Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar

Ergül Kara & Derya Orhan

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

Not : Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde mausla durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesi görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

AKAD YAYINCILIK
Doç. Dr. Ali Engin OBA(Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Prof. Dr. Ayhan TAN(Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi)
Ayşe Pınar KAYIR (Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi)
Ayşe SARGIN (Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi).
CAMBRİDGE YAYINEVİ
Ekin DOĞAN(Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi)
Emre DEMİRBAĞ(Atılım Üniversitesi Mezunu)
Erdoğan TEKİN(Atılım Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölüm Başkanı)
İ.Yalçın ZAİM (Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
Prof. Dr. İsmail BİRCAN(Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
M. Şahin BÜLBÜL
Mehmet Yunus İNAN
Meliha UZEL (Ev Hanımı)
Prof. Dr. Ramazan AYDIN
Zeycan ER (Atılım Üniversitesi Personeli)
Şule TUZLUKAYA(Atılım Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Bölümü Öğretim Görevlisi)
Timsal KARABEKİR YILDIRAN
Tunçer KARAMUSTAFAOĞLU(Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi)