Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
3 Ayda bir yayınlanır.

EDİTÖRDEN


Nilüfer Ünal
Atılım Üniversitesi
Kütüphane Müdürü

Üniversitemizin 15. Kuruluş yıldönümünü kutluyoruz. “15. YIL ÖZEL SAYI”mızla karşınızdayız.

Bizde, bu sayımızı Üniversitemizin kuruluş yıllarına ayırdık. Dergimiz, hem albüm niteliği taşısın hem de kuruluşuna ait bilgiler yer alsın istedik. Bir yıl boyunca yayınlayacağımız tüm sayılarımızda da Üniversitemiz ile ilgili bilgilere geniş biçimde yer vereceğiz.

Kapak konusu köşesinde; “Üniversitemizin kuruluş yılları, 10. Yıl kutlama törenlerinde yapılan açılış ve kapanış törenleri konuşmaları, Üniversitemizdeki yapılaşmanın geçmişi ve bugünü, İlk mezun olan öğrencilerimiz ve Üniversitemizde görev yapan mezunlarımız” Konularına yer verdik.

Tüm yukarıda sözünü ettiğimiz konulara ilaveten aşağıda yazar Sevinç Engin;in “LİDER ÖYLE OLMAZ BÖYLE OLUR: YÖN VEREN LİDERLER İLE LİDERLİK ÜZERİNE” kitabında Üniversitemiz Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın İsmail Yalçın Zaim ile yapılan söyleşi de yer almakta. Sayın Zaim, kitabın, 233-235. sayfalarında, yazarın liderlik konusundaki sorularını yanıtlıyor. Aynen aktarıyoruz.

"...İsmail Yalçın Zaim, Maden yüksek mühendisidir. Atılım Yapı Taahhüdü A.ş yönetim kurulu başkanı, Atılım Vakfı başkanı ve Atılım Üniversitesi mütevelli heyeti başkanıdır.

 

"Lider olunmaz, lider doğulur" görüşüne katılıyor musunuz?

Güçlü kişiliği olan kişiler isterlerse lider olabilirler.

 

İdeal bir liderlik tipolojisi var mı? Size göre bir liderin hangi özellikleri olmazsa olmaz?      

Güçlü kişilik, bilgi, sabır, analiz etme özelliği, cesaret, öngörü.

 

İyi bir lider her zaman iyi bir yönetici midir?   

Lider yönetici değildir! Bu fark önemlidir! Lider topluluğun problemini öngörür, çözümünü tespit eder ve hedefe doğru yön çizer.

 

Türkiye lider çıkarmaya aç bir ülke midir? Türkiye'nin lider problemi var mı?

Evet; Türkiye'nin lider çıkarmaya gereksinimi var ancak koşullara uygun lider çıkartamıyor. Böyle bir problem mevcut.

 

Yönetimin daha etkin, verimli olması ve sorunların daha kolay çözülebilmesi için doğru karar vermenin ilkeleri nelerdir?

Bilginin hızlı toplanması, analizi ve uygulamanın dikkatli ve ısrarlı yapılması.

 

Liderlik öğretilebilir bir şey midir?

Evet, güçlü kişiliği olanlara öğretilebilir.

 

Liderin peşinde olan Türk toplumunun beklentileri nelerdir?

Türk halkının bugün, öncelikle refaha ihtiyacı var ve bunu da hak ediyor. Yani bugün iş bir ekonomik yönlendirmedir. Ayrıca Türk halkı çocuklarına düşkün; onlara, yarının dünyası ile mücadele edecek standartta kaliteli eğitim verilmesini istiyor. ılave olarak Türk halkı artık boynu bükük olarak yaşamak istemiyor. Boynu bükük olacak durumlar ortadan kalktı. Buna göre dış dünyada göğsünü gererek dolaşacak yonetim istiyor.

 

Bunca yıllık başarılı iş hayatınızda yöneticilere vazgeçilmez saydığınız önerileriniz nelerdir?

Bilgi, sabır, analiz etme özelliği, cesaret, öngörü.

 

Sizin gibi kendi alanında en üst seviyeye gelmiş kişiler spor, sinema, tiyatro gibi sosyal faaliyetlerden tamamen fedakarlık mı ediyor? Yoksa bu tür faaliyetleri bir kazanım olarak mı görüyor? Vakti nasıl kullanıyorsunuz?

Bu kişiler öncü olduklarından, takip edileceklerinden, taklit edileceklerinden, bahsi geçen sosyal faaliyetler vazgeçilmezdir. Bunlardan biri ikisi, liderler ve yöneticiler tarafından muhakkak uygulanmalıdır ve topluluğa kabul ettirilmelidir.

 

Tarihin unutulmaz lideri sizce kimdir?

Dünya tarihi ve Türk tarihi birbirleriyle az ara ile örtüşüyorlar. Biz Türkler, tarihte çok adam bulabiliriz. Ancak yakın tarihte Atatürk parıldıyor.

 

Liderin, yöneticinin önemli nedir takım çalışmalarında? Başarılı bir liderin arkasında mutlaka başarılı bir ekipten söz edilmeli midir? Edilebilir mi? ıdeal bir organizasyonda lider ne kadar ön planda olmalı, ne kadar geri planda olmalı?

Lider genel manada probleme çözüm fikri üretir, uygulamasında strateji üretir, uygulamayı takip eder ve gereken düzeltmeleri yaptırır. Hemen alttaki grup, yani uygulamanın başındaki yönetici ve ekip ne kadar başarılı ise lider o kadar başarılı olur, hedefe daha rahat ulaşılır, zorluklar daha rahat aşılır. Ekip yetersiz olursa sonuca ulaşmak zor olur veya olamaz. Dolayısıyla liderin başarısı doğrudan ekibin kalitesine bağlıdır. Lider gererktiği zaman ve yerde muhakkak sahada olmalıdır.

 

Liderlerin belirli bir noktaya gelmesinde ailenin payı nedir? Aileniz nasıl destek sağladı?

Huzurlu bir aile ortamı lidere yardımcıdır! Ancak olmazsa olmaz değildir. Lider gerektiğinde, aile ayak bağı olursa, aileden uzaklaşabilir.

 

Toplum mutluluğu için yönetici sınıfına veya liderlere düşen görev nedir? Yerine getirilebiliyor mu?

Lider içinde bulunduğu toplumun önünde olmalıdır. Günlük basit hedeflerle, popülizmle meşgul olan kişiler lider olamaz. Toplumun mutluluğunun nerede olduğunu keşfetmesi, alacağı tedbirler ile topluluğu hedefe doğru yöneltmesi için gerekeni yapması liderin görevidir. Tarihe isim yazdırmış liderler bu görevleri yerine getirmişlerdir ki hala anılıyorlar.

 

Yönetmek için yönetme deneyimi ne kadar gerekli?

"Yönetmek için yönetim" liderin işi değildir. Çünkü lider idareci değildir. Böyle davrananlar lider değildir.

 

Üniversitenin kurucusu olarak, "Eğitim sektörünün artan Ar-Ge gücünün uygulama yönünde kullanılması ve ülke sanayiinin bu güçten faydalanabilmesi gündemimizde önemli bir yere sahip" diyerek, bir araştırma üniversitesi olma yolundaki hedeflerinizi ifade ediyorsunuz. Hedefinize ne kadar yaklaştınız?

Ar-Ge istenildiğinde hemen ulaşılan bir hedef değildir. Başlangıç dönemi, olgunlaşma dönemi ve tepe noktası vardır. Biz daha başlangıçtayız. Tüm gücümüzde uğraşıyoruz..."

 

KİTAPLA İLGİLİ BİBLİYOğRAFİK BİLGİLER

LİDER ÖYLE OLMAZ BÖYLE OLUR: YÖN VEREN LİDERLERİLE LİDERLİK ÜZERİNE / Sevinç ENGIN. İstanbul: Doğan Kitap, 2011. 492 s.

 ISBN: 9786050903416

Yazar Sevinç Engin, kitapta "Lider olunur mu doğulur mu?; Lider için aile desteği ne kadar önemlidir?; Karizmatik liderlik nedir?; Vizyoner bakış açısı mı duygusal zeka mı bir liderin olmazsa olmaz özelliğidir?; Tarihin unutulmaz lideri kimdir?; ıyi bir lider her zaman iyi bir yönetici midir?; Türkiye lider çıkarmaya aç bir ülke midir?" sorularını Türkiye'de başarılara imza atmış iş adamlarına, gazetecilere, politikacılara sorarak Onlar'ın tecrübelerini aktararak,  toplumun bir pay, bir ders çıkarabilmesini sağlamak amacını hedeflemiştir

 

 

Sevinç Engin Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği'nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi ıktisadi ve ıdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Siyaset ve Sosyal Bilimler'de yüksek lisans yaptı. Enerji ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında çeşitli çalışmalara katıldı. Yerel Dergi'de köşe yazarlığı yaptı. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Mehmet Akif Ersoy'u anma amaçlı düzenlenen yarışmada ıstiklal Marşı konulu makalesi ile Türkiye birincilik ödülünü aldı. ıngilizce ve orta derecede Rusça bilen ve özel sektörde de iş deneyimi bulunan Engin, Devlet ıstatistik Enstitüsü, yeni adıyla Türkiye ıstatistik Kurumu, TPAO ve TBMM'de görev aldı, halen Enerji Bakanlığı'nda çalışıyor. Engin Türkiye'nin önde gelen 47 lideri ve yöneticisiyle yaptığı söyleşileri ilk kitabı idare Etmek mi? Yönetmek mi?'de bir araya getirdi. Bu kitabıyla Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği (AGAD) tarafında Yılın Yazarı (şubat 2009) ve Onur Ödüllerini (Kasım 2009) aldı. 2009'da Afyonkarahisar Genç Atılımcılar Derneği Onur Kurulu üyesi seçildi.