Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu Yayın Kurulu :
Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör: 
Gülden A.Pınarcı
Web Tasarım:
Işıl İşler
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

3. Uluslararası Değişen Dünyada Bilgi Yönetimi Sempozyumu, 19-21 Eylül 2012, Ankara

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştiren sempozyuma dünyanın çeşitli yerlerinden konuşmacılar ve dinleyiciler katılmıştır. Sempozyumun ilk günü çalıştaylara ayrılmış olup diğer günlerde paneller ve sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Genel olarak sempozyum süresince ele alınan konuları özetleyecek olursak;

 

Açık Erişim Arşivi Oluşturma Süreci: Problemler ve Çözüm Önerileri: Araştırma sonuçlarının, coğrafi konumdan ve zamandan bağımsız olarak geniş kitlelerce erişilebilir hale gelmesini esas alan açık erişim çalışmaları tüm dünyada araştırma ve eğitimin vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Açık erişim dergilerinde ücretsiz yayınlama (altın yol) ve kendi kendine arşivleme (yeşil yol) olarak 2 teknik vardır. Zorunlu kurumsal açık arşiv politikaları olan kurumların arşivlerindeki yayın sayısı arttığı gözlemlenmiştir. Üniversitelerde senato kararı ile açık arşive kaynak sağlamak zorunlu hale getirilebilir. Bu politikalar için ROARMAP’in web sayfasından ulaşılabilir. OpenAIRE, Avrupa'da Açık Erişim uygulanmasını desteklemeyi amaçlamaktadır. Açık erişim politikasının  yaygınlaşmasını  teşvik etmek ve gerçekleştirmek için araçlar sağlar.

E-Bilim Kütüphaneciliği ve Yeni Roller: E-Bilim, İngiltere Ulusal e-Bilim Merkezi tarafından (2003) “internet aracılığıyla yapılan dağıtık global işbirliğinde giderek yoğunlaşarak gerçekleştirilen büyük ölçekli bilim” olarak tanımlanmıştır. Tony Hey ve Jessie Hey’e (2006) göre e-bilim , “ ağ kapasiteli ve büyük oranda veri ile yönlendirilen yeni bir bilim yöntemi” olarak belirlenmiştir. Kütüphane bilim dalı artık derme merkezli olmaktan iletişim merkezli olmaya geçmiştir. Kütüphanecilerin, bilgi merkezleri dışındaki profesyonellerle ve diğer kurumlarla iletişimlerini geliştirmeleri ve güçlendirmeleri özellikle önemli bir rol olarak öne çıkmıştır. Teknoloji ve bilim çağına ayak uydurmak e-bilim kütüphaneciliğinin yapı taşı haline gelmiştir. Bunlara ek olarak her kurum sahip olduğu özellikler nedeniyle e-bilimi farklı seviyelerde kullanmaktadırlar. Buna bağlı olarak da e-bilim kütüphanecisinin sahip olacağı özellikler de değişiklik gösterebilmektedir.

Kurumlarda Internet, E-Posta, Blog ve Sosyal Ağların Kullanımı ve Denetimi Üzerine Bir Değerlendirme: 12 kurumun 45 birimde yapılan anketler sonucunda ortaya çıkan veriler değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda, kurumsal iş süreçlerinde elektronik sistemlerin kullanımının giderek yaygınlaşmakta olduğu, iletişim, paylaşım ve bilgi içeriğinin yer aldığı her platformun iş akışının bir parçasına dönüştüğü ortaya çıkmıştır. Ayrıca araştırma sonuçları incelendiğinde resmi yazışmalarını elektronik ortama taşıyan kurumların önemli bir çoğunluğunun e-imza yetkisini kurum geleniline yaymak yerine üst düzey yöneticilerde topladıkları görülmektedir. Birimlerin çoğunun ana hizmet etkinlikleri arasında yer alan genel evrak, muhasebe, insan kaynakları bilgi sistemlerini içeren bütünsel elektronik sistemlere sahip olmadığı da yapılan araştırma sonucu ortaya çıkmıştır.

Engelli Kullanıcılar Açısından Kütüphane Binaları ve Karşılaşılan Sorunlar: Kütüphane binasına gelmek suretiyle kütüphaneyi kullanan herkes için binanın ulaşılabilirliği ve bina içerisindeki kullanım kolaylığı önemlidir. Tekerlekli sandalye kullanan engelli kullanıcılar bina içerisinde rahat hareket edebilmeli, görme engelli kullanıcılar için kullanılan donanımlar da onlara göre seçilmelidir. Yine çalışma masaları ve güvenlik kapıları engelli kullanıcılar düşünülerek seçilmelidir. Kütüphane engelliler için bir afet planı yapmalıdır. Bunlara ek olarak engelli kişinin personel de olabileceği göz önünde bulundurulup çalışma alanı ona göre belirlenmelidir.

AAKK, AAKK1, AAKK2, AAKK3, RDA : Anglo-American Kataloglama Kuralları’nın tarihçesinden ve bunların zaman içinde değişen maddeleri üzerinde durulmuştur. Bu kurallar 1876-1877 yıllarına kadar dayandırılmaktadır. Amerikan Kütüphaneciler Derneği ve İngiliz Kütüphaneciler Derneği tarafından bu kurallar oluşturulmuştur. Ancak günümüzde bu kurallara çok farklı bir bakış açısı getiren RDA (Resource Description and Access)’dan bahsedilmektedir. ABD’de RDA’ya Ocak 2013 tarihinde kesin geçiş yapılacaktır ve kataloglama tamamen RDA kurallarına göre olacaktır. Eser 3 yazardan fazla yazara sahip olduğunda AAKK’da ilk yazar sorumlu olurken RDA’da bütün yazarlar sorumlu olarak gösterilebilmektedir. Buna ek olarak RDA’daki bazı yenilikler; ünvanların katalog kaydına yazılması, kısaltmaların yerine alanların eserde görüldüğü şekilde yazılması, yayın tarihi olmayan eserlerde katalog kaydında bunun açık açık belirtilmesi, tarihin bilinmediği eserlerde tarih alanına esneklik getirilmesi, yeni MARC alanlarının eklenmesi olarak sıralanabilir. Bu değişiklikler mevcut kütüphane otomasyon programına entegre olabilmektedir.    

Atılım Üniversitesi ©2008 - Bülten Tasarım Üstün Berk Sezgin