Sayı:7/Yıl 2 Haziran/2007
ISSN: 1306-3472


Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

ANKARA İLE İLGİLİ KİTAPLAR

 

Mustafa Kemal’ in Ankarası / Nezihe Araz. İstanbul : Dünya Yayınları, 1998. 206 p
Fiyat:
10 YTL
ISBN: 975-7632-03-1

Ankara’ ya babamın görevli olduğu Konya’ dan kırk günlükken gelmişim. İlkokulu Hususi Bizim Mektep adlı bir okulda bitirdikten sonra, ortaokul, lise ve üniversite öğrenimini hep Ankara’ da yaptım. O günler, Kurtuluş Savaşı kazanılmamış, Cumhuriyet kurulmamış, çağdaş eğitim, çağdaş hukuk, çağdaş sanat hareketleri başlamamış olsaydı, ben de unutulmuş bir Orta Anadolu Kasabasında yaşayan, unutulmuş binlerce kadından biri olacaktım. Oysa böyle olmadı ben Mustafa Kemal’ in Ankarası’ nda saygın bir insan olarak büyüdüm, okudum. Seçtiğim bir meslekte çalıştım, çalışıyorum. Kitaplar yazdım, ondan fazla oyunum, operam çeşitli sahnelerde oynandı. Konferanslar verdim. Tartışmalara katıldım. İnandığım şeyleri savundum. Barış ve özgürlük şarkılarına katıldım. Ve bütün bunlar kurtuluş ve kuruluş hareketlerinin kahramanları tarafından bana ve özgür Türk kadınlarına sağlandı. Bütün bunlar Mustafa Kemal’ in Ankarası’ nda doğdu ve kutsal vatan sathına yayıldı. Bu nedenle, bize İsmet  Paşamızın öğrettiği ifadelerle yineliyorum: Eşsiz kahraman Atatürk! Vatan sana minnettardır!

Yazar:
Nezihe Araz


20’ li yılların bozkır kasabası Ankara / Burçak Evren. İstanbul : AD Kitapçılık, 1998. 272 p.

Fiyat: 35 YTL

ISBN: 975-313-035-X

20’ li yılların, tozundan, sıtmasından, keçisinden ve kalesinden gayrı hiçbir şeyi olmayan yangın yeri görünümündeki Ankara’ sında herkes bir şeylerin peşindeydi; Zekeriya Sertel küçük kızı için mikropsuz bir bardak süt, Rıza Nur bir çift frenkgömleği, mebuslar sığınacakları kerpiç bir ev, memurlarsa akşamları demlenecek “dilaver suyu” için nelere katlanmamışlardı ki!

Yazar:
Burçak Evren

Antik Ankara / Haluk Sargın. Ankara, 2004. 103 p.

ISBN: 975-288-886-0

Ankara İlkçağlardan beri Anadolu’ nun en eski kentlerinden birisidir. Yaklaşık 3000 yıllık uzun bir geçmişi vardır. Anadolu’ nun hemen hemen ortasında olmasından dolayı tüm yönlere açılan yolların kavşak noktası olmuştur. Bu konumu ona birçok uygarlığın ya merkezi ya da yakını olmasını sağlamıştır. Ankara arkeolojik açıdan çok zengin bir kenttir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca tescil edilmiş arkeolojik sit alanı sayısı 395 dir. Kentimiz yüzyıllardan beri birçok uygarlığa tanık olmuştur. Bu uygarlıklar çok değerli eserler bırakmışlardır. Yer üstünde birçok tarihi zenginliğe sahip olmasının yanısıra, yeni Ankara’ nın altında da birçok değerli hazinenin kaldığını biliyoruz. Ne yazık ki Ankaralılar olarak bu kültürel mirasla pek fazla ilgilenmiyoruz. Bu eserleri ne koruyabiliyoruz ne de değerlendirebiliyoruz.

Yazar:
Haluk Sargın

XVII. Yüzyılda Ankara: Ankara’ nın bütüncül tarihine katkı / Hülya Taş. Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2006. xii, 281 p. 

Fiyat: 10 YTL

ISBN: 975-16-1871-1

XVII. yüzyılda Ankara’ nın konu edildiği bu çalışmada amaç, klasik dönem Ankarası için yapılmış olan tespitlerin, bu dönemde hangi oranda devam ettiği ve yeni oluşumların ya da değişimlerin neler olduğunu ortaya koymaktır. Dönem olarak xvii. yüzyılın seçilmesinin nedeni, temelde aynı kaynakların kullanıldığı ve xvi, xviii ve xix. yüzyıllara ait genel anlamda Ankara’ nın dönem tarihini ortaya koyan üç temel çalışmanın yapılmış olmasıdır. Böylece xvi. yüzyılın sonlarından xix. yüzyılın sonlarına kadar Ankara’ nın genel bir panoramasını çıkarmak mümkün olacaktır.

Yazar:
Hülya Taş

Site Haritası | Sayılar | Kütüphane Ana Sayfası | Atılım Üniversitesi | Ana sayfa | İletişim