Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kitap Tanıtımı

Hazırlayan: Nilüfer Ünal

NATIONAL DISSEMINATION OF A LOCAL MOVEMENT: A DISCURSIVE ANALYSIS OF BERGAMA STRUGGLE IN TURKEY / Hayriye Özen.  Leipzig: VDM Verlag, 2009. Viii,325 p.

ISBN: 978-3-639-13563-3

The recent decades have witnessed the emergence of local struggles agaimst corporateglobalization. This book provides an analysis of one of these struggles that emerged in Turkey in opposition to gold-mining activities in a small town called Bergama. Analyzing the Bergama  struggle within a conceptual framework developed throgh the articulation of the insights of mainstream Social Movement approaches within the discourse-theoretical framework of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe, it demonstrates the transformation of the Bergama struggle from a local environmental campaign to abroad-based national movement. It argues that the constitution of an anti-gold mining discourse played the key role in this process by providing a political space for the articulation of a number of social demands. The book also demonstrates the consequences of this transformation for the Bergama struggle.

CONTENTS: A critical Reviewof Social Movement Theory; A Different Ontology: Discourse Theory of Ernesto Laclau and Chantal Mouffe; Developing a New Framework: The Integration of the Insights of Social Movement Theory Into the Discourse Theory: Putting the New Framework Into the Practice: The Analysis of the “Bergama Movement”.; Understanding the Conditions of Possibility of the Bergama Movement: The Liberalization of the Turkish Economy Through Authoritarian Politics; The Emergence of the Bergama Movement As a Particular Response to Dislocations (1990- April 1996); The Consolidation of the Bergama Movement: The Peak of Mobilizations and the Development of a Collective Identity (April1996- November 1998); The Weakening Phase Bergama Movement: The Waning of Mobilizations (December 1998-2005)


TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II); 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR / Editörler: E. Akıllı, Ö. Büyükçınar, V. Latif, S. Yetgin, E. A. Gürses, C. Saraç, İ.H. Demirel. Ankara: TÜBİTAK-ULAKBİM, 2009. 277 s.

ISBN: 978-975-403-499-8

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından hazırlanan bu kitap; 1981-2007 zaman aralığında Türkiye adresli olarak üretilmiş bilimsel yayınların sayısı ve etki değerinin Türkiye dışındaki diğer 44 ülke, AB-27 ve OECD ülkeleri ortalama değerleri ile bir karşılaştırma yapılabilmesini sağlamaktadır. Anılan dönemde Türkiye adına üretilen yayınlar, 8 ana konu kategorisi kapsamında yer alan 250 alt bilimsel disiplinler düzeyinde incelenmiştir.