Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

Web of Science Veri Tabanlarında Yer Alan Türkçe Dergiler [1]

Not: Ekim 2008 itibari ile ISI'ya giren dergi listesidir.

 

No Dergi Adı ISSN E-ISSN
1 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica; Istanbul Medical Faculty, 1017-995X  
Department of Orthopaedics and Traumatology
34390, Topkapi, Istanbul, Turkey http://www.aott.org.tr
2 Adalya ; The Annual of the Suna and İnan Kıraç Research Institute on on Mediterranean Civilizations

 http://www.akmedadalya.com/index_en.php

1301-2746  
the articles are indexed in the A&HCI (Arts & Humanities Cititation Index) and in the CC/A&H (Current Contents / Arts & Humanities). "Adalya" has also been listed in the "German Archaeological Institute's" (DAI) listing of abbreviations
 3 Amme İdaresi Dergisi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü,  1300-1795  
http://www.todaie.gov.tr/index.asp
Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Journal Citation Reports / Social Sciences Edition, Uluslararasi Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu, (EGPA) Anadilde Yayinlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabani, TÜBITAK – ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabani, indekslenmektedir.
4 Anadolu Kardiyoloji Dergisi-The Anatolian Journal of Cardiology; Yayınevi: Aves Yayıncılık

 http://www.anakarder.com/index.asp  (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

1302-8723  
SCIE ve PUBMED’ de indekslenmektedir.
5 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi; Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

 http://www.ankara.edu.tr/kutuphane/Yayinlar/dergiler/veter.htm  

1300-0861  
SCIE de indekslenmektedir.
 6 Anadolu Psikiyatri Dergisi  /Türk Tıp Dizini, PsycINFO, Index Copernicus, EMBASE ve SCOPUS gibi ulusal ve uluslararası dizinlerde yer almaktadır. Dergi içeriği Türk Psikiyatri Dizini' nde tam metin olarak verilmektedir.  abonelerine ücretsiz dağıtılmaktadır. (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

 http://www.psikiyatridizini.org/journal_details.php?journalid=4

1302-6631  
 
SCIE ve Google Scholar’da indekslenmektedir.
 7 Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 1301-0549  
http://www.yesevi.edu.tr/yayinlar/index.php?menu_id=55&Itemid=48
SSCI (Social Sciences Citation Index), Social Scisearch, Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, MLA (Modern Language Association) International Bibliography, New York/ABD; CSA (Cambridge Scientific Abstracts (Sociological Abstracts Worldwide Political Science Abstracts, Linguistics and Language Behavior Abstracts), Cambridge/ABD; IBSS (International Bibliography of the Social Sciences ), London/England tarafından taranmakta ve makalelerin ‹ngilizce özetleri,   TUBİTAK / ULAKBİM SBVT tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir. 
8 Diagnostic and Interventional Radiology; Turkish Society of Radiology /

http://www.dirjournal.org/editorial.php3?id=16

1305-3825 1305-3612
Index Medicus®, EMBASE ,  Turkish Medical Index, SCI de indekslenmektedir.
9 Eğitim Araştırmaları-Eurasian Journal of Educational Research; Anı Yayıncılık

http://www.ejer.com.tr/tr/index.php?git=archives

1302-597X  
 Social Science Citation Index (SSCI), EBSCO Host - Education Research Complete, EBSCO Host - Education Research Index, Educational Research Abstracts Online (ERA), Higher Education Research Data Collection (HERDC), ULAKBIM National Index’de indekslenmektedir.
10 Eğitim ve Bilim-Education and Science 1300-1337  
11 Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi-Joint Diseases and Related Surgery; Official Publication of the Turkish Joint Diseases Foundation (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://www.tevak.org/?page=jboard

1305-8282  
SCI da indekslenmektedir.
12 Ekoloji; Çevre Koruma ve Araştırma Vakfı (ÇEV-KOR); (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) 

http://www.ekolojidergisi.com.tr/

1300-1361  
 
SCI ve Journal Citation Reports/Science edition da indekslenmektedir.
13 Energy Education Science and Technology ; PROFESSOR AYHAN DEMIRBAŞ, P. K. 216, TR 61035 Trabzon, TURKEY;

 http://www.kobiline.com/web/asila/default.asp

1301-8361   
 
Chemical Abstracts, Current Contents and Science Citation Index de indekslenmektedir.
14 Experimental and Clinical Transplantation; Editor-in-Chief Mehmet A HABERAL, Ankara, TURKEY, Published on behalf of the Baskent University; (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)  ; 

http://www.ectrx.org/

1304-0855  
MEDLINE/PubMed and by EMBASE, the Excerpta Medica database, SCI de indekslenmekte
15 Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics; Hacettepe University;. / Online Access (pdf Files) from Volume 31 onwards: 1303-5010   
 
Abstracts of all Issues: Open Access. ,Full Text of Back Numbers: Open Access.  http://www.mat.hacettepe.edu.tr/hjms/english/index.html
 
SCI, Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH, Current Index to Statistics, Statistical Theory & Method Abstracts,ULAKBİM - TÜBİTAK. DA indekslenmekte.
16 Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hacettepe University Journal of Education: (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

 http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr 

1300-5340  
SSCI, TÜBİTAK- ULAKBİM, The Asian Education Index , EBSCO host, Index Copernicus tarafından dizinlenmektedir.
17 Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi-Journal of Thermal Science and Technology / Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) 

 http://www.tibtd.org.tr/ 

1300-3615  
18 Journal of Neurological Sciences-Turkish / Aegean Neurosurgical Department/. (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) 

http://www.jns.dergisi.org

1302-1664 1302-1664
 
Indexing / Database; TurkMed Turkish MedLine, Ulakbim (TUBITAK), Free Medical Journals, Ege University Library , Bilkent University Library, Locator-Plus(NLM), DG-database (Doctor's Guide), Ulrich's International Periodicals Directory, Science Citation Index (SCI) [Our e-journal is under-scope] , SCI-Ex Science Citation Index Expanded (Web of Science) , ISI [Neuroscience Citation Index], Directory of Open Access Journals [DOAJ], Index Copernicus [ICV=4.58 - at the end of 2007], PubMed (NLM) [in evaluation and indexing process] , PubMed NCBI [J Neurol Sci Turish], OCLC [49405233], NeurologyLinx MDLinx NetWork , NewJour , WorldCAT Libriaries Find in a library 
19 Journal of Sports Science and Medicine; Free Electronic Journal / Journal of Sports Science and Medicine 1303-2968  
Department of Sports Medicine Medical Faculty of Uludag University  (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) /

http://www.jssm.org/

Indexed in SCI Expanded, Focus on: Sports Science & Medicine, SciSearch, EMBASE, EMNursing, COMPENDEX, GEOBASE,
SCOPUS, Index Copernicus, SPORTDiscus, DOAJ, J-Gate, GoogleScholar and SPONET.
20 Journal of the Entomological Research Society / Gazi Entomological Research Society (GERS). / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

   http://www.entomol.org/journal/index.php?journal=JERS 

1302-0250  
Science Citation Index Expanded
21 Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://vetdergi.kafkas.edu.tr

1300-6045  
Science Citation Index Expanded
22 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)    /

http://www.psikofarmakoloji.org/tr/ 

1017-7833  
SCI-E (Science Citation Index- Expanded), EMBASE (Excerpta Medica), PsychINFO/Psychological Abstracts, PsycSCAN: Psychopharmacology, Curent Awareness in Biological Sciences (CABS), Chemical Abstracts(CAS), Elsevier BIOBASE, International Pharmaceutical Abstracts (IPA), Index Copernicus, Thomson Master Journal List, EBSCO host Current Abstracts, EbscoHost TOC premie, ProQuest Health & Medical Complete , ProQuest Psychology, DOAJ, British Library Direct, Scopus dizinlerinde ve TÜBİTAK TIP DİZİNİ'nde dizinlenmekte.
23 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları, İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (EDAM)

 http://www.edam.com.tr/kuyeb/tr/default.asp?act=detay&ID=33

1303-0485  
Academic Search Premier, Contents Pages in Education, Educational Research Abstracts Online [ERA], Higher Education Research Data, Collection [HERDC], İçerik, ERIC, PsycINFO, ProQuest, Social Sciences Citation Index, Tubitak Sosyal Bilimler Veritabanı ile indexlenmekte
24 Mediterranean Journal of Otology / Society of Otology and Audiology /

 http://www.mediotol.org/mjo.htm

1305-5267  
25 METU Journal of the Faculty of Architecture / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT); 2008/1 sayıdan itibaren) 

  http://jfa.arch.metu.edu.tr/component/option,com_frontpage/Itemid,1/

0258-5316  
26 Mikrobiyoloji Bulteni / Ankara Mikrobiyoloji Derneği /

 http://www.ankaramikrobiyoloji.org.tr/

0374-9096  
Science Citation Index Expanded
27 Milli Folklor / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://www.millifolklor.com/tr/

1300-3984  
ISI Web of Science A&HCI indekslenmekte.
28 NeuroQuantology ; An Interdisciplinary Journal of Neroscience and Quantum Physics /

 http://www.neuroquantology.com/journal/index.php/nq

1303-5150 1303-5150
The Science Citation Index Expanded, ISI Web of Science, Neuroscience Citation Index, SCOPUS, EMBASE, Index Copernicus database, This journal utilizes the LOCKSS system
29 New Perspectives on Turkey, Economic and Social History Foundation of Turkey (Tarih Vakfi),/

http://www.npt.boun.edu.tr/index2.php 

1305-3299  
ISI Social Science Citation Index
30 Nobel Medicus ; Nobel Medicus / / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)/

 http://www.nobelmedicus.com

1305-2381  
 
SCI-E,  National Library of Medicine, British Library, EBSCO Publishing, Türk Medline ve Ulusal Atıf İndeksi, Elsevier Bibliographic Database, scopus  
31 Romatizma-Rheumatism, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı / / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

 http://www.romatizma.dergisi.org/

1300-5286  
 
Science Citation Index Expanded (SCIE), EMBASE, EBSCO-Academic Search Complete, CINAHL, Gale/Cengage Learning, Index Copernicus, DOAJ ve TÜBİTAK/ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından indekslenmekte
32 Tarım Bilimleri Dergisi ; ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ / / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://tarimbilimleri.agri.ankara.edu.tr

1300-7580   
 
CAB International, Science Citation Index Expanded (SCIE) tarafından taranmaktadır
33 Teknik Dergi, İnşaat Mühendisleri Odası / / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)/  1300-3453  
http://e-imo.imo.org.tr/Portal/Web/IMO.aspx?WebSayfaKey=51
Science Citation Index (SCI) Expanded, Engineering Index, Concrete Abstracts (American Concrete Institute), National Technical Information Service (US NTIS), CITIS, Ulrich's International Periodical's Directory tarafından taranmaktadır 
34 Tekstil ve Konfeksiyon; Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma Uygulama Merkezi /

http://www.tekstilvekonfeksiyon.com/

1300-3356  
 
Science Citation Index – Expanded, Materials Science Citiation Index, Journal Citiation Reports, EBSCO Publishing, 
TOGA - FIZ Technik  indekslenmektedir 
35 Trakya Üniversitesi Tip Fakültesi Dergisi / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) /

 http://www.tutfd.org/

1301-3149  
Index Copernicus, DOAJ, EBSCO, Türk Tıp Dizini ve Science Citation Index - Expanded (SCIE)'de indekslenmektedir
36 TUBA-AR-Turkish Academy of Sciences Journal of Archaeology // (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) 

http://www.tuba.gov.tr/index_en.php?id=83

1301-8566  
37 Türk Psikiyatri Dergisi; Türkiye Sinir ve Ruh Sağlığı Derneği/ // (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://www.turkpsikiyatri.com/

1300-2163  
SSCI, PubMed/Medline, Pscyh-Info ve Türk Tıp Dizininde indekslemmektedir.
38 Türk Psikoloji Dergisi; Türk Psikologlar Derneği / // (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://www.turkpsikolojidergisi.com/

1300-4433  
SSCI de indekslenmektedir.
39 Turkish Journal of Agriculture and Forestry; TUBITAK, // (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)   

http://journals.tubitak.gov.tr/agriculture/index.php

1300-011X  
 
Science Citation Index Expanded (SCIE) and Agric. Eng. Abstr., Biol. Abstr., Cambridge Sci. Abstr., Chem. Abstr., Crop Physiol. Abstr., Current Contents, Field Crops Abstr., Forestry Abstr., Irr. and Drain. Abstr. İdekslenmektedir.
40 Turkish Journal of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi; Türk Biyokimya Derneği / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)   

 http://www.turkjbiochem.com/tur/index.html

0250-4685 1303-829X
SCI Expanded, Journal Citation Reports/Science Edition, Chemical Abstracts, Directory of Open Access Journals, Index Copernicus indekslenmektedir
41 Turkish Journal of Biology; TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)   

  http://journals.tubitak.gov.tr/biology/

1300-0152  
This journal of is reviewed by Science Citation Index Expanded (SCI-E), AgBiotech News and Information, Animal Breeding Abstracts, Apicultural Abstracts, Bio-Control News and Information, Biological Abstracts, Crop Physiology Abstracts, Dairy Science Abstracts, Food Science and Technology Abstracts, Forest Products Abstracts, Horticultural Abstracts, Index Veterinarius, Maize Abstracts, Nutrition Abstracts and Reviews Series A: Human and Experimental, Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding, Plant Breeding Abstracts, Postharvest News and Information, Review of Agricultural Entomology, Review of Medical and Veterinary Entomology, Review of Medical and Veterinary Mycology, Seed Abstracts, Soyabean Abstracts, Wheat, Barley and Triticale Abstracts, Weed Abstracts, Zoological Record.
42 Turkish Journal of Chemistry ; TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

 http://journals.tubitak.gov.tr/chem/

1300-0527  
Science Citation Index Expanded (SCI-E),
43 Turkish Journal of Earth Sciences;  TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) /

http://journals.tubitak.gov.tr/earth/index.php

1300-0985  
Science Citation Index-Expanded (SCIE), including the Web of Science Current Contents/Physical, Chemical & Earth Sciences (CC/PC&ES) ISI Alerting Services
44 Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences; TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) 

http://journals.tubitak.gov.tr/elektrik/

1300-0632  
 
Science Citation Index Expanded 
45 Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences; Central Fisheries Research Institute / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)    

http://www.trjfas.org/

1303-2712  
 
Science Citation Index (SCI-Expanded List), AgBiotech News and Information, Animal Breeding Abstracts, ASFA (Aquatic Sciences & Fisheries Abstracts), BIOSIS Previews, Biocontrol News and Information, Biological Abstracts, CAB Abstracts, CSA (Cambridge Scientific Abstracts), DOAJ (Directory of Open Access Journals), ETH- Bibliothek, Index Veterinarius, Nutrition Abstracts and Reviews Series A: Human and Experimental, Nutrition Abstracts and Reviews Series B: Livestock Feeds and Feeding, Organic Research Database, Protozoological Abstracts, Review of Medical and Veterinary Entomology, Review of Medical and Veterinary Mycology
Thomson Scientific (Master Journal List), ULAKBIM (Turkish National Academic Network and Information Center), Veterinary Bulletin, World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts, Zoological Record
 
46 Turkish Journal of Gastroenterology; Türk Gastroenteroloji Derneği/  (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)        

http://www.turkgastro.org/index.php

1300-4948  
Science Citation Index indekslenmektedir.
47 Turkish Journal of Mathematics; TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) /

 http://journals.tubitak.gov.tr/math/

1300-0098  
Science Citation Index Expanded indekslenmektedir.
48 Turkish Journal Of Medical Sciences; TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)/

 http://journals.tubitak.gov.tr/medical/

1300-0144 1303-6165
Science Citation Index Expanded indekslenmektedir.
49 Turkish Journal of Pediatrics; Türkiye Milli Pediatri Derneği/  (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://tjp.dergisi.org/

0041-4301  
Science Citation Index Expanded indekslenmektedir.
50 Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences;  TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://journals.tubitak.gov.tr/veterinary

1300-0128  
Science Citation Index Expanded (SCIE-since 1996), Chem. Abstr., Anim. Breed. Abstr., Biol. Abstr., Dairy Sci. Abstr., INIS Atomind., Maize Abstracts, Index Veterinarius, Protozoological Abstracts, Review of Medical and Veterinary Mycology, Small Animal Abstracts, Bibliograpy, The Veterinary Bulletin.
51 Turkish Journal of Zoology;  TUBİTAK / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

 http://journals.tubitak.gov.tr/zoology/

1300-0179  
Science Citation Index Expanded (SCI-E), Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Review of Agricultural Entomology, Review of Medical and Veterinary Entomology, Animal Breeding Abstracts, Ecological Abstracts, Zoological Record, Index Veterinarius
52 Turkish Online Journal of Educational Technology; Sakarya University, Eastern Mediterranean University, Louisiana State University  (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://www.tojet.net/

1303-6521   
 
Social Science Citation Index (SSCI),  Education Research Index, ERIC , EBSCO Online, EBSCO CD Rom Database, Directory of Open Access Journals, The AERA SIG Communication of Research, Australian Government, EDNA ONLINE - Education Network Australia, Texshare Database, The University of Liverpool, The University of Oklahoma Libraries, Williams College Libraries, The University of Sheffield Library,  University of Alberta, SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION - Revues électroniques, HEAL- Hellenic Academic Libraries, University of Maryland, The University of Tennessee, Wittenberg University, The Lister Hill Library of the Health Sciences, Cabell's Directories indekslenmektedir.
53 Turkish Neurosurgery; Turkish Neurosurgical Society. (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT)

http://www.turkishneurosurgery.org.tr/index.php3

1019-5149  
 
Embase (Experta Medica), Scopus, and Current Contents 
54 Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) /  

 http://tipbilimleri.turkiyeklinikleri.com/

1300-0292  
55 UHOD-Uluslararası Hematoloji-Onkoloji Dergisi  / (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) /

http://www.thod.org/index.php3

1306-133X   
SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED (SCIE); CHEMICAL ABSTRACTS (CAS); TÜBİTAK TÜRK TIP ; DİZİNİ; BIOBASE; EXCERPTA MEDICA / EMBASE
56 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi-Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery; Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği/  (AÇIK ERİŞİM-FULLTEXT) /  

 http://www.travma.org.tr/dergi/

Index Medicus,   Medline   Excerpta Medica / EMBASE   de Science Citation Index-Expanded (SCI-E) ve Journal Citation Reports / Science Edition 

1306-696X  
57 Uluslararası İlişkiler-International Relations; Uluslararası İlişkiler Konseyi  

http://www.uidergisi.com/

1304-7310  
America: History and Life, Başkent Üniversitesi Hukuk Veri Tabanı, EBSCO, Elsevier Bibliographic Databases (GEOBASE, Mosby Yearbooks, Scopus), Energy Science and Technology Database, European Sources Online, Gale-Cengage, Gender Studies Database, Historical Abstracts, Historical Research Index, Index Islamicus, INFO-LATINOAMERICA, International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), International Bibliography of Perodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), International Political Science Abstracts (IPSA), Journal Citation Reports/Social Sciences Edition, Kaiser Index to Black Resources, Latin American Studies, Left Index A CHOICE 2003 Outstanding Academic Title, Linguistics and Language Behavior Abstracts, Middle Eastern and Central Asian Studies, PAIS International, Social Sciences Citation Index, Social Scisearch, Social Services Abstracts, Sociological Abstracts, South African Studies, ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Worldwide Political Science Abstracts ve Women's Studies International tarafından taranmaktadır.

 

 

[1] Liste ULAK-BİM sayfasından alınmıştır.