Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

ÜNİVERSİTEMİZ YAYINLARI

 
Türkiye'de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu (2-3 Kasım 2006, Ankara, Turkey) Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan. Ankara: Atılım University Press, 2007
244 p. ( Atılım University Publications: 24 ).

Yüksekokul Eğitim -- Türkiye
Eğitim -- Amaçlar ve Hedefler -- Türkiye

LB2331 TÜR 2007
ISBN: 978-975-6707-16-6

CONTENTS / İÇİNDEKİLER
Sunuş : Prof. Dr. İsmail Bircan
Hoşgeldiniz Konuşması : Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Açılış Konuşması : Prof. Dr. İlhan Tekeli

I. Oturum : Türk Yükseköğretim Modeli ve Yeni Açılımlar

Prof. Dr. Nusret Aras
Prof. Dr. İzzettin Önder
Prof. Dr. Canan Çilingir
Prof. Dr. Kadir Erdin
Prof. Dr. Halil Ülker
Prof. Dr. Aydın Uğur

II. Oturum : Yüksek Öğretimin Önünde Yığılma ve Gençliğin Durumu

Prof. Dr. Süha Sevük
Prof. Dr. Atilla Aşkar
Prof. Dr. Ali Baykal
Prof. Dr. Fevzi Uluğ

III. Oturum : Yükseköğretimde Performans, Kalite ve Akreditasyon

Prof. Dr. Hasan Kazdağlı
Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek
Prof. Dr. Şener Oktik
Prof. Dr. Mehmet Durman
Prof. Dr. Tahsin Yeşildere

IV. Oturum : Akademik İnsangücü Yetiştirme ve İstihdam

Prof. Dr. İsmail Bircan
Prof. Dr. Necla Kurul Tural
Doç. Dr. Soner Yıldırım

V. Oturum: Bugünü ve Geleceği İle Vakıf Yükseköğretim Kurumları

Prof. Dr. Ayhan Tan
Prof. Dr. Necdet Tekin
Prof. Dr. Mesut Ayan
Ali Doğan Ünlü

Panel : AB Sürecinde Yükseköğretimin Vizyonu

Prof. Dr. Engin Ataç
Prof. Dr. Burhan Şenatalar
Prof. Dr. Mehmet Tekelioğlu
Prof. Dr. Osman Çoşkunoğlu
Doç. Dr. İlhan Dülger
Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu

Türkiye'de Yükseköğretimin 2023 Vizyonu (2-3 Kasım, 2006, Ankara, Türkiye)
Ed. Prof. Dr. İsmail Bircan


International Journal of Mineral Resources Engineering, The , Vol. 12, No.1 (2007) 1-19. Ankara : Atılım University Press, [2007]. Quarterly.
ISSN: 1306-7966

Türkiye'de sporcuların vergilendirilmesi ; M. Cüneyt Yatkın. Ankara: Atılım Üniversitesi, 2006.104 p. ( Atılım Üniversitesi Yayınları: 23 ).

  1. Athletes – Taxation –Law and Legislation –Turkey
  2. Sporcular – Vergi – Yasa ve Yasama – Türkiye

KF6297

ISBN: 975-6707-15-1

PRICE / FİYATI: 10 YTL

Kitap, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; sporcuları da kapsayacak şekilde Türk spor teşkilatı bulunmaktadır. İkinci bölümde; sporcuların vergilendirilmesi konusunun kavranmasına etkisi olduğu düşünülerek , sporcular çeşitli yönlerden sınıflandırılmıştır. Üçüncü bölümde; Türkiye’de sporcular tarafından  elde edilen gelirlerin nitelendirilmesi, Türkiye’de sporcular tarafından elde edilen gelirler ve yürürlükteki vergi kanunları çerçevesinde  bu gelirlerin vergilendirilmesi incelenmiştir.

CONTENTS / İÇİNDEKİLER

Türk spor teşkilatı ve sporcular, Spor terimi, Türk spor teşkilatı, Türk spor teşkilatını oluşturan unsurlar, Türkiye’de sporcuların sınıflandırılması , Genel açıklama, Türkiye’de sporcuların muhtelif yönden sınıflandırılması, Gelir elde etme açısından sporcular, Lisans açısından sporcular, Bağlı olduklar federasyonlar açısından sporcular, Vatandaşlıkları açısından sporcular, Türkiye’de Sporcuların vergilendirilmesi, Türkiye’de sporcuların vergilendirmesinde mükellefiyet , Türkiye’de sporcuların vergilendirilmesinde konu, Türkiye’de sporcuların vergilendirilme işlemi

Türkiye'de sporcuların vergilendirilmesi :
M. Cüneyt Yatkın

 


Ordinary differential equations:problem book with solutions / Written by  Rajeh Eid.
Ankara: Atılım University, 2005.
125 p. ( Atılım University Publications:16; Faculty of Art & Sciences:3)
  1. Differential equations-Textbooks

QA 372
ISBN 975-6707-14-3

PRICE / FİYATI: 12.00 YTL.

CONTENTS / İÇİNDEKİLER
First order ordinary differential equations , Higher order linear ordinary differential equations , Series solutions of second order linear ordinary differential equations including legendre and bessel equations , The Laplace transform , Systems of linear differential equations

Ordinary differential equations:problem book with solutions

RaJeh Eid


Path to proficiency / Written and compiled by  Aytuna Kocabıyıkoğlu... [et al.].
4th.ed.Ankara: Atılım University, 2005.
368 p. ( Atılım University Publications:1; Prep. School Publications:1)
  1. English Language-Textbooks for foreign speakers
  2. English language-Grammar

PE 1128
ISBN 975-6707-00-3

PRICE / FİYATI: 31.00 YTL.

   We have observed the need for a text book addressed to advanced students that is level appropriate, spurs interest and provides comprehensive practice for proficiency level examinations.
   It is our hope that this text will serve to reinforce points of English usage that continue to cause problems for students at Atılım University as they prepare for their Faculty Entrance Proficiency Examinations and others who are progressing along the…
CONTENTS / İÇİNDEKİLER
VOCABULARY, Confusing Words, Phrasal Verbs, Word Formation, Language Review, USE OF ENGLISH, Linking Words, Prepositions, Structure, Rewrite Exercises, Error Detection, Dialogues, Sentence, Completion, Cloze Tests, Verb Tenses, Situations, READING, Reading passages, Paragraph Formation, Choosing The Irrelevant Sentence, Paragraph Completion

Path to Proficiency

A. KOCABIYIKOĞLU...[et al.]