Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Ankara İle İlgili Kitaplar

 Hazırlayan: Gökçe Ercan

Bu sayımızda ANKARA’ya gönül veren iki meslektaşımızın kitabına yer veriyoruz. M. Kemal Sevgisunar ve Feridun Büyükyıldız. Sevgisunar,Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışıyor ve belgelere dayanarak Polatlı’yı bize tanıtıyor. Büyükyıldız ise Ankara sevdalısı bir kütüphaneci, Milli Kütüphanede çalışıyor. Daha önceki sayımızda(Sayı. 12 / Yıl: 3 Eylül / 2008) “Söyleşiler” sayfasında kendisi ile Ankara, Kütüphanecilik mesleği ve Okuma üzerine yaptığımız söyleşiyi de okuyabilirsiniz.

 

POLATLI ARAŞTIRMALARI 1 / M. Kemal Sevgisunar. Polatlı: Polatlı Ticaret Odası, 2001. xvi,112 p. “Polatlı Ticaret Odası Yayınları: Bilim Serisi: 1”

ISBN: Tk No: 975-512-549-3 (1. Cilt, 975-512-550-7)        

·         Kitapta ilk elde; Polatlı adının nereden geldiği sorusuna tarihsel bir perspektifle yanıt aranmıştır.

·         Polatlı’yı inceleyen yayınlardan geçmiş yılların Polatlı’sı dönemler itibariyle gözönüne getirilmeye çalışılmıştır.

·         Polatlı ilçe sınırları içerisinde yer alan coğrafi yer adları tespiti için yıllar öncesinden yapılmış bir çalışma incelenerek Polatlı’ya ilişkin tespitler listelenmiştir.

·         Polatlı’nın İlçe oluşu o yıllara ilişkin yeni bilgiler başlığı altında, ilçe oluş süreci belgelere dayandırılarak netleştirilmeye çalışılmıştır.

Kitaptan bir bölüm;

“..Yine Polatlı’dan demiryolunun geçmesi ve Polatlı’da tren istasyonu kurulması ile istasyon çevresi bölgenin her ürününün toplandığı ve tüketileceği veya işleneceği merkezlere sevk edildiği bir ticaret merkezi haline gelmesini sağlamıştır. Bu nedenle, bölge halk arasında “İSKELE” olarak da anılmıştır. Niteki, 1907’de yayımlanan “Ankara Vilayeti Salname-i Resmisi 1325” başlıklı vilayet yıllığında konuya ilişkin şu bilgiler vardır.

“İhracat iskelesi : Polatlı istasyonu”42 (142. S)

Panayır              : Polatlı İstasyonunda sonbaharda bir panayır kurulur”43 (142. S)      

Yukarıda belirtmiş olduğumuz Polatlı’nın tren istasyonu nedeniyle bölgenin ticaret merkezi olmaya doğru yöneldiğinin en ciddi işareti bu panayır olsa gerek.  Polatlı’da ticari hayatın ve ekonomik gelişmelerin inceleneceği çalışmalar için, bu çok önemli bir veridir. Yine Cumhuriyet sonrası dönemde düzenlenen panayırlarında belki farkında olarak , belki de olmadan şehirleşmeyi gösteren bu geleneğin devamını sağladıkları bir gerçektir....”

 


BAŞKA KENT ANKARA / Feridun Büyükyıldız. Ankara: Phoenix Yayınları, 2008. 142 s.

ISBN: 9789944931793   

Her zaman İstanbul ile kıyaslanma haksızlığına uğrayan Ankara, sevginin ve bağlılığın kenti olmuştur. İstanbul aşkın kentidir, her medeniyetin notaları arasında müzik yapmış bir sazendedir. İki şehir arasındaki çizgi, sevginin köklüğü ve sürekliliği ile aşkın hevesi ve kısalığı kadar başkadır.

Başka Kent Ankara’nın anılarında dolaşırken, petrol bulunan Ankara Garı inşaatından, Kalenin gizli geçitlerine, Dikmen’de kayak yapan Ankaralılardan, Ulus Tenis Turnuvalarının yapıldığı yıllara uzanacaksınız. Ankara garının geçmişini ve hamallarının kurduğu derneği, Ulus’a düşen uçakları, o yıllardaki gazete haberleri ile okuma şansınız olacak. Ankara’nın gizemli cinayetinden, kayıp Katedral’e değin, Yahudi ve Rum’ların yaşadığı yıllarda gezinti yapacaksınız. Bir şehrin unutulan anılarını ve ilginç yönlerini tekrar hatırlayacaksınız.

       


ANKARA MAGAZİN; Aida Medya ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. Editör; Gonca Canan. Ankara.

Web: www.ankaramagazine.com.

2000 yılında yayın hayatına başlayan dergi, Ankara’yı anlatmakta. Bu sayısıyla (yıl:8 / sayı: 79, Ekim-Kasım 2008) 8. yılını kutlamakta olan derginin  bu sayısında Ozan Sağdıç’ın ve Uğurlu Tunalı’nın anılarına yer verilmiş.

Geçmiş sayılarımızı takip eden okurlarımız “CUMHURİYETİN BAŞKENTİ Albümü; Hazırlayan: Atila Cangır” hatırlayacaklardır. Bu albüm, Uğurlu Tunalı’nın kartpostal ve fotokart koleksiyonu aracılığı ile Başkent Ankara’nın Cumhuriyet ile birlikte nasıl kurulduğunu fotoğraflarla göstermeyi hedefleyen bir çalışmadır.

 

Ankara Mutfak Kültürü ve Yemekleri / Hazırlayanlar Kamil Toygar ve Nimet Berkok. Ankara: Vehbi Koç ve Ankara Araştırmaları Merkezi, 1999. 312 s.

ISBN: 975-7078-07-7

Vekam’ın yayınladığı bu kitapta, Ankara’ya özgü mutfak kültürü ve Ankara yemekleri geniş olarak araştırılıp ele alınmıştır. Kitap genel olarak iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çeşitli yazılar yer almaktadır. Bu bölümde yer alan yazıların, bu konuda çalışmalarıyla tanınan uzman kişilere ve bilim adamlarına ait olduğu göze çarpmaktadır.
İkinci bölümde ise Ankara’ya özgü yemek tarifleri yer almaktadır. Bu yemek tarifleri Ankara merkez ve ilçelerinde ikamet eden kişilerden, birebir yapılan görüşmeler sonucu derlenmiştir. Verilen tariflerde ölçülerin kolay uygulanabilir olması kitaba ayrı bir artı katmaktadır.Yemek tarifleri açısından oldukça zengin olan bu eserde, Ankara yöresine ait çorbalardan, hamur işlerine; et yemeklerinden pilavlara; sebze yemeklerinden tatlılara çok geniş yelpazede tarifler bulmak mümkündür.

İÇİNDEKİLER:
VEHBİ KOǒA İTHAF
SUNUŞ
ÖNSÖZ
BÖLÜM 1 / ANKARA MUTFAK KÜLTÜRÜ
BÖLÜM 2 / ANKARA YEMEKLERİNDEN ÖRNEKLER
YARARLANILAN KAYNAKLAR
KAYNAK KİŞİLER
YEMEK ADLARI DİZİNİ


Öykülerde Ankara (Seçki) / Hazırlayan: A. Esat Bozyiğit. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı, 2002. 364 p.

 

ISBN: 975-17-2942-4

 

 “Öykülerde Ankara” adlı eser daha önceden iki ciltte yayınlanmış Ankara ile ilgili öykülerden 40 tanesinin seçilerek tekrardan bir kitapta toplanmasıyla oluşmuştur. Seçkiye alınan öykülerin belirlenmesinde, konusu Ankara’da geçen ya da Ankara’yı doğrudan ele alan öykülerin seçilmesine özen gösterildiği görülmektedir.

            “…Ankara geniş anlamda, Cumhuriyet’ten sonra yazın sanatımıza yansımış bir kenttir. Ayrıca başkent olmasıyla gösterdiği kentsel gelişim açısından, 1950’lere kadar dünyaya önemli bir örnektir. Kentsel-mekansal gelişme ve büyümeyle birlikte, Ankara’nın toplumsal oluşumu da önemlidir. Konusu insan ilişkileri olan yazın sanatının bir türü olan öykülerde, Ankara’nın tüm gelişimi ve zamanla kimi bozulmaları görmek olanaklıdır. Bu bağlamda, “Öykülerde Ankara” seçkisi, hem sanatsal hem de sosyolojik bir değer taşımakta ve Ankara üzerine yapılacak araştırmalar için kaynak oluşturmaktadır…”