedeniyle 29.03.2012 tarihinde “Sosyal Medyanın Kütüphaneler ve Kütüphane Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi” konulu bir seminer düzenledik.
A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araş.Gör.Nevzat Özel,
Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü Araş. Gör. Tolga Çakmak,  EBSCO Veri Tabanları sorumlusu Mehmet Can Soyulmaz’ın konuşmacı olarak yer aldığı semineri Üniversitemiz İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürsan Şenalp yönetti.

Mehmet Can Soyulmaz sunumunda, “Kütüphaneler ve Sosyal Medya” başlıklı sunumunda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO’nun Anketi, Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar, EBSCO’nun Sosyal Medya Kullanıcılarına Olan İlgisi, Araştırmacıya Göre Tasarlanan Ara Yüzler" konularına değindi. Kütüphanecilerin sosyal medyayı kullanımıyla ilgili yapılan ankette, aşağıdaki sonuçların ortaya çıktığını vurguladı.

  • 37% Sosyal Medya Kullanıyor
  • 48% Kullanmayı planlıyor
  • 15% Sosyal medya ile ilgilenmiyor

Nevzat Özel ise,  “Sosyal Medya ve Bilgi Merkezleri” başlıklı sunumunda, sosyal ağlar, vikiler, flick, youtube, facebook kullanımına değindi.

Tolga Çakmak, “Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları” başlıklı sunumunda
Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlaması, Geleneksel Pazarlama’dan Sosyal Medya,
Pazarlamasına Geçiş,Pazarlama Anlayışındaki Değişim, Zero Moment of Truth (ZMOT), Sosyal Medya Pazarlaması ve Bilgi Hizmetleri konuları üzerinde durdu.
Toplantının ardından EBSCO’nun hediyesi olan ve haftaya özgü “kütüphane pastası” kesildi.

 

 


KÜTÜPHANE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

Kütüphane Danışma Kurulu Toplantısı Provost Rektör Prof. Dr. Hasan U. Akay başkanlığında, 20.12.2012 Perşembe günü saat 10.30 da yapıldı.

Toplantının gündeminde aşağıdaki konulara yer verildi ;

  • Kütüphane çalışmaları hakkında bilgi
  • Yeni kütüphane binasına taşınıldıktan sonra planlanan çalışmalar
  • Kurulması planlanan film merkezi ile ilgili yapılacak çalışmalar

 

Fen-Edebiyat Fakültesi;
Doç. Dr. Abdullah Özbekler
Yrd. Doç. Dr. Gökşen Aras
Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğr. Gör. Melike Orhan
Öğr. Gör. Özlem Kılıçoğlu
Öğr. Gör. Evren Tural
Hukuk Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Doğa Elçin (Aydoğan)
Öğr. Gör. Serdar Hızır
İşletme Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hayriye Özen
Yrd. Doç. Dr. Cenk Aygül
Mühendislik Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Zuhal Erden
Yrd. Doç. Dr. Korhan Levent Ertürk
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Hakan Tora
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yrd. Doç. Dr. Hakan Argeşo
Hazırlık Okulu
Tuğba Aktaş
Yabancı Diller Bölümü
Sibel İzmir

 


ULUSAL AÇIK ERİŞİM ÇALIŞTAYI

Ulusal Açık Erişim Çalıştayı 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Çalıştayda, “bilimsel yayınlara ve ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayınların ve verilerin kurumsal arşivler aracılığıyla erişime açılması” konuları görüşüldü. Üniversiteler ve kurumlardan 200 delegenin katıldığı çalıştaya kütüphanemizi temsilen Süreli yayınlar ve Elektronik Kaynaklar biriminden Pınar Demirtaş, Açık Erişim ve Kurumsal Arşiv biriminden Işıl İşler ve Gülden Aydin Pınarcı katıldılar. 

 

Çalıştay’ın bitiminde H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Yaşar Tonta tarafından aşağıdaki sonuç bildirgesi yayınlandı.

 

Bilindiği gibi, 8-9 Kasım 2012 tarihlerinde Ulusal Açık Erişim Çalıştayı Hacettepe Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılmış, bu çalıştaya üniversiteleri, kamu kurumlarını, mesleki dernekleri ve yayıncıları temsilen yaklaşık 200 delege katılmıştır. Bu çalıştay kamu kaynaklarıyla desteklenen bilimsel yayınlara ve ve verilere herkesin ücretsiz olarak erişebilmesi, bu yayınların ve verilerin kurumsal arşivler aracılığıyla erişime açılması, bunun için gereken politika, strateji ve mevzuatı ve açık erişim alt yapısını tartışmak amacıyla düzenlenmiştir. Çalıştay sonunda küçük bir çalışma grubu tarafından hazırlanan bildirge delegelerin görüş ve önerilerine açılmış, salondan gelen öneriler kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra bildirge www.acikerisim.org adresinde yayımlanmış, görüş ve önerilerini web aracılığıyla da iletilebileceği gerek çalıştay sırasında gerekse daha sonra listelere gönderilen mesajlarla kamuoyuna duyurulmuştur.

Aradan geçen süre içerisinde salondan ve web aracılığıyla gelen değerli görüş ve öneriler de dikkate alınarak sonuç bildirgesine son hali verilmiştir (ekte). Kısa olmasına özen gösterilen bu bildirgeye değerli görüş ve önerilerin tamamını eklemek mümkün olmadı. Ama bildirgeye yansıtılamayan bu görüş ve önerilerden bu sürecin daha sonraki aşamalarında kuşkusuz yararlanılacaktır.

Sonuç bildirgesi önümüzdeki günlerde Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü aracılığıyla TBMM Genel Sekreterliğine, TÜBİTAK Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Kalkınma Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, TÜBA Başkanlığına, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına ve üniversite rektörlüklerine gönderilecektir. Ekteki bildirgeyi en geniş biçimde duyurabilmek için bize yardımcı olmanızı dileriz.

Bu vesileyle Ulusal Açık Erişim Çalıştayının düzenlenmesinde emeği geçen başta Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere tüm kişi ve kuruluşlara teşekkür eder, saygılar sunarız.

 


 

TAŞINIYORUZ

Taşınmaya başladık. 17 Aralık 2012 tarihinde başlayan taşınma çalışmalarımız devam ediyor. Şubat 11 2013 de hizmete açılmayı hedefledik.


 


Yılbaşı Yemeğimizi Yedik

Aralık ayının son günü tüm kütüphane çalışanları olarak biraraya geldik ve yeni yıl yemeğimizi yedik.

 

Yeni yılın son gününde yeni umutlarla yenen yemeğin ardından yeni yıl pastası ile günü sona erdirdik.