Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör: 
Gülden A.Pınarcı
Web Tasarım:
Işıl İşler
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

PROF. DR. ABDURRAHİM ÖZGENOĞLU
ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
AÇILIŞ KONUŞMASI

Mütevelli heyetimizin sayın başkanı ve sayın üyeleri,
Saygıdeğer konuklar,
Basınımızın sayın temsilcileri,
Değerli mensuplarımız,
Sevgili öğrenciler,

Atılım Üniversitesi’nin 2012-2013 akademik yılı açılış törenine hoş geldiniz. Konuşmamın başında, üniversitemizde görev alan yeni akademik ve idari personelimize de ayrıca aramıza, Atılım ailesine,  hoş geldiniz diyorum.
Bu akademik yılın açılış töreni de bir önceki, yani 2011-2012 akademik yılımız gibi bizim için ayrı bir öneme sahip; çünkü dördüncü beş yılımıza başlıyoruz.  Aslında bizim için her yılın ayrı önemi vardır ve Atılım Üniversitesinin gelişmesi her yıl değerlendirilmektedir. Öte yandan kurumların stratejik planları ve geriye dönük değerlendirmeleri genellikle beşer yıllık dönemler ele alınarak yapılır.  Bu nedenle 20. yılımızı kutlayacağımız 2016-2017 akademik yılında geriye dönüp baktığımızda geçen 20 yılın değerlendirmesi yanında,  son beş yıllık dilimdeki performansımızı da değerlendireceğiz. Bu nedenle, akademik ve idari personeliyle, mezunlarıyla, öğrencisiyle tüm Atılım ailesini “Atılım’ın yarını”nı düşünmeye, fikir üretmeye ve önerilerde bulunmaya davet ediyorum. 20. yılımızı hep birlikte kutlarken gururla göğsümüz kabarsın istiyorum.

Sayın Konuklar,
Yakın geleceğe dönük hedeflerimizden söz etmeden önce bazı genel tesbitlerde bulunmak istiyorum. Şu bir gerçek ki ülkelerin kalkınması ancak eğitimle mümkündür. Eğitim, bilim ve teknolojide gelişmenin, uluslararası rekabette başarının anahtarıdır. Bu nedenle, yüksek öğretim başta olmak üzere her düzeyde var olan eğitim ile ilgili sorunlar ülkemizin öncelikle çözülmesi gereken sorunlarının başında gelmektedir.

Öte yandan,  ülkemizde ve dünyada,  üniversitelerin çağımızın gereklerine uygun eğitimi sağlayıp sağlayamadıkları  ciddi bir tartışma konusudur. Üniversiteler  20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan hakim görüşle birlikte "nitelikli  insan" yetiştirme ve onları  piyasa şartlarına hazırlama misyonunun ağırlık kazanmasıyla birlikte "akademik" misyonlarının çoğunu arzu edilen düzeyde sunamaz  hale gelme riskiyle karşılaşmıştır.

Bir yandan çağın gerekliliklerini karşılamak, bir yandan araştırmaya ve bilimsel gelişime destek olmak, öte yandan sorgulayan, özgürlükçü ve küresel gerçeklikleri iyi okuyan güçlü bireyler yetiştirme işini de iyi yapan bir kurum olabilmek gerekmektedir. Atılım Üniversitesi olarak biz bu gerçekten hareketle geçtiğimiz akademik yılda başlattığımız ve öğrencilerimizde akademik görüşü ve bakış açısını geliştireceğine inandığımız özel projeyi uygulamaya başladık. 

Atılım Üniversitesi "Hayata  Atılım  Projesi" adı  altında yürütülecek konferanslar ve özel sunumlardan oluşan bu programda öğrencilerimizin dünyadaki  son gelişmeleri,  güncel bakış açılarından ve yönlendirmelerden  öte  derinlikli  yorumlarla  ve  bilgilerle takip edebilmesi, aydınlanması ve "dünyayı okuyan" bireyler haline gelmesi amaçlanmaktadır.

İlk kez 2011-2012 akademik yılı'nda hazırlık okulumuzda başlattığımız bu programla öğrencilerimizin önüne 3 ayrı dalda yeni içerik sunduk:
      1. Dünyayı okumak
      2. Başarılı olmak
      3.
Güzel yaşamak

Biz diyoruz ki;
Dünyayı okumak için bilgiye sahip olmak yetmez, bilgelik öğrenmek gerekir.
Biz diyoruz ki;
Başarılı olmak için tek bir doğru karar vermek yetmez. Doğruları inşa etmeyi öğrenmeliyiz.
Biz diyoruz ki;
Güzel yaşamak demek pahalı ve lüks şeylere sahip olmak değildir. Estetik değer sahibi olmak ve estetik kaygılar taşımak demektir. Yaşamı güzelleştirmek demektir.
Üniversiteler,  21. yüzyılda daha fazla bilgi sunarak öğrencilerini hayata hazırlayamazlar. Bilgi artık her yerde!
Araştırma olanakları dışında öğrencimize sunabileceğimiz en büyük fırsat, dünyayı doğru okumanın yolunu onlara göstermektir. Gerisi de mutlaka onların ilgisi ve çabasıyla  tamamlanacaktır.

2011-2012 akademik yılında hayata atılım programı kapsamında 4 konferansta 4 konuk ağırladık. Bunlar sırasıyla:
1- Ertuğrul Özkök “21.Yüzyılda Dünyayı Okumak”
2-İlber Ortaylı “Tarihe Bakarak Bugünü Doğru Okumak”
3- Sait Yazıcıoğlu “Modern Aklın Kıskacında İnanç”
4
- Fügen Ok “Diplomasi Penceresinden Avrupa Birliği” konularını işlediler.

Sayın Konuklar,
Son birkaç yılda çok sayıda üniversite açıldı ve açılmaya devam ediliyor.  Bunu memnuniyetle karşılamakla beraber, bazı sorunları da hep birlikte yaşıyoruz. Atılım Üniversitesi kurulduğunda 15 tane vakıf üniversitesi vardı.
Üniversitemizin 10. yıl kutlamalarında, 2007 Eylül’ünde vakıf üniversitesi sayısı 25’i buldu. 2009-2010 akademik yılında bu sayı 52’ye yükseldi. İçinde bulunduğumuz akademik yıla ise 65 vakıf üniversitesi ile giriliyor.  Rekabet üst seviyede. Bu tempoda üniversite açılması kaliteyi alt üst etti.  Hangisi “iyi ve kaliteli”, “hangisi yetersiz”, pahalı mı ucuz mu karıştı.

Atılım Üniversitesi kurulduğundan beri kaliteli eğitim konusunda hassas davranarak kendine bir yol çizdi. Uygulamalı eğitime, öğrenci odaklı projelere önem verdi. Akademik kadrosunu nitelikli, donanımlı öğretim elemanları ile güçlendirdi. Bilimsel yayınlarda en üstlerde olmaya gayret etti. Şimdi bu çabalarının karşılığını almaktayız. Öncelikle üniversite sıralamalarına değineceğim:

Çeşitli ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında yükselişimiz devam etmektedir. Bunu sıralamalardaki yerimizle somutlaştıralım diyor ve webometrıcs sıralamasından başlıyorum.
2011 Temmuz’undaki sıralamada vakıf üniversiteleri arasında 9. sırada iken, 2012 Ocak sıralamasında 5. sıraya;
2011 Temmuz’undaki sıralamada Türk üniversiteleri arasında 54. sırada iken, 2012 Ocak sıralamasında 22 basamak yükselerek 32. sıraya çıktık.  Dünya sıralamasında ise 1266 basamak yükselerek 2569. sıradan 1303. sıraya çıktık. 2012 Temmuz’undaki sıralamada Türk üniversiteleri sıralamasındaki 32.’liğimizi korurken dünya sıralamasında 1513. sıraya geriledik. Bunun nedeninin araştırılarak Ocak 2013 sıralamasında düşülen basamakları geri kazanmamız gerekir.

- Scımago sıralamasında 2011 yılında 2972. iken Ağustos 2012’de yayımlanan son sıralamada 2116. sıraya
yükselerek bu sistem içinde yer alan 57 Türk üniversitesinden biri olduk.
- Urap’ın Türkiye üniversiteleri sıralamasında 143 üniversite arasında 53., vakıf üniversitelerini esas alan sıralamasında 9. sırada yer alırken, dünya üniversiteleri sıralamasında ise 1001-1500 diliminde yerimizi aldık.(20 000 üniversite arasında ilk %7.5 diliminde yer aldık)
Üniversitemizin gerek ülke gerekse de dünya sıralamalarındaki  başarısı büyük ölçüde öğretim elemanlarımızın  genelde bilimsel çalışmaları, araştırmaları,  özelde ise uluslararası indeksli dergilerde yaptıkları  yayınlarla  ilgilidir.
Büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki geçtiğimiz akademik yılda öğretim elemanlarımız Tübitak’tan 6, DPT’den 1, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 5’i santez, 2’si tekno girişim sermaye desteği olmak üzere 7, Boren’den 1 yeni araştırma projesi almışlardır. Ayrıca, toplam 34 danışmanlık hizmeti vermişlerdir. Bu projeleri alan hocalarımızı kutlarım.

Akademik personelimizin 2011 yılı indeksli dergilerdeki yayınlarına da değinmek isterim: 2011 yılında toplam 127 yayın yapılmıştır. Çeşitli  dergilerde 10’dan fazla yayın yaparak önemli katkısı olan  iki  ismi zikretmek isterim. Bu öğretim üyelerimiz, 13 yayınla matematik bölümünden Doç.Dr. Erdal Karapınar ile 12 yayınla endüstri mühendisliği bölümünden Prof.Dr. Serkan Eryılmaz’dır.  Kendilerini kutlar, katkılarından dolayı teşekkür ederim.

2011 yılında, Web of Scıence tarafından taranan dergilerde “Atılım Üniversitesi” adresli olarak yer alan toplam 127 yayından 112 tanesi tam makale olup, bu yayınları gerçekleştiren 65 akademisyenimize az sonra yayın ödülleri verilecektir. Akademisyenlerimizi yürekten kutluyor başarılarının devamını diliyorum.

Diğer taraftan, bu yayınların gerçekleşmesinde  “Akademik Yazım ve Danışma Merkezi”mizin sağladığı desteğin önemine vurgu yapmak isterim.

Mezunlarımızın istihdam edilebilirliği konusunda yapılan araştırma sonucunda elde edilen %92 istihdam oranı da verdiğimiz kaliteli eğitimin diğer bir göstergesi olarak motivasyonumuzu artırmakta, geleceğe umutla bakmamızı sağlamaktadır.

Araştırma yapmayan bir yükseköğretim kurumunun üniversite olamayacağına ve araştırmanın öğrenci eğitimine olan katkısına inanan üniversitemiz, araştırmayı aynı zamanda eğitim kalitemizi yükseltmek, araştırma yapmayı bilen ve seven, yaratıcı, girişimci ve topluma yararlı gençler yetiştirmek için bir araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Bunun için de üniversitemiz araştırma sevgi ve yeteneğini öğrencilerimize ilk yıllar  gayreti içindedir.

Nitekim, 2010-2011 akademik yılı üniversitemiz için  “araştırmada Atılım yılı” olmuş, kendi olanaklarıyla üç yeni araştırma destek programı başlatmıştı. Mütevelli heyetimizin desteği ile bütçede öğrenci ve öğretim elemanı odaklı eğitim, öğretim ve araştırma programları için geçtiğimiz akademik yılda da önemli miktarda bir fon ayrılmıştı. Bu akademik yıl için proje önerileri tartışmaya açılmış olup yakında sonuçlanacaktır. Önemi nedeniyle bu programlardan, 2012-2013 akademik yılında da devam edecekleri için,  kısaca söz etmekte yarar görüyorum.

Bunlardan birincisi BAP diye isimlendirdiğimiz “Bilimsel Araştırma Projeleri” programıdır.  Bu program öğretim elemanlarımıza yapacakları araştırma projeleri konusunda maddi destek sağlamaktadır. Diğer program ise ALP diye isimlendirdiğimiz “Araştırma Laboratuvarları Programı”dır. Bu program gene öğretim elemanlarımıza bir araştırma  laboratuvarı kurulmasında cihaz alımı ve personel çalıştırılması için maddi destek vermektedir.  (İlk yıl toplam bütçesi 1.108.000 TL olan 4 proje desteklenmişti) Geçtiğimiz yıl toplam bütçesi 320 000 TL olan 2 proje desteklenmiştir.  Üçüncü araştırma programı olan ve LAP diye isimlendirdiğimiz “Lisans Araştırma Projeleri” programı, öğrenci odaklı bir programdır.  Bu program lisans seviyesinde öğrencilerimize ilk günlerden itibaren araştırma yapma yeteneği ve merakını aşılamak amacıyla hazırlanmış ve öğrencilerin ilk yıllarda hocalarıyla birlikte ve takımlar halinde çalışmalarına olanak sağlayacak şekilde geliştirilmiştir.

Üniversitemizde sürdürülmekte olan öğrenci odaklı iki programdan da birer cümle ile söz etmek isterim.  Bunlardan ilki bu sene üçüncüsünü yapacağımız Atılım’ın iz bırakan  50 öğrencisiprogramı olup öğrencilerimizin  derslerdeki başarılarına ek olarak,  üniversitedeki eğitimleri sırasında üniversiteye ve topluma hizmet veren, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde üstünlük gösteren, liderlik, girişimcilik ve araştırma yapma yetenekleri olan öğrencileri ödüllendirmek ve onların başarılarını teşvik etmek ve kutlamak amacıyla geliştirilmiştir.
Diğer öğrenci odaklı programın adı ise Başarıyı  Paylaşım  Programı  olup,   2011-2012   akademik yılında  başlatılmıştır.  Üniversitemizden başarı bursu alan öğrencilerimiz için başlattığımız bu yeni program ile geleceğin liderlerini yetiştirmek amaçlanmaktadır.  Bu program kapsamında burslu öğrencilerimize kampüste istedikleri akademik ve idari birimlerde haftada beş saate kadar hizmet verme olanağı sağlanmaktadır. 

Sayın konuklar, sevgili öğrenciler,
15. Eğitim-öğretim yılımız olan 2011-2012 akademik yılımız için Eğitimde Atılım Yılı’mız” olacaktır.” demiştik:Mobil Eğitim Sistemi diye adlandırdığımız projeyle  üniversitemiz  öğrencilerinin eğitim-öğretim  süreci  içerisinde  ihtiyaç duydukları  her türlü bilgiye anında ve hızlı bir şekilde erişebilmelerine  olanak sağlayacak olan teknolojiler  uygulamaya  konulacaktır.”  demiştik.

Atılım Üniversitesi Mobil Eğitim Sistemi, üniversitemizin teknolojinin eğitimde kullanımı açısından en son yenilikleri kullanımına sunan, çok yönlü, öncü ve  e-üniversiteye geçiş sürecindeki   en önemli projelerinden biridir. Bununla ilgili çalışmalara 2012-2013 akademik yılında da devam edilecektir.2012-2013 akademik yılında gerçekleştireceğimiz çalışmalar ana başlıklar halinde şunlar olacaktır:

1- Dış destekli yeni araştırma projeleri almak için yoğun çaba sarf etmek (Tübitak, DPT, AB projeleri, Bilim-Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Projeleri),
2-  Sanayi ile daha sıkı iş birliği yapmak (MŞMM ve diğer araştırma merkezleri)
3- Daha çok yayın yapmak (150 indeksli full makale) ve buna bağlı olarak üniversite sıralamalarında daha üst basamaklara (dünya sıralamalarında ilk 1000’e girmek) yükselmek,
4- Mobil Eğitim Sistemi’ne geçişi hızlandırmak,
5- Mimarlık doktora programını başlatmak,
6- Uzaktan eğitimi açılacak yeni programlarla ve örgün eğitime sağlanan destekle yaygınlaştırmak,
7- Kurumsallaşma çalışmalarına (Avrupa Üniversiteler Birliğinin kurumsal değerlendirmesini tamamlamak, “ERP” sistemini kurmak) ara vermeden devam etmek,
8-Programlarımızın akreditasyon çalışmalarını mühendislik fakültemiz dışındaki diğer birimlerimize yaygınlaştırmak (Fen Edebiyat Fakültesi)
9-  Akademik birimlerimizin mekân ve yeni laboratuvar ihtiyaçlarını gidermek,
10- Öğrencilerimize kampüsümüzde yeni sosyal imkânlar sunmak,
11- Kampüsümüzü yeni çevre düzenlemesiyle güzelleştirmek,
12- Tıp Fakültesi açma çalışmalarını sürdürmek,
13-
Aramıza yeni katılan akademik ve idari personelimize “Oryantasyon Programı” ile Atılım’ı tanıtmak.

Sevgili öğrenciler,
Bildiğiniz gibi Atılım Üniversitesi bir vakıf üniversitesidir. Ancak yükseköğretim kanunu çerçevesinde eğitim-öğretim yapmaktadır. Bu nedenle bütün vakıf üniversiteleri mezunları gibi siz de bir devlet üniversitesi mezununun bütün hak ve yetkilerine sahip olacaksınız. Bunların da ötesinde Atılım Üniversitesi misyonu, vizyonu, ilke ve değerleri doğrultusunda kaliteli, dünya standartlarında ve ciddi bir eğitim sunma konusunda kararlıdır, tavizsizdir. Bu nedenle, başarılı olmak için çok ve düzenli çalışmak zorundasınız. Ancak, mesleki gelişiminizle birlikte sosyal ve kültürel gelişiminizin de önemli olduğunu unutmayın ve size bunu sağlayacak olanaklardan mutlaka yararlanın.  İlgi alanınıza giren bir, hatta daha fazla öğrenci topluluğunda görev alın, spor yapın. Gerek üniversitenin gerekse öğrenci topluluklarının düzenlediği konferans, söyleşi vb. etkinlikleri izleyin.

Değerli mensuplarımız,
Dünyanın her yerinde iş bulabilen, mesleki donanımı tam, girişimci, çağdaş, aydın mezunlar yetiştirmek hepimizin sorumluluğundadır. Gerçek anlamda bir üniversite olmanın gereği olarak bilimsel üretkenliğimizi artıralım diyor, 2012-2013 akademik yılının tüm mensuplarımıza ve üniversitemiz öğrencilerine başarılar getirmesini diliyor,  sevgi ve saygılarımı sunuyorum.