Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar

Ergül Kara & Derya Orhan

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

Not : Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde mausla durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesi görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

Yrd. Doç. Dr. Ali KARA(Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Ayşe Pınar KAYIR(Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi)
Prof. Dr. Bilgin KAFTANOĞLU (Atılım Üniversitesi Üretim Mühendisliği Bölüm Başkanı)
Doğa ELÇİN
Doğan ACAR
Ekin DOĞAN(Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi)
Emre DEMİRBAĞ(Atılım Üniversitesi Mezunu)
Prof.Dr.Ertuğrul ÇETİNER (Atılım Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
Yrd. Doç. Dr. Evrim DOĞAN (Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı)
Gökçe ÖZDEMİR
Yrd. Doç. Dr. Gül GÜNEŞ (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı)
Hakan Cem IŞIKLAR(Yazar)
İ.Yalçın ZAİM (Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Prof. Dr. İsmail BİRCAN(Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
Kuğu Tekin(Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
Liliana SEÇER(Atılım Üniversitesi Hazırlık Okulu Okutmanı)
Yrd. Doç. Dr. N. Demet GÜNGÖR (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi)
Dr. Niyazi ALTUNYA
Prof. Dr. Nükhet Yılmaz TURGUT(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
Dr. Özer BOSTANOĞLU (Yüksek Şehir ve Bölge Plancısı)
Sanat KİTABEVİ
Prof. Dr. Sinan SÖNMEZ(Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı)
Suna KAYA(Atılım Üniversitesi Personeli)
Timur ÖZKAN( Elektrik Mühendisi)
Ulvi KESER (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi)