Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :
Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:
Gülden A. Pınarcı
Web Tasarım:
Işıl İşler
Onur Karagöz
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar


Ergül Kara               Çiğdem Köse
ekara@atilim.edu.tr    ckose@atilim.edu.tr

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

NOT : Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde fareyle durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesini görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

Aykut Duatepe
Aysun Cengiz (Atılım Üniversitesi Arşiv Uzmanı)
Ayşe Sargın (Atılım Üniversitesi Öğrencisi)
Bahadır Siyez (Atılım Üniversitesi Strateji ve Geliştirme Müdürü)
Bülent Temel (Atılım Üniversitesi İksat Bölümü Öğretim Görevlisi)
David Otalvaro (Atılım Üniversitesi- Mezun)
Ekin Doğan (Atılım Üniversitesi-Mezun)
Elif Kalaycı (Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi)
Ertuğrul Çetiner (Atılım Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
Hale Şen (Atılım Üniversitesi AB ve Uluslararası İlişkiler Ofisi)
Hamiyet Bostancı (Atılım Üniversitesi-İdari Personel)
Prof.Dr.Hasan U.Akay (Atılım Üniversitesi-Provost)
Yrd.Doç.Dr.Hayriye Özen (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi)
İnanç Altıntaş (Atılım Üniversitesi Öğrencisi)
İrfan Erdoğan
Onur Karagöz (Atılım Üniversitesi-İdari Personel)
Yrd.Doç.Dr.Pelin Özgen (Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü Bölüm Başk.Yard.)
Prof.Dr.Tamer Arpacı (Atılım Üniversitesi İşletme Bölümü)
Doç.Dr.Yıldırım Saldıraner (Atılım Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Bölüm Başkanı)
Prof.Dr.Yılmaz Özkan (İşletme Fakültesi İktisat Bölümü)