Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar


Ergül Kara               Çiğdem Köse
ekara@atilim.edu.tr    ckose@atilim.edu.tr

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

NOT : Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde fareyle durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesini görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

Anıl Özdemir (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi)
Ayşe Pınar Kayır (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi)
Prof.Dr.Bilgin Kaftanoğlu (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Üretim Müh.Bölüm Başkanı)
Birol Yıldız
Yrd.Doç.Dr.C.Merih Şengönül (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü)
Doç.Dr.Elif Uray Aydın (Atılım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Gıyasettin Demirhan
Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı)
Araş.Gör.Gülçin Karakoç (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi)
Hale İNCİTMEZ
Halil İbrahim Çiçek (Atılım Üniversitesi Öğrencisi)
İ.Yalçın Zaim (Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
İlhami Öztürk (Yazar)
Yrd.Doç.Kazım Tur (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölüm Başk.Yard.)
Mücahit Koca (Yazar)
Prof.Dr.Neşe Çelebi (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü)
Prof.Dr.Orhan KUNTAY(Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Emekli Bölüm Başkanı)
Soner-Şule Alev ALTAŞ
Araş.Gör.Tuğçe Tarhan (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi )
Doç.Dr.Ulvi Keser (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı)