Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemiz Etkinlikleri

KONFERANSLAR

9. ANKOS TOPLANTISI (24-26 Nisan Malatya)


ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu) 9. yıllık toplantısı 24-26 Nisan tarihleri arasında İnönü Üniversitesi’nde yapıldı. Kütüphanemizden Pınar Demirtaş ve Gökçe Ercan’ın katıldığı bu toplantıya, ülkemizden 200’den fazla kütüphaneci, 100 civarı yerli ve yabancı firma temsilcisi iştirak etti. Programın davetli konuşmacıları Prof.Dr.Yaşar TONTA “Konsorsiyal Elektronik Dergi Kullanıma Dayalı Lisans Modelleri”; Pamela KONTOWICZ “Ortak Elektronik Kaynak Anlayışı (SERU):Lisans Anlaşmalarına Yeni bir Yaklaşım” ve Zuzana HELINSKY “E-kaynaklarınıza Ödediğiniz Paranın Karşılığını Almak İçin Pazarlama” konularında sunum yaptı.
Çoğunluğunu elektronik dergi ve veritabanı sağlayıcısının oluşturduğu, dünyada tanınan 28 yerli ve yabancı firmaya ait ürün tanıtımlarının, özelliklerinin anlatıldığı sunumlar yapılarak; toplantı boyunca 48 firmaya ait stand katılımcılar tarafından ziyaret edildi. ANKOS çalışma gruplarının yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi verdiği sunumlar kütüphaneciler tarafından büyük ilgi gördü.


V. TÜBİTAK EKUAL TOPLANTISI (20-22 Mayıs Antalya)

Tübitak Ekual (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) kapsamında aboneliği yapılan veri tabanlarının bilim hayatına yaptığı katkı, bilimsel araştırmalar için sağladığı kolaylıklar ülkemizin gerek sağlık, gerekse akademik çevrelere yararları gibi konularda gerçekleştirilen toplantıya üniversitemizden Pınar Demirtaş ve Kütüphane Müdürü Nilüfer Ünal katılmıştır. Bu toplantı, katılımcılar açısından oldukça verimli olmuştur. Abone olduğumuz veri tabanlarındaki son gelişmeleri görmüş, ULAKBİM’in bundan sonraki planları konusunda bilgi sahibi olunmuştur. Buna ek olarak Web of Science kayıtlarının kurumların kurumsal arşivlerine ücretsiz olarak eklenebileceğinin duyurusu yapılmıştır. Bunun üzerine üniversitemiz kütüphanesi olarak bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara başlanmıştır.

SUNUMLAR

Mikro Bilgi  ve kütüphanemiz iş birliği ile düzenlenen Web of Science eğitim seminerine 04.05.2009 tarihinde Atılım Üniversitesi Seyhan Cengiz Turhan konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya kütüphanemiz personeli yanı sıra bir çok öğretim görevlisi de katılımıyla gerçekleşen toplantıda Mikro Bilgi adına sunum yapan Sayın Zehra Taşkın ve Metin Tunç'a katkılarından dolayı teşekkür ederiz.