Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

KÜTÜPHANEMİZE BAĞIŞTA BULUNANLAR

Ergül Kara & Derya Orhan

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

Not : Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde mausla durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesi görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

Akad Yayıncılık

Doç. Dr. Ali Engin OBA (Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Yrd. Doç. Dr. Ali KARA(Atılım Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ

Çiğdem ÖZDİL(Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İktisat Fakültesi Öğrencis)

Yrd. Doç. Dr. Dilek KARADUMAN (Atılım Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, Psikolog)

Erendiz ATASÜ (Yazar)

Prof. Dr. Ertuğrul ÇETİNER (Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)

Faruk ARISOY (KÜMAŞ Genel Müdürü)

Hacı Duran GÖKKAYA (TETAŞ Genel Müdürü)

Koçak Yayıncılık

Mehmet KATRANCI(Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi)

Murat ÇATAL(Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi)

Prof. Dr. OYA BATUM MENTEŞE (Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı)

Serap ÇAĞLAR(Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi)

Serhat BAYTUR ((Atılım Üniversitesi Kütüphanesi Müdür Yardımcısı)

Sermin İLHAN(Atılım Üniversitesi Mali İşler Müdürü)

Seyhan BAYTUR(Emekli İşçi)

Türk Kütüphaneciler Derneği

İ.Yalçın ZAİM(Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)

Zeynep ÇAPANOĞLU(Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi)