YAYIN DÜNYAMIZDAN  > Ankara İle İlgili Kitaplar.
                                         > Kitap Tanıtımı.

                            
            > Üniversitemiz Yayınları.

ANKARA İLE İLGİLİ KİTAPLARI

KEBİKEÇ; İnsan Bilimleri İçin Kaynak Araştırmaları Dergisi; ISSN: 1300-2864
1995 -
Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Ahmet Yüksel
Yayın Kurulu: Suavi Aydın, Metin Berge, Ethem Coşkun, Mehmet Ölmez, Oktay Özel, Andreas Schachner, Ömer Türkoğlu, Süha Ünsal, M. Bülent Varlık

DOSYA: ANKARA; 2000 Yıl: 5 Sayı: 9

İÇİNDEKİLER

 • Ankara Ankara Güzel Ankara: Suavi Aydın
 • Ankyra (Ankara) ve Galatlar; M. Ali Kaya
 • 1611-1612 Yıllarında Ankara’dan bir Görünüm; Hüseyin Çınar
 • “Ankara Keçisi ve İnsan Psikolojisi Üzerine Bir Halk Hikayesi” Cıba; Yahya Akyüz
 • Ankara Şehremini ve Valisi Ali Haydar Bey ve Faaliyetleri; Mehmet Sarıoğlu
 • Ulus Heykeli; Hasan Tahsin Benli
 • Arşiv Belgeleri Işığında Ankara Teyyare Meydanı Kazısı; Ertuğrul Danık
 • Ankara Basım Tarihi Üzerine Bibliyografik Notlar (1871-1928); M. Bülent Varlık
 • Bir zamanlar Ankara Sinemaları, ; Ali Esat Bozyiğit
 • Eski Ankara Sinemaları; Ali Esat Bozyiğit
 • Ankara Eşkiyaları ve Kabadayıları; H. İbrahim Uçak
 • Ankara Futbolu: Memleket Futbolunun Kenar Semti; Tanıl Bora / Levent Cantek
 • Ankara Kitapçılık Tarihi Üzerine Notllar 1; Ahmet Yüksel
 • Meçhul Seyyah(lar)ın Ankara Fotoğrafları; Frank Fokke Ferwerda
 • Hata-Sevap Cetveli