10. YIL ETKİNLİKLERİ > Açılış Töreni
                                        >
Ödül Töreni
                                        > Fotoğraf Sergisi


ATILIM ÜNİVERSİTESİ 10. YIL ETKİNLİKLERİ

Bu yıl, Üniversitemizin kuruluşunun 10. yılı. Bu nedenle, Devlet Resim Ve Heykel Müzesi Konser Salonunda 28 Şubat 2007 tarihinde gerçekleştirilen program Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, Üyeleri, Rektör, daha önceden görev yapmış Rektörler, Rektör yardımcıları, akademisyenler, idari personel, öğrenci ve konukların geniş katılımı ile muhteşem bir geceye dönüştü

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören, Rektör Prof. Dr. Abdurrahim Özgenoğlu’nun açılış konuşması ile başladı.

Sayın  Mütevelli Heyet Başkanım,

Mütevelli Heyetin değerli üyeleri,

Sayın konuklarımız,

Basınımızın Sayın Temsilcileri,

Üniversitemizin değerli mensupları,

Ve geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz sevgili gençler,

Atılım Üniversitesinin, Üniversitemizin Kuruluşunun 10. yılı kutlamalarının  ilki olan bu etkinliğimize hoş geldiniz..

Göz kamaştırıcı değişimlerin yaşandığı bir çağda yaşıyoruz.

Değişim hemen her yerde kendini göstermektedir.

Teknolojide, politikada, iş hayatında, ekonomide, eğitimde ve akla gelebilecek her alanda değişimin baş döndürücü etkisini görmek mümkündür.

Değişimlerle dolu son on yılın en büyük eğilimi küreselleşme olmuştur. Artık dünyamız benzer zevklere ve tercihlere sahip milyarlarca insanın yaşadığı küresel bir pazar haline gelmiştir. Küreselleşmenin bir sonucu olarak iş hayatında rekabet her zamankinden farklıdır. Küresel pazar artık ancak en iyilerin hayatta kalabileceği bir arena haline gelmiştir.

Dünyamız, tarım ve sanayi devrimlerinden sonra, "bilgi çağı" olarak adlandırılan yeni bir çağı yaşamaktadır. Küreselleşme kavramı sınırları ortadan kaldırmakta, tüm piyasaları birleştirmekte ve rekabeti bölgesel boyuttan evrensel boyuta çıkarmaktadır.

Nitekim dünyanın genel görünümüne bakıldığında, özellikle eğitimde başarı sağlamış ülkelerin çağdaş uygarlığın ve teknolojinin sahibi oldukları ve dünya ekonomisini kontrol ettikleri görülmektedir.

Bu ortamda kişi, kurum ve ulusların hayatta kalmaları ve başarılı olmalarının iki temel ilkesi vardır: Bilgi edinmek ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla bilgiyi etkin bir şekilde kullanmak ve paylaşmak. Kısaca söylemek gerekirse Bilgi Toplumu olmak..

Değerli konuklar,

İşte Atılım Üniversitesi, böylesine hızla gelişen ve değişen dünyada 10 yıl önce eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Atılım Üniversitesi’nin mütevelli heyetinden yönetici kadrolarına, akademisyenlerinden idari personeline içinde yaşadığımız sürecin farkındayız. Eğitim ve öğretim anlayışımızı buna göre konumlandırdık.

Atılım Üniversitesi, Türkiye’nin dünyada hak ettiği saygın konuma katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Deneyimli ve kendini kanıtlamış bir akademik kadro ile eğitim vermekten gurur duyuyoruz. Yetiştirdiğimiz gençlerin mesleklerinde ulaşacakları üstün başarılar yakın gelecekteki en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır. Ülkemizi Ulu Önder Atatürk’ün öngördüğü çağdaş medeniyet seviyesine çıkarmak hepimizin ortak hedefidir.

Öğrencilerimizi çağdaş bir yaklaşımla eğitebilmek ve sürekli değişmekte olan dünyamızda başarılı olabilmelerini sağlayabilecek gerekli tüm yetenekleri kazandırmak Atılım Üniversitesi’nin öncelikli hedefidir.

Bu süreçte hepimize bir yol haritası olmak üzere STRATEJİK PLAN’ımızı bu anlayışın bir gereği olarak hazırladık.

Mezunlarımızın sadece Türkiye'nin değil dünyanın her yerinde aranan profesyoneller olması ve ülkemizi hemen her alanda en iyi şekilde temsil etmeleri eğitim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.

Değerli konuklar,

Türkiye küresel arenanın başlıca oyuncularından birisi olmaya aday bir ülkedir. Jeostratejik konumu, imkânları, genç ve dinamik nüfusu bu süreçte ülkemizin artılarını oluşturmaktadır.

Ulusumuzun geleceğine yön verecek gençlerimize, modern ve çağdaş eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunulması gençlerimizin en doğal hakkı; başarılı, aydın, dinamik ve uluslararası platformda söz sahibi bir toplum olabilmenin de vazgeçilmez koşullarıdır.

Gençlerimiz, eğitim ve öğretim süreçleri içinde kendilerini yetiştirirken özgürlüklerini ve toplum içinde bireyselliklerini kazanmalı; olgun davranış biçimini ve başkalarının haklarına saygılı olmayı eğitim gördükleri kuruluşun sorumlu ve ciddi davranışlarında öğrenmelidir.

Vakıf Üniversitelerinin Türk yüksek öğrenim sistemine çok önemli katkıları olduğu artık tartışılmaz bir gerçektir. Vakıf Üniversiteleri her yıl yüksek öğrenim yapmak için üniversite kapılarına yığılan gençlerimize yeni bir umut, yeni bir soluk olmaktadır.

Dünyanın en saygın üniversitelerinde olduğu gibi, Atılım Üniversitesi'nin temel hedefleri, ileri düzeyde bilimsel araştırma yapmak, eğitim-öğretim hizmeti vermek, öğretim elemanı yetiştirmek ve bilimsel kazanımları toplumun yararına sunmaktır. Bu hedefleri gerçekleştirmede gençlerimizin istekli,  sorumlu olmaları ve ortak hedeflere kenetlenmeleri çok önemlidir.

Çağımızda kalkınmanın birincil koşulu sayılan ve üniversite olmanın özdeş anlamı olarak düşündüğümüz bilimsel çalışmalarda Türkiye hızla yol almaktadır. Yükseköğretim Kurulu verilerine göre, uluslararası atıf endekslerinde yayımlanan Türkiye kaynaklı yayın sayısı giderek artarken, Atılım Üniversitesi’nin buna olan katkısı önemli seviyelere ulaşmıştır.

Değerli konuklar,

Sözlerime son vermeden önce şunu ifade etmek istiyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının asli görevi, öncelikle ülkesine sahip çıkmaktır. Atatürk ve aziz şehitlerimizin Ülkemizi hangi koşullar altında kurduğunu asla unutamayız.

Eğer bugün bu topraklarda huzur içinde yaşayabiliyorsak ve bu ülkenin her türlü olanağından faydalanabiliyorsak, bunu hiç kuşkusuz ülkemizin varlığına ve bu ülkeyi bize emanet edenlere borçluyuz.  Onlara layık bir yurttaş olmak ve gençlerimizi ona göre yetiştirmek gibi bir sorumluluğumuz olduğuna da inanıyoruz.

Bu düşüncelerle, öğrencilerimizi, onlara desteğini esirgemeyen anne-babaları ve onları bu başarıya ulaştıran öğretim üyelerini ve yardımcılarını ve tüm Atılım ailesini yürekten kutluyor, bu sevinç ve gurur günümüzde buluşmanın coşkusuyla sizleri selamlıyorum.

 

Ardından, söz alan Üniversitemiz Mütevelli Heyet Başkanı Yalcın Zaim, konuşmasında özetle şöyle dedi.

Sayın misafirler hoş geldiniz.

 

 ….Biz bir hayali gerçekleştirdik. Bugün 10. yılımızı kutluyoruz..... Üniversiteler  ilk on senede kendi karakterlerini oluştururlar, otuz ila kırk seneye yakın zamanda olgunlaşırlar. Bizde ilk on yılımızı tamamladık,   karakterimizi oluşturduk. .... Asıl önemli olan istikbaldir

 

..İkinci on sene birincisinden zor geçecektir. Demin hocamın da söylediği gibi vakıf üniversitelerinin sayısı arttırıldı. Biz başladığımız zaman on beştik on sene once, şimdi yirmi beş olduk zannederim bu seninin sonuna bu rakam otuza çıkacak önümüzdeki senede kırk olur zannederim.

 

Bu rekabet koşullarında öncelikli görevlerimiz var. Her şeyden önce fiziki olan varlıklarımızı geliştirmek danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve mükemmelleştirilmesi, elektronik eğitimin devreye alınması, Sosyal ve Hukuk dallarında doktora programlarının açılması, Tıp fakültesinin açılması, bilimsel çalışmaların yoğunlaştırılması ve bütün üniversiteye yayılması ve üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olarak anılması …Birde  tüm  jenerasyon bütün yöneticilerimizin nitelikli eleman yetiştirmesi gerekiyor.

 

… Üniversite, bir bilim ve kültür birikiminin içinde bulunduğu insan toplumuna yansımasıdır. Öğrencilerimizden sadece öğrencilik yapmalarını değil bu yansıtma işinde aktif görev alarak katkıda bulunmalarını beklemek durumundayız. Dolayısıyla öğrencilerimize ve mezunlarımıza çok önemli sorumluluk ve görev düşmektedir.

 

…Başta Mütevelli Heyet Üyelerimiz olmak üzere bu üniversiteye katkı sağlayan bütün herkese ayrı ayrı teşekkür ederim.

 

Saygılarımla.

Yalçın Zaim’in ardından kürsüye gelen rektör yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bircan “Kuruluşundan Günümüze Atılım Üniversitesi” konulu sunumu ile Atılım Üniversitesinin kurulduğu günden bu zamana kadar geçirmiş oldu evreler ile üniversitemizin 2023 hedeflerini şöyle açıkladı:

…“Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’ne bu yıl öğrenci almaya başlayarak; küresel politik iktisat, bio-mühendislik gibi geleceğin mesleklerine yönelik bölümler açarak çağın gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikli elemanlar yetiştirmeyi,

Gelecek 5 yıl içerisinde 400-600 yataklı  hastanesi olan bir Tıp Fakültesi  kurmayı,

2013-2023 araliğinda 7 fakültede 15.000 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz…

diyerek, sözlerine şöyle devam etti.

Üniversitemiz Atatürk ilkelerinden ödün vermeden, zengin, bilimsel ve kültürel birikimiyle, çağdaş , aydın, toplumsal bilinci yüksek bireyler yetiştirerek geleceğe iz bırakma yolunda durmaksızın ilerlemeye devam edecek.

Ülkemiz senin atılımlarınla güçlenecek, yenilikçi, dinamik kimliğin Başkentimizin değerlerine değer katacak.

Atatürk devrimleri ve bilimin ışığında nice 10 yıllara ATILIM

 

     

[Başa dön]