BAĞIŞLAR > Kasım-Mart.


Derya Orhan & Ergül Kara

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

Not :
Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde mausla durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesi görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

ABDULKADİR ERDEN
ABDULLAH BOZGEYİK(Bağımsız Danşman ve Öğretim Üyesi)
AYHAN TAN
BENGÜ AKSU ATAÇ
CİHAN KIRMIZIOĞLU(Emekli Hv.Albay)
ÇOCUKÇA KİTABEVİ
PROF.DR.ERTUĞRUL ÇETİNER(Atılım Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü)
ESER ÇAĞATAY
Dr.GÖNÜL PULTAR(Yazar)
İ.YALÇIN ZAİM(Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
PROF.DR.İHSAN TARAKÇIOĞLU(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
DR. İLHAMİ SÖYLER(Maliye Bakanlığı Personel Genel Md. Yrd., Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)
KADİR ÖZSAYAN
LATİFE AVRALIOĞLU
DR.MEHMET ALİ ÖZMENEK(İnşaat Yüksek Mühendisi)
PROF.DR.NAMİ ÇAĞAN(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
SELÇUK ALTUN(Yazar)
SELÇUK BAĞIŞ
SERAP ÇAĞLAR
SOFİYA OSTROVSKİ
PROD. DR. TUNCER KARAMUSTAFAOĞLU
TÜRK DİL KURUMU
ULVİ SARAN
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM