Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar


Ergül Kara               Çiğdem Köse
ekara@atilim.edu.tr    ckose@atilim.edu.tr

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.NOT : Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde fareyle durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesini görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

Armağan Aksun (Atılım Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürü)
Aslı Ulusoy
Ayşe Pınar KAYIR (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi)
Prof. Dr.Bilge Hacıhasanoğlu (İşletme Fakültesi Bölüm Başkanı -Vekaleten)
Yrd. Doç. Dr. Emel AKIN (Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim üyesi)
Öğr.Gör.Fügen Selbes(Bilgisayar Mühendisliği-Bölüm Başkan Yardımcısı)
Gülen Zaim(Eczacı)

Harunhan Remzi Öztürk

İ.Yalçın ZAİM (Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Prof. Dr.Pars Esin
Pınar ޞap
Yeşim DODİ(Havelsan Muhasebe Müdürü)