Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Atılım Üniversitesi Kütüphanesi  Stratejik Rapor

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ
 

1. BÖLÜM
MEVCUT DURUM


2. BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA
 

MİSYONUMUZ

Hizmetleri evrensel standartta yürüterek, bilgiye ulaşmayı ve yaymayı amaç edinmek

VİZYONUMUZ

Kaynaklarını geliştiren, ulusal ve uluslar arası ortamda bilginin kolaylıkla erişilebildiği,kullanılabildiği iletişim alt yapısına sahip kütüphane olmayı amaçlar.

PERSONEL

Kütüphane Müdürü :

1

Danışma, Ödünç Verme ve Kütüphanelerarası İşbirliği :

2

Kurumsal Arşiv :

3

Süreli Yayınlar :

1

Sağlama :

2

Kataloglama :

2

Kitap Satış :

1

MEVCUT ALAN

Kapalı alan

 4 salon

Oturma Kapasitesi

1552 sandalye

Raf Kapasitesi

1.477

Internet Erişimi

 22

DERME (2008-2009 rakamları 01/04/2009 tarihi itibariyledir. )

 

KİTAPLAR

E-KİTAP

SÜRELİ YAYINLAR

ELEKTRONİK DERGİLER

MULTIMEDIA

VERİ TABANLARI

TEZLER

1997-1998

200

 

 

 

 

 

 

1998-1999

7000

 

153

 

 

 

 

1999-2000

8734

 

240

 

25

 

 

2000-2001

11.896

 

410

 

355

 

 

2001-2002

13.100

 

410

 

410

 

 

2002-2003

20.615

 

713

39

831

4

96

2003-2004

24.820

 

1287

 

831

4

303

2004-2005

24.827

 

1397

3

874

5

318

2005-2006

35.631

21.000

1399

3470

1070

7

562

2006-2007

37.322

21.000

1399

4827

1082

7

773

2007-2008

39.270

21.000

1429

4833

1495

10

1229

2008-2009

41.620

41.000

1502

2.029.341

1495

14

1229

OKUYUCU HİZMETLERİ (2008-2009 rakamları 01/04/2009 tarihi itibariyledir. )

 

ÜYE SAYISI

ÖDÜNÇ ALINAN MATERYAL SAYISI

KONU TARAMASI

1997-1998

-----------

----------

 

1998-1999

308

------

------

1999-2000

409

 

 

2000-2001 

547

 

 

2001-2002

868

215

 

2002-2003

1125

268

3015

2003-2004

1447

4576

5044

2004-2005

1969

4231

3843

2005-2006

2568

3134

5294

2006-2007

2980

3960

6100

2007-2008

3.676

5253

4763

2008-2009

5884

2200

4934

HİZMETLER

 • KÜTÜPHANE TANITIM PROGRAMLARI YAPILDI

 • ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MESLEKİ ÖRGÜTLERE ÜYE OLUNDU

 • LIBER, ANKOS, ULAK-BİM)

 • KURUMSAL ARŞİV KURULDU

 • Üniversitemiz Senatosu’nun 26.06.2008 tarihinde aldığı kararla, “ulusal ve uluslararası telif haklarına aykırı olmamak koşulu ile Üniversitemiz öğretim elemanlarının makalelerinin açık arşivde yayımlanmasına oybirliği ile karar verildi. “

 • E-BÜLTEN YAYINLANMAKTA

 • “ATILIM ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI” WEB SAYFASI YAYINA VERİLDİ.

ABONE OLUNAN VERİ TABANLARI

 • HEINONLINE

 • PIDGEON

 • E-BRARY

 • WOS

 • EBSCO

 • SCIENCE DIRECT

 • MathScienceNet

 • IEEE/IEE

 • JSTOR

 • TAYLOR AND FRANCIS

 • ACM Portal

 • WORLD BANK

 • KAZANCI

DİĞER ÇALIŞMALAR

KURUMSAL & AÇIK ARŞİV BİRİMİ KURULDU(http://library.atilim.edu.tr/kurumsal/)

Üniversitemiz Kurumsal Arşiv çalışmaları, Kütüphane Daire Başkanlığının bünyesinde ayrı bir birim olarak hizmet vermektedir. Sayfaya, üniversitemiz ana sayfasından ve kütüphanemiz sayfasından İngilizce-Türkçe olarak ulaşılabilir.

Kurumsal arşiv çalışmalarımız tamamlanarak, 15 Şubat tarihinde web sayfası araştırmacılara açılmıştır

Kurumsal arşiv çalışmaları çerçevesinde, üniversitemizdeki aşağıdaki dokümanların siteye konması hedeflenmiştir.

 • Ön baskılar, son baskılar,

 • Yüksek lisans ve doktora tezleri

 • Eğitim materyalleri,

 • Araştırma raporları, teknik raporlar, istatistiksel raporlar,

 • Konferans bildirileri,

 • Çalışma metinleri,

 • Teknik dokümanlar,

 •  Anketler,

 • Görsel malzemeler,

ÇALIŞMA YÖNTEMİMİZ

 • Konferans metinleri deşifre edilerek, tam-metin sayfaya konulmaktadır.

 • Konferanslar kameraya alınarak görüntülü olarak da sayfada verilmektedir.

 • Üniversitemiz ile ilgili basında çıkan haberler, scan edilerek sayfaya konulmaktadır.

MATERYALLERİN İÇERİKLERİ

 • Materyaller; sempozyum-toplantı-konferans- seminer metinleri, öğretim üyelerinin makaleleri, raporlar ve anketleri içermektedir.

 • Ayrıca “Basında Atılım Üniversitesi” başlıklı ayrı bir sayfamız mevcuttur.

 • Materyaller; başlık, emeği geçenler, fakültelere göre ve düzenlendiği tarihe göre verilmiştir. Örneğin; İşletme Fakültesi tarafından organize edilmiş olan konferans, başlık adından, düzenlendiği tarihe göre ve kim tarafından verildiyse onun adından taranabilir.

 • Başlık üzerine tıklandığında, etkinliklerin metni, video görüntüleri ve resimler ayrı ayrı verilmektedir.

 • Başlık; Dokümanın adına göre alfabetik sırada düzenlenmiştir.

 • Yazar adı; Sunum yapanlar ve makale sahiplerinin isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 • Tarih sırası; Etkinliklerin yapıldığı tarihe göre sıralanmıştır.

 • Birim adı: Fakülteler tarafından düzenlenen etkinlikler, seminerler ve makaleler ait oldukları fakültelerin başlıkları altında alfabetik olarak sıralanmıştır

KÜTÜPHANE ELEKTRONİK BÜLTENİ (http://library.atilim.edu.tr/bulten/index.htm)

AMAÇ: Kütüphane, yalnızca ödünç kitap alınan ve ders çalışılan bir yer değildir. Kütüphane hizmet ettiği öğrencilere bulunduğu çevreyi ve üniversitesini tanımasında etkin rol oynamalıdır. Bu görüşten hareketle; yapılan çalışmalarla üniversitemizi ve kütüphanemizi, kamuoyuna tanıtmak amacıyla “KÜTÜPHANE ELEKTRONİK BÜLTENİ” 2005 yılı Aralık ayından itibaren yayınlanmaya başlandı.

HEDEF KİTLE: Atılım Üniversitesi mensupları ve öğrencileri, kütüphaneciler ve kamuoyu. Bülten Akademik bir dergi değildir.

İÇERİĞİ; Ankara ile ilgili bilgiler; ( Kültür-sanat, tarihi binaları, ünlüleri, kurumlar, kitabevleri yöneticileri ile söyleşiler hedeflenmiştir.)

 • Atılım Üniversitesini ve kütüphanemizi tanıtıcı bilgiler; ( Etkinlikler, idari ve akademik birimlerin yöneticileri ile söyleşiler, üniversitemizde verilen konferansların metinleri, makalelere yer verilmesi)

 • Kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalar, ( Kütüphanecilik dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgiler, Ankara’daki kütüphaneleri tanıtmak)

 • Üniversitemiz kütüphanesi çalışmalarını tanıtıcı bilgiler, ( Kütüphanemiz hakkında genel bilgiler, öğrenciler ve akademisyenlerle kütüphanemiz ve kütüphane kullanımı hakkında söyleşiler)

 • Kültür-Sanat konuları

 • Her sayıda, bulmacalarla; derginin okunmasını teşvik etmek, okuyucuları bilgilendirmek ve cevabı bulanları ödüllendirme hedeflenmiştir. (Bu çerçevede ; festivallerde ödül kazanmış filmler hediye edilmektedir.)

KİTAP SATIŞ BİRİMİ

Üniversitemiz yayınları ve Yayınevlerinin Kitapları satışa sunulmaktadır.

 • Üniversitemiz yayınlarının dağıtımı yapılmakta

 • ISBN numaraları alınmakta

 • Yayınlara Bandrol alınmakta

 • Yayınlarımız gazetelerin kitap eklerine tanıtım amaçlı gönderilmekte

 • Satışları yapılmakta

 • Dağıtıcılar aracılığı ile piyasaya verilmekte

Ayrıca WEB sayfası hazırlanarak yayına verilmiştir. Web sayfasında;

 • Yayınlarımız tanıtılmakta

 • Yazarların özgeçmişleri verilmekte

 • Satış yapılmakta

2. BÖLÜM
STRATEJİK PLANLAMA

İDARİ YAPI

 • Kütüphane Daire Başkanlığının, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi akademik bir birim olarak değerlendirilmesi.

 • Kütüphane Daire Başkanının, Üniversitelerin akademik kurullarında aktif biçimde yer alması

KAYNAK GELİŞTİRME

 1. Koleksiyonun, kullanıcıların araştırma ve diğer gereksinimleri için yeterli hale getirilmesi

 2. Koleksiyonun geliştirilmesi için, kullanıcıların araştırma amaçlı ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yayın ısmarlama sistemini geliştirme çalışmalarının yapılması

 3. Finansal kaynakların iyileştirilmesi.

 4. Her öğretim yılı öncesi, Kütüphane ile Fakülteler arasında koordineli çalışmaların gerçekleştirilmesi. ( Ders programlarına paralel yayınların temini, ders kitaplarının tespiti ve temini, rezerve kitapların tespiti vs.)

 5. Dermenin, kullanıcıların araştırma ve diğer gereksinimleri için yeterli hale gelmesi

 6. Her öğretim yılı öncesi, kütüphane ve fakülteler arasında koordineli çalışmaların gerçekleştirilmesi. (Ders programlarına paralel yayınların temini, ders kitaplarının tespiti ve temini, rezerve kitapların tesbiti, vb.)

 7. Mevcut Nadir Eserlerin tarayıcıdan geçirilerek kopyalarının oluşturulması

 8. Yabancı dil eğitimini destekleyecek bir film koleksiyonu oluşturulması

 9. Üniversitemizdeki ders programlarına yönelik CD, VCD, DVD gibi araçların satın alınarak hizmete sunulması

HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ

 1. Öğretim üyeleri tarafından yazılan kitapların tam -metin on-line ortama aktarılarak şifreli kullanıma açılması

 2. Akademik birimlerce hazırlanan ders notlarının kütüphane web sayfasına aktarılarak öğrencilerin hizmetine açılması.

 3. Tatil günlerinde kütüphanenin açık olması

ETKİLİ İLETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ ALT YAPISI

 1. Ulusal ve uluslararası üniversite kütüphaneleri ile akreditasyona yönelik işbirliği yapılması.

 2. Uluslararası ve ulusal üniversite kütüphaneleriyle düzenlenecek konferans, seminer vs. etkinliklerde, akademik ağa bağlı tüm kampüs içi ve kampüs dışı kuruluşlarca izlenebilecek alt yapının sağlanması

 3.  Y. Lisans ve lisans öğrencilerine kütüphane kullanımı ile ilgili zorunlu ve kredili eğitim programlarının düzenlenmesi

Eğitim programı; Veri tabanları kullanımı, katalog tarama programının kullanımı, Web sayfası tanıtımı, kütüphane kullanımı,

İNSAN KAYNAKLARI

 1. Personelin hizmet-içi eğitime tabi tutulması (İngilizce kursları, bilgisayar ve web tasarımı kursları vb)

 2. Etkin bir performans değerlendirilmesi ve teşvik ve ödül sisteminin getirilmesi.

 3. İnsan kaynağı ihtiyacının kütüphane kriterlerine göre artırılması (İngilizce bilen, bilgisayar ve internet konusunda okuryazarlıktan ileri bir teknoloji bilgisine sahip olan)

 4. Personelin, ulusal ve uluslararası mesleki toplantıları izlemelerine olanak sağlanması

ÇALIŞMA ORTAMI

 1. Kütüphanenin birimlerinde ve öğrenci kullanımı için donanımlı bilgisayarların sağlanması (50 adet) ve 480 internet bağlantı noktası olmalı

 2. Multimedia araç ve gereçlerinin, kullanıcıların boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla kütüphanede bilgisayar laboratuvarı kurulması.

 3. Yeterli araç ve gerecin temini (Raflar, masa, sandalye vs.); (Raf kapasitesi 300.000 cilt ve toplam 600 kişilik oturma kapasitesi)

 4. “Kütüphane Otomasyon Programının” satın alınması.

 5. Elektronik donanımlı kişisel çalışma karelleri

 6. Çok fonksiyonlu grup çalışma odaları, multemedya, grup çalışma odaları

 7. Yeni bir mekanın temini