Sayı:7/Yıl 2 Haziran/2007
ISSN: 1306-3472


Sahibi:
Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu
Yayın Kurulu :

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe
Uzman Nilüfer Ünal
Editör:  Nilüfer Ünal
             3 Ayda bir yayınlanır.

KÜTÜPHANEMİZ ETKİNLİKLERİ

ÜNİVERSİTEMİZ KURUMSAL ARŞİV ÇALIŞMALARI
http://library.atilim.edu.tr/kurumsal/

Üniversitemiz Kurumsal Arşiv çalışmaları, Kütüphane Daire Başkanlığının bünyesinde ayrı bir birim olarak hizmet vermektedir. Sayfaya, üniversitemiz ana sayfasından ve kütüphanemiz sayfasından İngilizce-Türkçe olarak ulaşılabilir.

Kurumsal arşiv çalışmalarımız tamamlanarak, 15 Şubat tarihinde web sayfası araştırmacılara açılmıştır

Kurumsal arşiv çalışmaları çerçevesinde, üniversitemizdeki aşağıdaki dokümanların siteye konması hedeflenmiştir.

 • Ön baskılar, son baskılar,

 • Yüksek lisans ve doktora tezleri

 • Eğitim materyalleri,

 • Araştırma raporları, teknik raporlar, istatistiksel raporlar,

 • Konferans bildirileri,

 • Çalışma metinleri,

 • Teknik dokümanlar, Anketler,

 • Görsel malzemeler,

ÇALIŞMA YÖNTEMİMİZ

 • Konferans metinleri deşifre edilerek, tam-metin sayfaya konulmaktadır.

 • Konferanslar kameraya alınarak görüntülü olarak da sayfada verilmektedir.

 • Üniversitemiz ile ilgili basında çıkan haberler, scan edilerek sayfaya konulmaktadır.

MATERYALLERİN İÇERİKLERİ

 • Materyaller; sempozyum-toplantı-konferans- seminer metinleri, öğretim üyelerinin makaleleri, raporlar ve anketleri içermektedir.

 • Ayrıca “Basında Atılım Üniversitesi” başlıklı ayrı bir sayfamız mevcuttur.

 • Materyaller; başlık, emeği geçenler, fakültelere göre ve düzenlendiği tarihe göre verilmiştir. Örneğin; İşletme Fakültesi tarafından organize edilmiş olan konferans, başlık adından, düzenlendiği tarihe göre ve kim tarafından verildiyse onun adından taranabilir.

 • Başlık üzerine tıklandığında, etkinliklerin metni, video görüntüleri ve resimler ayrı ayrı verilmektedir.

 • Başlık; Dokümanın adına göre alfabetik sırada düzenlenmiştir.

 • Yazar adı; Sunum yapanlar ve makale sahiplerinin isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

 • Tarih sırası; Etkinliklerin yapıldığı tarihe göre sıralanmıştır.

 • Birim adı: Fakülteler tarafından düzenlenen etkinlikler, seminerler ve makaleler ait oldukları fakültelerin başlıkları altında alfabetik olarak sıralanmıştır

TEZLER: Kurumsal Arşiv çalışmalarının, bir ayağı olan tezlerin on-line ortamda tam-metin olarak, “İskenderiye kütüphane tarama programımızda yer almaktadır. Ancak kısa bir sure sonra, bu sayfaya da eklenecektir.

SAYIM İŞLEMİNE BAŞLANDI

Kütüphanemiz ders yılının sona ermesi ile birlikte mutat olarak yaptığı sayım ve raf düzeltme işlemlerine başlamıştır. Bu yıl sayım işleminde bir yenilik yapılarak barkot okuyucu ile sayıma başlanmıştır. bu çalışma hem sayım işinin daha hızlı ve daha sorunsuz halledilmesine hem de elde edilen verilerin daha güvenilir olması için faydalı olacaktır.

 

Ayrıca, Başkent Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden üç öğrenci arkadaşımızda sayımla birlikte kütüphanemizde stajlarına başlamışlardır. Arkadaşlarımız Sağlama, Süreli Yayınlar, Kataloglama, Ödünç Verme, Kurumsal Arşiv ve Elektronik Bülten birimlerimizde değişimli olarak çalışacaklardır. Bu çalışmaların onların okul ve mesleki hayatlarında faydalı olmasını temenni ediyoruz.

 

SERVER TAHSİS EDİLDİ

Dual Xeon  3.0 GB işlemcili,  6x400  SATA GB Yerel bellek 4 Gb Ram ile destek veren İntel Server BİM tarafından kütüphanemize tahsis edilmiştir.

Bu yeni ekipman ile kütüphanemizin vermiş olduğu elektronik hizmetlerin çeşitliği ve hizmet kalitesinde gelişmeleri yakında duyuracağız.

Site Haritası | Sayılar | Kütüphane Ana Sayfası | Atılım Üniversitesi | Ana sayfa | İletişim