Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu Yayın Kurulu :
Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemiz Duyurular

Atılım Üniversitesi Kütüphanesi, güncel teknolojinin takibi, daha verimli ve etkin hizmet vermek amacıyla MikroBeta firması tarafından üretilen MİLAS Kütüphane Otomasyon Programı ile hizmet vermeye başlamıştır..

Kütüphanenin verdiği bir diğer hizmet olan Kurumsal Arşiv için yeni eğitim yılı ile birlikte iki farklı çalışma ile kullanıcılara hizmet vermeye başlanacaktır. Bu hizmetler ;

1. Atılım Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi : Bu sistemde Üniversitemiz içerisinde üretilen konferansların görüntüleri, resimleri ve metinleri, Atılım Üniversitesi konulu gazete haberleri, ve tezler yer alacaktır.

2. Atılım Üniversitesi Açık Arşiv Sistemi: Bu hizmetimizde ise Atılım Üniversitesi Öğretim Üyeleri'nin yayınlamış oldukları makalelerin derlenmesi ve  Atılım Üniversitesi Öğretim Üyeleri'nin Web Of Science de dizinlenen Uluslararası Konferanslarda vermiş oldukları bildirilerin tam metinleri yer alacaktır.


Kütüphane Personeli Yeni Sistemler hakkındaki toplantıda.


SAYIN ARAŞTIRMACILARIMIZ

Üniversitemiz  öğretim üyelerinin  gerek “Üniversitemiz Yayınları” olarak gerekse “yayınevleri” aracılığı ile yayınlanmakta olan çok sayıda yayını bulunmaktadır.

Üniversite kütüphanelerinin bir görevi de yayınlanan kitapları kamuoyuna ve üniversite camiasına duyurmaktır. Kütüphanemiz bu görevini,  web sayfası ve e-bülten yoluyla yapmaktadır.

Şimdi ise, yayınlarımızı bir başka boyuttan üniversitemiz camiasına sunmayı  hedeflemekteyiz.  

Kitabını  üniversite yayını veya  yayınevi yoluyla basan öğretim elemanımızı kütüphanemiz aracılığı ile öğrencilerle ve öğretim elemanlarıyla buluşturan bir platform oluşturmak .

Kanımızca böyle bir etkinlik, disiplinlerarası yakınlık nedeniyle karşılıklı görüş alışverişlerinin yaşanmasına , yayınların tanınmasına ve ele alınan bir konunun farklı alanlarda yorumlanarak yeni bir yayın olarak geri dönmesine, diğer yandan öğrencilerin ise kitabı tanıyarak yazarıyla görüş alışverişinde bulunmasına, bilgilenmesine ve beyin fırtınası yöntemiyle farklı boyutlarda düşünmelerine  neden olacaktır.

Saygılarımla

Nilüfer ÜNAL

Kütüphane Müdürü