Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör: 
Gülden A. Pınarcı
Web Tasarım:
Işıl İşler
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

Ankara İle İlgili Kitaplar

 
Serhat Baytur
sbaytur@atilim.edu.tr

 

ANKARALI / Zeynep Cemali - İstanbul: Günışığı Kitaplığı, 2010. 197 s.
ISBN  9789944717465

    

Çocuk ve gençlik edebiyatımızın önemli yazarlarından Zeynep Cemali (1950-2009)’yi Çılgın Babam, Öykü Öykü Gezen Kedi, Patenli Kız, Gül Sokağı’nın Dikenleri, Ballı Çörek Kafeteryası gibi kitaplarıyla tanıyoruz. Yazarın ölmeden kısa bir süre önce tamamladığı bu romanında,  yayınevinin ifadesiyle “sıradan insanların sıradışı öyküleri anlatılıyor”.
Çevreci ve idealist bir ailenin kızı olan 8 yaşındaki Doğa, ailesine ait botanik bahçesinde karşılaştığı Ankaralı yaşlı bir kadın sayesinde ailesinin sırlarla dolu geçmişine yönelir.  Kısa sürede ailesiyle ilgili acı tatlı bir çok sırrı öğrenir. Roman, doğa  sevgisini işlerken aile bağlarına, aile içi ilişkilere de değiniyor.  Bazı toplumsal konulara da dokunarak ve zaman zaman büyüklere dersler vererek…

Ortaöğretim öğrencilerine yönelik, “Edebiyatta Ankara” temalı eserlere hoş bir örnek. Böyle örneklerin çoğalması gerek.


 

HER MEVSİME SULUBOYA : Mineke Reinders'in Gözüyle Eski Şehir ve Ankara Kalesi = Watercolors For All Seasons : The Old City And The Ankara Citadel According To Mineke Reinders / [Yazar, Todd Wilkinson; Çeviri, Aylin Eti].

Mineke Reinders, Hollandalı bir ressam. 1956 yılında doğmuş,küçük yaşta resim yapmaya başlamış, 1986 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek başka bir alanda yaptığı kariyerden sonra, 1995'de Texas A&M University-Corpus  Christi'nin Güzel Sanatlar Bölümü’nden mezun olmuş. Hollanda ve Amerika yaşamının ardından, çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de de bulunmuş. Suluboya ve guaş resimler yapmakta olan sanatçı, birçok ülkede sergiler açmış.  Ülkemizde de 2008 yılında VEKAM’ın evsahipliğinde açmış olduğu sergiyle tanınmış. Reinders, Ankara’da bulunduğu süre içinde eski Ankara’ya  (çoğunlukla Ankara Kalesi ve Ulus civarı) ait görüntüleri resmetmiş ve sergisinde de bu eserlere yer vermiş.

Eser,  bu serginin kataloğu ve sanatçının 80 civarında tablosunu içeriyor. Eski kente ait kaybolmaya yüz tutmuş dokuların, inceliklerin,  ayrıntıların yalın biçimde ve ustaca resmedildiğini söyleyebiliriz.

 

KÖY ENSTİTÜLERİ / Can Dündar- Ankara: İmge Kitabevi, 2011. 103 s.
 ISBN 9789755331669

Hasanoğlan, Ankara’nın Elmadağ ilçesine bağlı bir belde. Bütün Türkiye Hasanoğlan’ı, orada kurulu Yüksek Köy Enstitüsü sayesinde tanıdı, tanıyor. Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, Köy Enstitüleri’ne eğitmen yetiştirmek üzere, Kepirtepe Köy Enstitüsü’nden gelen öğrencilerin imece usulü çalışmalarıyla bir yıldan kısa bir sürede (1941-1942) kurulmuş ama ne yazık ki, diğerleri gibi uzun ömürlü olamamıştır. Hazırlamakta olduğu belgesel film için bu enstitüye giden  Can Dündar, artık kullanılmayan, kaderlerine terk edilmiş yapılarını gezer, hayattaki bazı mezunlarıyla görüşür. Hasanoğlan’dan hareketle tüm Köy Enstitüleri’nün kısa bir portresini çizer. Yazar, eserin başında, Köy Enstitüleri’ni kapatmakla neyi yitirdiğimizi, nasıl bir coşkudan vazgeçtiğimizi farkettiğini belirtmektedir. İşte bu vazgeçişin hüzünlü bir öyküsünü anlatmaktadır bu kitap ve ekindeki VCD. Talip Apaydın, İhsan Güvenç, Abdullah Özkucur, Mehmet Başaran gibi mezunların anlatıları, anıları ile kimi kişisel ve kurumsal arşivlerden alınan belgelerle, tarihsel fotoğraflarla desteklenen kitap, köy kalkınmasını hedefleyen ve iş başında eğitimi temel alan bu yeni sistemin, egemen güçlerin baskıları ve oyunları sonucu nasıl bertaraf edildiğinin ibretlik, kısa bir öyküdür bu. Yarım kalmış bir aydınlanma eyleminin hazin bir öyküsü…

İlk kez 2000 yılında yayımlanan eser, 2011 yılında 8. baskısını yapmıştır.


 

 

XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA ANKARA:  Fiziki, Demografik, İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı, 1785 – 1840 / Rifat Özdemir - Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 1998. 329 s.
 ISBN 9751719712


Eser,  Ankara’yı, 18. yüzyıl sonları ve 19. yüzyılın ilk yarısı itibariyle ve çeşitli yönleriyle incelemektedir. Rifat Özdemir, araştırma dönemi olarak 1785-1840 arasını seçmesinin nedenini, Osmanlı İmparatorluğu’nın  bu bunalımlı geçiş döneminde devletin klasik yönetim biçimini yenileştirme çalışmalarının şehir yaşamını nasıl etkilediğini gösterebilmek olarak açıklamaktadır.  Yakınçağın başlangıcı olan 1789, Fransız Devrimi’nin de başlangıç yılı ve Padişah III. Selim’in tahta çıktığı yıldır aynı zamanda. Bu yıldan birkaç yıl gerisine giderek yeniliklerin öncesini saptamayı hedeflemiş; 1840 yılını da, İmparatorluk’ta köklü değişimler içeren Tanzimat’ın uygulamaya konulduğu yıl olması nedeniyle seçmiş.
Yazarın, başta Ankara Şeri’yye Sicilleri ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi olmak üzere çeşitli arşivlerde binlerce özgün belge, salname, seyahatname vb. benzeri kaynaklardan yararlanarak hazırladığı eser, Ankara'nın tarihine olduğu kadar, Osmanlı şehir yönetimi ve hayatına ilişkin bilgiler içermektedir.

İçindekiler :
Ankara şehrinin genel yapısı --  Şehrin nüfus durumu -- Şehir yönetimi -- Ekonomik durum -- Ekler (belgeler ve fotokopiler; listeler; haritalar).