Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu Yayın Kurulu :
Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemizden Haberler

 

KÜTÜPHANEMİZ ETKİNLİKLERİ

Kütüphane Haftası nedeniyle Kütüphanemiz Mart ayının son haftasında iki etkinlik düzenledi. 

KONFERANS:

AKADEMİK VE BİLİMSEL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ / InCites (WEB OF SCIENCE)

İlk etkinlik 20 Mart Salı günü 14.00 de Metin Tunç tarafından verilen  “Akademik & Bilimsel Performans Değerlendirmesi / InCites (Web of Science)”  konulu konferans idi.

Metin Tunç;  Thomson Reuters firması Türkiye Temsilcisi Mikro Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş.’de Projelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapmaktadır. TÜBİTAK için geliştirilen Türkiye Geneli ve Türkiye’de yerleşik 275 kurumun profesyonel düzeyde performans incelemesinin sunulduğu “InCites Türkiye Bilimsel Performans İncelemesi Danışmanlık Hizmeti Projesi”nde Tedarikçi Danışmanı  görevini ayrıca yürütmektedir. Bilgi yönetimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde öğrenim görmüş olan Metin Tunç “Bilimsel ve Teknolojik Performans İncelemelerine Kalite Göstergeleri” alanında akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Metin Tunç  sunumunda;

  • Türkiye Üniversitelerinde Mevcut Akademik Değerlendirme Teknikleri ve Değişen Dünyada Yeni Değerlendirme Teknikleri

  • Akademik Performans Değerledirmelerinde Thomson Reuters InCites Çözümleri

  • Araştırmacı, Bölüm ve Üniversite Performans Değerlendirmesi

Konularına değindi. Ardından CANLI DEMO ile;

Araştırmacının, Bölümün  ve Üniversitenin Performans Değerlendirmesi ile ilgili görüntüler sundu.

 

 

PANEL:

SOSYAL MEDYANIN KÜTÜPHANELER VE KÜTÜPHANE KULLANICILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

İkinci etkinlik ise “Sosyal Medyanın Kütüphaneler ve Kütüphane Kullanıcıları Üzerindeki Etkisi ” konulu paneldi.   Dr. Gürsan Şenalp’in (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi) Moderatörlüğünde 29 Mart 2012 Perşembe günü düzenlenen panele Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Araştırma Görevlisi Tolga Çakmak, Ankara Üniversitesi DTCF Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden Araştırma Görevlisi Nevzat Özel ve EBSCO Veri Tabanları sorumlusu Mehmet Can Soyulmaz bildirileriyle katıldılar.

 

“Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları” başlıklı sunumuyla   Hacettepe Üniversitesi Bilgi Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Tolga Çakmak,

 

 

 

“Sosyal Medya ve Bilgi Merkezleri” başlıklı sunumuyla    

A.Ü. DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi Nevzat Özel

 

 

“Kütüphaneler ve Sosyal Medya” başlıklı sunumuyla,  EBSCO Veri Tabanları sorumlusu Mehmet Can Soyulmaz

Bildirilerini sundular.

 

 

TOLGA ÇAKMAK, ÜNAK yönetim kurulu üyesi ve Bilgi Dünyası dergisinde editörlük görevinde bulunmaktadır.

2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünden lisans derecesini alan Tolga Çakmak, lisans eğitimi süresinde aynı zamanda Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim almış, 2011 Yılında yüksek lisans eğitimini Kurumsal İçerik Yönetimi konusunda yaptığı tez çalışmasıyla tamamlamıştır. Tolga Çakmak şu anda da aynı bölümde doktora öğrencisi olarak eğitimine devam etmekte; çeşitli teknik ve araştırma projelerinde yer almaktadır.

 

NEVZAT ÖZEL, 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümünü bitiren Özel, 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2008 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgi ve Belge Yönetimi Anabilim Dalında başladığı Doktora eğitimine ise devam etmektedir.

Özel, 2004-2008 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak, 2008-2009 yılları arasında ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Merkezi Kütüphanesinde Uzman olarak çalışmıştır. Şu an ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Nevzat Özel ayrıca “Bilgi Dünyası” adlı mesleki dergide editör olarak görev yapmaktadır.

Akademik ilgi alanları: Elektronik bilgi hizmetleri ve teknolojileri, bilginin organizasyonu, kullanıcı eğitimi, bilgi hizmetlerinin pazarlanması

 

MEHMET CAN SOYULMAZ, Eskisehir Osmangazi Universitesi Endustri Muhendisligi bolumu mezunu. 2007 yilinda Sistem Muhendisligi sertfikasi aldi. 2009 yilina kadar Yonetim Bilisim Sistemleri danismanligi yapti.  2009 yilindan bu yana EBSCO Publishing firmasinda once veri tabani egitmeni olarak basladigi gorevine daha sonra Satis Sorumlusu olarak devam etmektedir.    

 

Sunumun başlıkları,EBSCO’nun Sosyal Medya Kullanicilarina Yonelik Yaklasimlari;

-       Akademik Kurumlardaki Kullanicilarin Genel Yonelimleri

-       EBSCOhost Connection- akademik dergilerin haber ara yuzu

-       Ara yuz Entegrasyonu : Her sey bir yerde…Discovery

-       Sonuc Degerlendirme Araclari – Ilgililik

 

SEMPOZYUM ALBÜMÜ

 

 


 

TÜBİTAK ULAKBİM EKUAL VIII. YILLIK TOPLANTISINA

KÜTÜPHANEMİZDEN

PINAR DEMİRTAŞ (SÜRELİ YAYINLAR)

VE

GÖZDE YIKARBABA

KATILDILAR

 

Dünya bilimsel bilgi birikimine erişim bakımından Türkiye'de yürütülen en önemli projelerden biri olan "Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı"nın (EKUAL) 8. toplantısı, akademik kurumların üst düzey yöneticileri, yayıncılar, kütüphaneciler ve kullanıcılardan temsilcilerin katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapıldı. Bu toplantıya kütüphanemizden Pınar Demirtaş ve Gözde Yıkarbaba katılmıştır.

Projenin idari ve mali, bilimsel ve teknik boyutlarını ele alan sunumlarla, yayıncı, kütüphaneci ve kullanıcı bakış açılarını ortaya koyan panellerde yapılan tartışmalar geleceğe ışık tutup yön verdi.

Açık erişim araçları ve arşivleri alanında Türkiye'de meydana gelen gelişmeler, öncekilerden farklı olarak, bu toplantının ağırlıklı konularından oldu. Türkiye'de bilgiye erişim alanındaki en önemli projelerde ikisi TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde yürütülen, Türkiye Ulusal Toplu Katalog (TO-KAT) ve Türkiye Belge Sağlama ve Ödünç Verme Sistemi(TÜBESS), bu toplantıda ayrıntılı olarak tanıtıldı ve TÜBESS’in resmi açılışı yapıldı.

 


BİLGİ EKSENLİ KURAM VE UYGULAMALAR  : SORGULAYICI VE ÇÖZÜMLEYİCİ YAKLAŞIMLAR SEMPOZYUMU 

 

Kütüphanemiz Danışma Hizmetleri kütüphanecisi Serhat Baytur  Nevşehir Üniversitesinde düzenlenen “Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar : Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu”na katıldı.

Sempozyumla ilgili kısa bir tanıtım yazısı aşağıda sunulmaktadır.

Kütüphaneciler, bilgi ve belge uzmanları 31 Mayıs – 2 Haziran 2012 tarihleri arasında, Ankara Üniversitesi D.T.C.F. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünce Nevşehir Üniversitesi Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen bir sempozyumda bir araya geldiler.

“Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar : Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu” bilginin algılanışı, kullanılışı, sunuluşunda günümüzde meydana gelen değişimi ve bu değişimin mesleğimize yansımaları; bu bağlamda neler yapmamız gerektiği konuları tartışıldı.

“Bilgi ve Bilgelik Kültürü” konuşmasıyla açılışı yapan  gazeteci ve ekonomi yazarı  Dr. Şeref Oğuz, günümüzde çoğalan bilgiden, ancak çoğalan bilgiye erişimin zorlaşmasından ve giderek bilginin kirlenmesinden söz ederek başladığı konuşmasında bilgiyi algılayış ve kullanış biçimimizi ve bunda etken olan  kültürel kodlarımız ve değer yargılarımızı, bilgiyi kullanma reflekslerimizi verdiği güzel ve somut örneklerle vurguladı. Kütüphanelerin artık bilgi depoları yerine uzmanlık merkezleri olması gerektiğinden bahsetti.

Meslektaşlarımız  Zafer Kızılkan ve F. Nafiz Ertürk’ün “Çiçekler ve Kitaplar” başlıklı slayt gösterisi ile süren sempozyumda, iki tam gün boyunca, “Bilgi Kuramı”, “Bilgi Erişim”, “Bilgi Yayımı”, “Bilgi Yönetimi”, “Belge Yönetimi ve Arşivler, “Bilgi Gereksinimleri ve Bilgi Arama Davranışları” oturumları yapıldı. Biribirinden güzel sunumların yer aldığı sempozyum firma sunumları ile son buldu. Uygulamaya dönük dört çalıştayla da bilgi alışverişinde bulunuldu. Son gün ise, Kapadokya kültür gezisi gerçekleştirildi.