Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphane Dermesinden Seçmeler

 
 

 

 

Pelin Şahin
 pelin_uz@atilim.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

TEKNOLOJİ TARİHİ /
Ergun TÜRKCAN; ed. Hasan ÇALIŞKAN
Eskişehir : Anadolu Üniversitesi, 2011
ix, 309 p.
ISBN : 9789750610752
CONTENTS :
Bir Teknoloji Tarihini Okumaya Hazırlık, İcadın Anonim Dönemi- 1.Aşama, Bir Teknoloji Tarihini Okumaya Hazırlık,İcadın Anonim Dönemi - 2.aşama, Ortaçağda Avrupa ve Avrupa-dışı Toplumlarda Bilim ve Teknoloji, Bilimsel Devrim ve Sonrası,İngiliz Sanayi Devrimi (Kişisel Mucitlerin Doğuşu ve Hızla Çoğalması), On Dokuzuncu Yüzyıl Teknolojileri (Kişisel Mucitten Kolektif, Organize,Kurumsal İcatlar Dönemine),Yirminci Yüzyılın Önemli Teknolojileri.
 


CONDITION ASSESMENT OF HIGH VOLTAGE INSULATION IN POWER SYSTEM EQUIPMENT /
R.E.JAMES and Q.SU
London : Institution of Engineering and Technology, 2008
xii, 276p.
ISBN : 978-0-86341-737-5
CONTENTS:
Introduction,Insulatiung Materials Utilized in Power-sytem Equipment, Introduction to Electrical Insulation Design Concepts,Insulation Defects in Power-systems Equipment,Basic Methods for Insulation Assesment ,Established Methods for Insulation Testing of Specific Equipment,Sensors for Insulation Condition Monitoring,Techniques, Artificial-intelligence Techniques for Incipient Fault Diagnosis and Condition Assesment.


SMALL ELECTRIC MOTORS /
Helmut MOCZALA, Jürgen DRAGER, Hermann KRAUB, Helmut SCHOCK and Siegfried TILLNER
London : Institution of Engineering and Technology, 1998
xiv, 291p.
ISBN : 0 85296 921 X
CONTENTS:
Drives With Small Motors,Operation of the Multiphase Induction Motor,Operation and Application of Polyphase Introduction Motors,Shaded-pole Induction Motors,Synchronous Motors,Universal Motors,Direct current Motors,
Electronic Circuits for Small Motors,Brushless Direct Current Motors, Stepper Motors-principles and Applications,Measurements in Small Drive Systems, Vibration Noise Problems in Small Drives.

 

VOLTAGE QUALITY IN ELECTRICAL POWER SYSTEMS /
J.SCHLABBACH,D.BLUME and T.STEPHANBLOME
London : Institution of Engineering and Technology, 2001
x,241p.
ISBN : 978-0-85296-975-5
CONTENTS:
Introduction,Harmonics and Interharmonics,Voltage Fluctuations and Flicker,Voltage unbalance,Measurement and Assessment of System Perturbation
Countermeasures,Notes on Practical Procedures,Appendix.
 

JAVA: BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ /
Ali YAZICI,Erdoğan DOĞDU,A.Murat ÖZBAYOĞLU,Y.Murat ERTEN,Oğuz ERGİN
Ankara : Palme, 2011
vi, 288p.
ISBN : 978-9944-341-57-8
CONTENTS:
Temel Bilgiler,Basit Veri Türleri,Program Akış Denetimi,Sınıflar ve
Metotlar,Nesneler ve Metotlar,Diziler,Kalıtım,Kural Dışı Durum Çözme,Dosya Giriş/Çıkış İşlemleri,Özyineleme.
 

HUKUK FAKÜLTESİ

6102 SAYILI YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NA GÖRE SİGORTA HUKUKU /
Mustafa ÇEKER
Adana : Karahan Yayınları, 2011
xxixx, 661p.
ISBN : 978-975-6447-07-9
CONTENTS:
Sigorta Hukukuna Giriş,Sigorta Sözleşmesi,Zarar Sigortaları,Mal Sigortaları,Mal Sigortası Türleri,Sorumluluk Sigortaları,Can Sigortaları,Sigorta Genel Şartları.
 

KIYMETLİ EVRAK HUKUKU /
Prof.Dr.Fırat ÖZTAN
Ankara: Turhan Kitabevi, 2009
lxiii, 383p.
ISBN : 975-6809-21-3
CONTENTS:
Kıymetli Evrak Hukukunun Genel Esasları,Kambiyo Senetleri,Poliçe
Bono,Çek.
 

 FIDIC KURALLARININ KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ /
Nazlı TÖRE
Ankara: Dayınlarlı Yayınları, 2011
xxii, 340p.
ISBN : 978-975-7680-59-8
CONTENTS :
FIDIC Kurallarının Tarihi Gelişimi Karşılaştırmalı Hukukun Bu Kuralların Oluşumundaki Etkileri ile FIDIC Kurallarının Esas Alındığı Sözleşmelerde Uygulanacak Hukukun Tayini Meselesi, FIDIC Kuralları, Karşılaştırmalı Hukukun Getirdiği Bazı Hukuki Kavramların FIDIC Kurallarındaki Yeri.

 

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE MEDENİ USUL KANUNU /
Prof.Dr.Hakan PEKCANITEZ, Prof.Dr.Oğuz ATALAY, Prof.Dr.Muhammet ÖZEKES
Ankara: Yetkin Yayınları, 2011
773p.
ISBN : 978-975-464-318-3
CONTENTS :
Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler,Yargı,Mahkemeler,Yargı Görevlileri,Usul İşlemleri,Taraflar,Davaya Müdahele,Medeni Usul Hukukuna Hakim Olan İlkeler,Dava Hakkında Genel Bilgiler,Davanın Açılması,Davaya Cevap,Ön İnceleme,Tahkikat,İspat,Deliller,Karar ve Hüküm,Basit Yargılama Usulü,Kanun Yolları,Yargılama Giderleri ve Adli Yardım,Geçici Hukuki Koruma,Tahkim,Yargılama Dışında (Alternatif) Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesine Kişisel Başvuru.

ANONİM ŞİRKET YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN HUKUKİ SORUMLULUĞU/
Yrd.Doç.Dr.Necla AKDAĞ GÜNEY
İstanbul : Vedat Kitapçılık, 2010
xxiv, 382p.
ISBN : 978-605-4002-48-1
CONTENTS :
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu,Sorumluluğa İlişkin Esaslar,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Şartları Mahiyeti Aktif ve Pasif Dava Ehliyeti İdare ve Temsil Yetkisinin Delegasyonu ve Temsilcinin Sorumluluğu,
Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunda Müteselsil Sorumluluk Farklılaştırılmış Teselsül ve Şahsi İflas,Yönetim Kurulu Üyeleri Aleyhine Açılacak Sorumluluk Davalarını Sona Erdiren Sebepler.

İŞLETME FAKÜLTESİ

                                     MOBILITIES /
John URRY
Cambridge : Polity, 2007
vii, 335p.
ISBN : 9780745634197
CONTENTS :
Mobile Worlds,Moving and Communicating,Societies and Systems on the Move.


 

GLOBALIZATION AND THE RACE TO THE BOOTM IN DEVELOPING COUNTRIES: WHO REALLY GETS HURT?
Nita RUDRA
Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2008
xix, 294 p.
ISBN : 9780521886987
CONTENTS :
Introduction,The Race the Bottom in Developing Countries,Who Really Gets Hurt,LDC Welfare States:Convergence what are the Implication, Globalization and yhe Protective Welfare State:Case Study of India,Globalization and the Productive Welfare State:Case Study of South Korea,Globalization and the Dual Welfare State:Case Study of Brazil,Conclusions.
 

GLOBALIZATION AND INEQUALITIES : COMPLEXITIES AND CONTESTED MODERNITIES /
Sylvia WALBY
Los Angeles : SAGE Publications, 2009
xi, 508 p.
ISBN : 9780803985186
CONTENTS:
Introduction,Progress and Modernities,Theorizing Multiple Social Systems,Economies,Polities,Violence,Civil Societies,Regimes of Complex Inequality,Varieties of Modernity; Measuring Progress; Comparative Paths Through Modernity:Neoliberalism and Social Democracy,Contested Futures,Conclusions.

AUTOMOBILITIES /
edited by Mike FEATHERSTONE, Nigel THRIFT and John URRY
London ; Thousand Oaks, Calif. : SAGE, 2005
285 p.
ISBN : 1412910897

 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KİTAB-I CİHANNÜMA = : THE BOOK OF CİHANNUMA /
ed. Bülent ÖZÜKAN; yazılar, Katip ÇELEBİ... [ve başk.]; haritalar, Gerardus MERCATOR... [ve başk.]; iİngilizce çev. Füsun SAVCI.
İstanbul : Boyut Yayıncılık, 2012
206p.
ISBN:978-975-23-0563-2
 

ON IDEOLOGY /
Louis ALTHUSSER
London ; New York : Verso, 2008
179 p.
ISBN : 9781844672028
CONTENTS :
Ideology and Ideological State Apparatuses (Notes Towards an investigation),Reply to John Lewis,Freud and Lacan,A Letter on art in Reply to André Daspre.

 

ON EVIL /
Terry EAGLETON
New Haven : Yale University Press, 2010
176 p.
ISBN : 9780300171259
CONTENTS :
Introduction,Fictions of Evil,Obscene Enjoyment,Job's Comforters.

 

LEARNING TO CURSE : ESSAYS IN EARLY MODERN CULTURE /
Stephen GREENBLATT
New York ; London : Routledge, 2007
xvi, 259 p.
ISBN : 9780415771603
CONTENTS :
Introduction,Learning to Curse:Aspects of Linguistic Colonialism in the Sixteenth Century,Marlowe,Marx,and Anti-Semitism,Filthy Rites,The cultivation of Anxiety:King Lear and His Heirs,Murdering Peasants:Status,Genre,and the Representation of Rebellion,Psychoanalysis and Renaissance Culture,Towards a Poetics of Culture,Resonance and wonder.
 

THE CAMBRIDGE COMPANION TO GOTHIC fiction /
edited by Jerrold E. HOGLE
Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2011
xxv, 327 p.
ISBN : 9780521794664
CONTENTS :
Introduction:the Gothic in Western Culture,The Genesis of Gothic fiction,The 179os:the Effulgence of Gothic,French and German Gothic:the Beginnings,Gothic Fictions and Romantic Writing in Britain,Scottish and Irish Gothic,English Gothic Theatre,The Victorian Gothic in English Novels and Stories,The Rise of American Gothic,British Gothic Fiction 1885-1930,The Gothic on Screen,Colonial and Postcolonial Gothic:the Caribbean,The Contemporary Gothic:why we need it,Aftergothic:Consumption Machines and Black Holes.