Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör: 
Gülden A. Pınarcı
Web Tasarım:
Işıl İşler
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

Ankara İle İlgili Kitaplar

 
Serhat Baytur
sbaytur@atilim.edu.tr  

 

Cumhuriyet'in Meşalesi TED Ankara Koleji: 80 Yılın Hikâyesi / Turan Tanyer.-
 Ankara: Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji Vakfı, 2011. 397 s.
 ISBN  9789759556990
     

Cumhuriyetimizin ve Başkent Ankara’nın ilk özel eğitim kurumu olan TED Ankara Koleji, geçtiğimiz yıl kuruluşunun 80. yıldönümünü kutladı. Bu vesileyle hazırlanan eser, Kolej’in kuruluşundan günümüze tarihçesini zengin belgelerle (eski ve yeni fotoğraflar, karikatürler, gazete kesikleri, tıpkıbasımlar vb.) ve döneme tanıklık eden kişilerin ifadelerine dayanarak anlatmaktadır.

Aynı zamanda Milli Mücadele döneminden başlayarak Türk eğitim tarihi ve Ankara tarihine de bir ışık tutmaktadır. Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin eğitim politikasına değinilerek başlayan eser, Türk Maarif Cemiyeti’nin kuruluşu; ardından okulun ana sınıfı, ilk ve ortaokul bölümlerinin ve sonrasında lisenin kuruluşu; Cemiyet’in Türk Eğitim Derneği’ne dönüşmesi; dönemin zor koşulları, yaşanan ekonomik sıkıntılar, öğretmenler, dersler, ders kitapları, spor etkinlikleri vb. ile Kolej’in bugünkü İncek Yerleşkesi’ne kadar geçen evreleri zengin bir görsellikle sunmaktadır.


 

ROMA DÖNEMİ’NDE ANKYRA / Musa Kadığlu, Kutalmış Görkay, Stephen Mitchell.- İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2011. 280 s.
ISBN 9789750820250

Hayli köklü bir geçmişe sahip Ankara’nın tarihini inceleyen eserlerin sayısı hızla artsa da, Roma dönemi Ankarası’na ait bilimsel çalışmaların sayısı ne yazık ki çok az. Anadolu Kültür Akademisi Derneği katkılarıyla yayımlanan bu eser, 2002–2007 yılları arasında gerçekleştirilen “Ankyra Antik Kent Arkeolojik Araştırmaları” adlı bir çalışmaya dayanmakta olup, tarihsel, arkeolojik ve epigrafik verileri içermektedir. Bu çalışma ile genelde Ulus civarında bulunan ve çoğu tamamen yok olan Roma dönemine ait kentsel kalıntıların üzerine işlendiği, hassas verilere dayanan bir kent planı ortaya çıkarılmış bulunmaktadır. Roma döneminin, Augustus Tapınağı ve Roma Hamamı kalıntıları dışındaki yapılarının değerlendirilip bilimsel bir çalışmaya konu edilmesi, kentimizin tarihinin aydınlatılmasına önemli bir katkıdır.
Eser, 2 bölümden oluşmaktadır:

İlk bölüm “Augustus'tan Diocletian'a Roma Dönemi'nde Ankyra: Yazıtlar Işığında Bir Tarih” başlığını taşımaktadır ve Stephen Mitchell tarafından yazılmıştır. “Mimari Yapılar ve Kentsel Gelişim” başlıklı 2. bölüm ise,  Musa Kadıoğlu ve Kutalmış Görkay tarafından hazırlanmıştır.


 

Sanayinin Başkenti: Başkent Organize Sanayi Bölgesi (1990-2010 / Abidin Şahin.-  Ankara: Başkent OSB, 2011. ix, 386 p.
ISBN 9786058802902

Başkent Organize Sanayi Bölgesi Hukuk Danışmanı Sayın Abidin Şahin’in hazırlamış olduğu eserde, Ankara için ileri bir sanayileşme hamlesi olarak nitelenebilecek, Temelli - Malıköy’de kurulu bulunan Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin öyküsü anlatılmaktadır. 1990’lı yıllarda, Ankara sanayisinin artık küçük atölye tarzı tesislerle ilerlemeyeceğini gören ve farklı bir yol izlemeyi düşünen bazı sanayici ve iş adamlarının bir araya gelerek güç birliği yaparak örgütlenmeleriyle proje aşamasına gelen bölge, uygun arazi bulunduktan, gerekli yasal düzenlemeler yapıldıktan ve hukuksal yükümlülükler yerine getirildikten sonra,  inşaat temeli 2003 yılı sonunda atılarak yaşama geçirilir. Tamamlandığında 500 civarında büyük ve orta ölçekli sanayi kuruluşunu barındırması öngörülmektedir. Yüzlerce kişinin emeğiyle gerçekleşen bu önemli tesis, binlerce kişiye iş olanağı sağlayacağı gibi, kuşkusuz kentimizin sanayi üretimine de büyük katkı sağlayacaktır. Yazarın deyimiyle “bu kitap, Malıköy’de kurulu sanayinin başkentinin üstlendiği misyonun heyecan veren hikâyesini anlatmakta, sanayinin içinde yer alan insanların gözüyle bir tarihe tanıklık etmektedir.”

İçindekiler :

Giriş -- Anadolu'da Ankara, Ankara'da sanayi -- Önce Sanayici ve İşadamları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (SİTİYAK) vardı -- Başkent'e Başkent OSB -- Geleceğin sanayi kentine bir bütünlük içinde bakmak.


 

ANKARA’NIN PARKLARI : ALTIN PARK , GÖKSU PARKI , HARİKALAR DİYARI , MAVİ GÖL PARKI

Anlara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bir şirket olarak etkinlik gösteren ANFA, asıl kuruluş amacı fuar düzenlemek olsa da, son yıllarda Ankara’da çevre düzenleme ve güzelleştirme, park-bahçe düzenleme ve bakımlarını yapma gibi hizmetlere de yönelmiş durumdadır.  Bu bağlamda, son yıllarda halkın kullanımına açtıkları ya da yenileme ve bakım çalışmalarını yaptıkları çeşitli parklar ve bahçeler var. Kent merkezinde olmayan ama geniş alanlara yayılan ve doğal zenginlikler içeren bu parklardan bir bölümünü,  renkli resimli, İngilizce ve Türkçe hazırlanmış büyük boy kitaplarla tanıtmışlar.

Bu kitaplar :

 

ALTINPARK / Fotoğraflar: Hamit Yalçın-Tarık Er, Metinler: Bülent Kılıç, Çeviri:  Cem Kılıçarslan.- Ankara: ANFA, 2006. 65 s.


Bu kitapta, Ankara’nın Aydınlıkevler semtinde yer alan ve Ankara’nın en büyük rekreasyon alanlarından biri olan Altınpark tanıtılmaktadır. 640.000 m²’lik bir alana yayılan bu parkın % 85'ini yeşil alan ve gölet, %15'ini de çeşitli yapılar ve meydanlar oluşturmaktadır. Park, peyzaj düzenlemeleri, çeşitli sosyal, kültürel ve sportif tesisleri, Feza Gürsey Bilim Merkezi, Fuar ve Kongre Merkezi vb. ile dikkat çekmektedir.


 

GÖKSU PARKI / Fotoğraflar: Hamit Yalçın- Tarık Er, Metinler: Bülent Kılıç, Çeviri: Cem Kılıçarslan.- Ankara: ANFA, 2006. 64 s.


Bu kitapta,  Eryaman’da, eski Susuz Göleti üzerine kurulu olan Göksu Parkı  tanıtılmaktadır. Parkın toplam kullanım alanı 508.000 m²’dir. Bu alanın yaklaşık dörtte biri göletten oluşmaktadır. Yeşil alanları, restoranları ve kafeleri, piknik yerleri, oyun ve eğlence alanları, yürüyüş ve koşu yolları, spor tesisleriyle bir cazibe merkezidir.


 

HARİKALAR DİYARI / Fotoğraflar: Hamit Yalçın-Tarık Er, Metinler: Bülent Kılıç, Çeviri: Cem Kılıçarslan.- Ankara: ANFA, 2006. 64 s.


Bu kitapta,  Sincan’da bulunan ve 1.300.000 m²’lik alanıyla Avrupa’nın en büyük parkı olduğu belirtilen Harikalar Diyarı tanıtılmaktadır. Park, geniş yeşil alanları, piknik alanları, eğitsel, sosyal ve kültürel tesisleri, spor alanları, lokanta ve çay bahçeleri vb. olanaklarıyla Ankaralılar için iyi bir eğlenme, dinlenme mekânıdır.  Çocuklar için oluşturulan ve çeşitli masal kahramanlarının maketlerini içeren Masal Adası ise parkın en dikkat çekici köşesidir.


 

                                                                  


MAVİ GÖL PARKI / Fotoğraflar: Hamit Yalçın- Ümit Balcı, Metinler: Bülent Kılıç, Çeviri: Sönmez Tecüme.- Ankara: ANFA, 2006. 64 s.

Bu kitapta da, Mavi Göl Parkı tanıtılmaktadır. Uzun yıllar boyunca Ankara’nın içme suyu gereksinimini karşılayan Bayındır Barajı, yapılan düzenlemelerle bir rekreasyon alanına dönüştürülmüş ve Mavi Göl adıyla hizmete açılmıştır. Kayaş’ta, 2.120.000 m²’lik bir alana (su alanları dâhil) kuruludur.  Doğal güzellikleri, piknik, oyun ve spor alanları, çay bahçeleriyle güzel bir mesire alanıdır. Gölde tekne ya da deniz bisikletleriyle gezinti yapma, su sporları yapma olanağı da vardır.