Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Ankara İle İlgili Kitaplar & Dergiler

 
Serhat Baytur
sbaytur@atilim.edu.tr  

ANKARA’DA BAĞCILIK VE BAĞ KÜLTÜRÜ / haz. Kamil Toygar, Nimet Berkok Toygar .--- Ankara : Birlik Matbaacılık, 2005. [viii], 176 s.

 

ISBN 9759521652

 

 Ankara, yüzlerce yıllık bağ ve bahçe kültürünün hızlı kentleşmeyle birlikte kaybolmaya yüz tuttuğu bir kent. Ankaralılar için bağ, sadece üzüm yetiştirilen yer değil, aynı zamanda doğayla iç içe olunan, akraba, eş-dost ve komşularla sosyal ilişkilerin sürdürüldüğü bir yerdir. Bağevleri vardır, bağa göç vardır, bağ işleri vardır, bahçe yaşamı vardır. Kısaca yaşamla bir bağ kurmaktır. Elbette üzüm yetiştiriciliği, şarap, pekmez vb. yapımı da önemli yer tutmaktadır.

Eskiden Ankara’nın pek çek yeri bağlık bahçelik iken,  ne yazık ki günümüzde bu güzellikler kaybolup gitmektedir. Zamana yenik düşen bu  zenginlikleri, değerleri ve gelenekleri gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan eser, yazılı ve sözlü kaynaklardan yararlanılarak  hazırlanmış olup, çeşitli yazarların makalelerinden oluşmaktadır. Bu yazıların bir bölümü daha önce kaleme alınmış, bir bölümü de bu kitap için hazırlanmıştır.


ANKARA ÇİĞDEMİ / Timur Özkan .--  Ankara : Ankara Kulübü Derneği, 2011. 80 s.

ISBN 9786058793804

 Ankara Kedisi, Ankara Keçisi, Ankara Tavşanı, Ankara Armudu gibi Ankara’nın önemli simgelerinden biri olan Ankara Çiğdemi’ni ne kadar tanıyoruz?  Yöremizdeki geçmişinin binlerce yıl öncesine gittiğini biliyor muyuz? Hititler döneminde çiçek açtığı günlerin bir tür çiçek bayramı olarak kutlandığını? Ya da her yıl şubat, mart, nisan aylarında çiçek açtığını? Ankara’da,  İncek , Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan gibi yerlerde rastlandığını? İlkbaharın müjdecisi bu sarı kır çiçeğinin Latince adı  Crocus  Ancyrensis (Ankaralı Çiğdem).  Endemik bir bitki olup sadece Ankara ve çevresinde yetişiyor.  Salt bu özelliğiyle bile özel bir ilgiyi hak ediyor. Şarkılarımıza, türkülerimizde, şiirlerimizde kendine yer bulmuş ama ne yazık ki, hakkında özel olarak hazırlanmış  pek fazla kaynak  bulunmuyor.  Timur Özkan’ın bu alçakgönüllü kitabı, bu boşluğu bir parça doldurmak üzere  hazırlanmış.  Kitapta, Ankara Çiğdemi ile ilgili çeşitli kaynaklardan derlenmiş yazılar ile daha önce bir başka yerde yayımlanmamış çeşitli bilgilere renkli fotoğraflar eşliğinde yer verilmiştir.


TARİH İÇİNDE GÖLBAŞI / Abdülkerim Erdoğan .- Ankara  :  Gölbaşı Belediye Başkanlığı Kültür Yayınları, 2008. 432 s.

ISBN 9789944012607

 İlk basımı 2007 yılında yayımlanan ancak kısa sürede tükenen eserin  genişletilmiş 2. basımı da 2008’de yayımlanmış bulunuyor.  Ankara üzerine araştırmalarıyla tanınan yazar, antik çağlara kadar uzanan köklü geçmişinden başlayarak Gölbaşı’nı tüm yönleriyle tanıtmaktadır. Eserin en önemli özelliği, ilçeye bağlı tüm yerleşim yerlerine tek tek gidilerek, yerinde inceleme ve araştırma yapılarak hazırlanmış  ve bol miktarda arşiv belgeleriyle (Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü vb. kurumların ) desteklenmiş olmasıdır.

 Gölbaşı ilçesi coğrafyası adım adım gezilerek saptanan doğal zenginlikleri;  ilçenin zengin tarihi, antik yerleşmeleri;  kültürel varlıkları; kentsel,  turistik, toplumsal ve folklorik özellikleri;  ekonomisi  vb. çeşitli fotoğraflarla anlatılmaktadır.               

İçindekiler :   Tarih -- Coğrafya -- Nüfus -- Eğitim -- Kültür  -- Sağlık ve sosyal hayat -- Turizm -- Gençlik ve spor -- Ekonomi -- Ulaşım ve şehirleşme -- Yönetim -- Mahalli idareler.


AHİLER ŞEHRİ ANKARA : XIII-XIV-XV. Yüzyıllarda Ankara’da Ahilik ve Ahiler / Mehmet Ali Hacıgökmen .-- Konya : Kömen, 2011. iv, 144 s.

ISBN 97897565277801

Yazarın doktora tezine dayanan eserde, Ankara’da ahiliğin ve ahilerin tarihçesi, çok sayıda kaynak esere dayanılarak anlatılmaktadır. Ahi teşkilatının, Anadolu'da Evhadüddin-i Kirmani ve Ahi Evren'in görüşleri, Selçuklu sultanlarının siyasetleri çerçevesinde esnaf teşkilatı haline geldiği belirtilmektedir.  Anadolu'da  elverişli bir ortam bulan ahilerin ticaretin gelişmesinde de önemli ve etkin bir rol oynadıkları gibi Anadolu’nı-un Türkleşmesinde Ankara’nın da bunun güzel bir örneği olduğu vurgulanmaktadır. Ahilerin, ticari etkinliklerinin yanısıra yönetim ve siyasette de etkili olduklarını görüyoruz. Yazar, bunu ahilerin giysilerinden anlamanın mümkün olduğu görüşündedir. Ahiler’in Eserde, Ankara’nın önemli ahileri (Ahi Mesud ve oğlu Ahi Sinan, Ahi Hüsameddin, Ahi Şerafeddin, Ahi Elvan, Hacı Bayram-ı Veli, Ahi Mamak vb.) ile onların vakıf eserleri (medreseler, zaviyeler, camiler, mescitler vb.) hakkında bilgiler verilmekte, ayrıca Bacıyan-ı Rum faaliyetlerine de değinilmektedir.

İçindekiler : Kaynaklar -- XIII-XIV-XV. Yüzyıllarda Ankara’da Ahilik ve Ahiler -- XIII-XIV-XV. Yüzyıllarda Ankara’da Ünlü Ahiler.


MİLLİ MÜCADELE ve CUMHURİYET'İN AÇIKHAVA MÜZESİ : Ankara / Necati Yalçın .-- Ankara :  Akademi, 2011. 368 s.

ISBN  9789759138479

“Yok edilmek istenen bir millet, önderini bu şehirde, coşkuyla bağrına bastı. Önder, bu coşkuyu arkasına aldı ve Milli Mücadele ateşini bu şehirde yakmaya karar verdi. Ateş, bir kasabayı bir başkent yaptı ve dünya devlerine inat, dünya başkentleri arasına soktu. Bu başkent, sivrisinekli büyük bataklıklardan, fidanların boy gösterdiği geniş bulvarların doğduğu bir kent oldu.”

Bu sözlerle başlıyor kitap. Ankara’nın Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in kuruluşu dönemindeki önemine atıf yaparcasına.  Başkent Ankara’nın önemi salt bununla sınırlı değil elbette.  Sayısı ülkemizde fazla olmayan tarihöncesi yerleşim yerlerinden biridir Ankara ve çevresi. Çok sayıda arkeolojik buluntu ve kalıntılar ile tarihsel öneme sahip yapılar ve eserler ilimizin zenginlikleri arasındandır. Bunlara Cumhuriyet döneminde yapılan modern binaları da eklerseniz, kitabın neden Ankara’yı bir açıkhava müzesi olarak nitelediğini anlarsınız. Eserin ilk bölümlerinde Ankara hakkında genel bilgiler verilmekte, “Tüm Mekanlar” başlığı altında Ankara’ya özgü yapılar ve mekanlar tanıtılmaktadır. “Turlar : Sakarya Savaşı : Polatlı, Gün Gün Ankara Turları ve  Adım Adım Ankara Turları” başlıkları altında, Ankara’yı tanımak isteyenler için gezi planları verilmektedir. ”Ankara Dosyaları” bölümünde ise, Ankara ile ilgili çeşitli belgeler, Ankara’da eserleri bulunan sanatçılar ve eserleri listelenmekte, ayrıca Atatürk’ün Ankara’ya gelişi sırasında yanında olan kişiler tanıtılmaktadır.