YAYIN DÜNYAMIZDAN  > Ankara İle İlgili Kitaplar.
                                         > Kitap Tanıtımı.
                            
            >
25.Tüyap Kitap Fuarı.
                                         > Orhan Pamuk ve Nobel.
                                         > Alfred Nobel ve Vasiyeti
                            
            > Üniversitemiz Yayınları.

ANKARA İLE İLGİLİ KİTAPLARI

Yaşayan eski Ankara evleri/ Haluk Sargın. Ankara : Mevsimsiz Yayınları, 2006.144 p.

Fiyat: 21 YTL
ISBN: 994-498-70-85

Ev, bizim kültürümüzde, en kapsamlı tanımlamalardan biri: Hem başlıca “yaşam yapımız”, hem ailelerimizin odağı, ocağı, yuvası, hem de içsel bir mekan olarak varlığımızın özü, canevimiz...
Haluk Sargın’ın “Yaşayan Eski Ankara Evleri”, bir mimari ve kültür destanı... Aynı zamanda, sosyolojik gözlemlerle dolu bir görsel epik... Hem bir nostalji belgesi, hem günümüz yaşamının bir kesiti... Bir yandan da tarihi eser değeri taşıyan kültür varlıklarının ihmal edilişine karşı güçlü bir eleştiri.
Ankara’nın ev mirasını yetkililer, geleceğe armağan etmeyecek, edemeyecek ama, Haluk Sargın onları belgeleyerek kurtarıyor. Çektiği fotoğraflar, hem fotoğraf sanatının güçlü örnekleri, hem tarih için kanıtlar. Ortaya çıkan kitap, güzelliklere bürünmüş bir antropoloji başyapıtı.

Prof. Talat S. Halman

Yazar:
Haluk Sargın

Sanki viran Ankara / derl. L. Funda Şenol Cantek . İstanbul : İletişim Yayınları, 2006. 252 p.( İletişim Yayınları:    410    v  1192. Memleket Kitapları: 12)

Fiyat:
ISBN:975-050-44-61

Ankara'nın, Türkiye'de modern kentleşmenin vitrini olarak tanzim edilmesinin üzerinden on yıllar geçti. Vitrin eskidi, kıyafetler epridi, dekor yıprandı, mankenlerin kolu bacağı koptu. Funda Şenol Cantek'in derlemesi, Ankara'nın heyecanlı modernleşme tarihi içinde 'düşkünleşmesi' hakkında bir kitap. Bu sürecin, belirli mahallelerde, mekânlarda kendine mahsus çehrelere bürünen değişik tarihsel uğrakları ve görünümleri hakkında...
19. yüzyıl Ankara'sında mahalleler ve gündelik yaşam (Zeliha Etöz)… 1957 sel felâketzedelerinin Mamak'tan Yenimahalle'ye uzanan hayat çizgileri (Funda Şenol Cantek)… "1980'ler sonrası Ankara'da kentli olmak ne demektir?" sorusu peşinde Ankara ve modernleşme (Belkıs Ayhan Tarhan)… Erken Cumhuriyet Ankara'sında modernleşmenin gerilimlerinin kadınlar ve kılıkları üzerinden bir okuması (Elif Ekin Akşit)… Kabadayıların ve futbolun mahallesi: Hacettepe (Levent Cantek)… "Bozkırdaki cennet": Gençlik Parkı (Burcu Yılmaz)… ve Melih Gökçek döneminin, bir toplu konuta indirgenen Ankara'sı (Gürsel Korat)…

Derleyen:
L. Funda Şenol Cantek

Anafartalar' dan Ankara' ya/ Hikmet Özdemir Ankara : Remzi Kitabevi, 2006. 184 p.

Fiyat:
Isbn: 975-141-16-10

 

Ulusal Direnişte Üniversite Üniversite öğrencileri ve öğretim üyeleri, Çanakkale’den Erzurum ve Sivas kongrelerine ve nihayet Ankara’ya uzanan ulusal direniş sürecinde zoru başaran Darülfünun kuşağı olarak yakın tarihimizde yerini almıştır. Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Türk üniversite tarihinin gölgede kalan işte bu dönemini belgelerle ve tanıklıklarla gün ışığına çıkarıyor.
 

Yazar:
HIKMET ÖZDEMIR

Ankaralı gezginler : gezi yazıları seçkisi / der. Timur Özkan. Ankara : Pelikan Yayınları, 2006.488 p.

Fiyat:
ISBN: 975-877-88-38
 

Ankaralı Gezginler geçen yıl bir araya geldiler.
Aralarında bir e-posta grubu oluşturdular.
Yeni ufuklara yelken açıyorlar – hep yaptıkları gibi- ve artık gezdiklerini birbirleri ile paylaşıyorlar.
Bu kitap Ankaralı Gezginlerin gezi yazılarından derlendi ve virgülüne dokunmadan yayınlandı.
Şiirden söyleşiye, öyküden denemeye ve anıdan belgesele kadar bir çok gezi yazısı yeraldı. 

Derleyen:
Timur Özkan

Ne demek Ankara; Balgat, niye Balgat?/ Önder Şenyapılı. Ankara : ODTÜ Yayıncılık, 2004. viii, 213 p.

Fiyat:
ISBN:975-706-48-74

 

Ankuva, Ancyra, Engürü, Angora gibi pek çok isim değiştirdikten sonra bugünkü adını alan Ankara aslında oldukça yaşlıdır ama ihtiyar değildir. Genç cumhuriyetle birlikte serpilip gelişen Ankara, Anadolu'da binlerce yıldır hüküm sürmüş çeşitli uygarlıkların, devletlerin ve toplumların; eski söylencelerin, destanların ve halk kültürünün etkilerini, hem isminde hem de cisminde yaşadığı evrimle yansıtmaktadır. <p>
Çeşitli konulardaki başka pek çok kitapla birlikte "Ne Demek İstanbul; Bebek Niye Bebek!?." diye soruyor ve yanıtları, o bildik, akıcı ve samimi üslubuyla bu kitapta veriyor.<p>
Kitapta yer alan ve her birinin isminin kendine has, ilginç birer hikâyesi olan onlarca maddeden bazıları şöyle: Karakusunlar, Peçenek, Öveçler, Çıkrıkçılar Yokuşu, Arapsun, İsrailevleri, Ulucanlar, İtfaiye Meydanı, Solfasol, Mamak, Dullar Çayırı, Hacettepe, Papazın Bağı...

Yazar:
ÖNDER ŞENYAPILI

Cumhuriyet' in Ankara' sı : Doç. Dr. Özcan Altaban' a armağan/ Der. :  Tansı Şenyapılı. Ankara : ODTÜ Yayıncılık, 2005. xviii, 403 p.

Fiyat:
ISBN:975-706-49-8X

 

Cumhuriyet’in ‘Ankara’sı kitabı, başarılı bir planlama ve eğitim kariyerinden sonra 2005 yılında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden emekli olan Doç. Dr. Özcan Altaban’a, ODTܒlü bir grup plancı ve mimar tarafından bir Armağan olarak hazırlandı.<p>
“‘Cumhuriyet’in ‘Ankara’sı” kitabı, Doç. Dr. Altaban’ı tanıtan bir sunumu izleyen Ankara’nın Tarihini Yazmak, Ankara’nın Planları, Ankara Kentinde Plan Uygulamaları, 1980 Sonrası Ankara Kenti Dönüşüm Süreçleri, Anılarda Ankara başlıklı beş bölümden oluşuyor. Kitabın önemli bir özelliği Ankara’nın planlama tarihini ve Ankara’nın yaşadığı dönüşümleri birbirini tamamlayıcı bir biçimde vermesidir.
 

Yazar:
Tansı Şenyapılı

Bir zamanlar Ankara/ Cüneyt Arcayürek. 2.ed.Ankara : Bilgi Yayınevi, 2005.350 p.

Fiyat:
ISBN: 975-220-12-37
 

Türk basınının başarılı köşe yazarı, yöneticisi, gazete temsilcisi ve yazar Cüneyt Arcayürek, tüm başarılarının kaynağını oluşturan edebi muhabirliğiyle Ankara’nın yakın tarihin anlatıyor. Ama insansız kareler, binaların öyküsü olur. Bu yüzden insanları zoom yapıyor.
Kimler yok ki!..
Art arda ne kadar çok kahraman, bedman ve figüran.  

Yazar:
CÜNEYT ARCAYÜREK

Ankara' nın ilk planı 1924-25 Lörcher planı : kentsel mekan özellikleri, 1932 Jansen Planı' na ve bugüne katkıları, etki ve kalıntıları / Ali Cengizkan. Ankara : Ankara Enstitüsü Vakfı & Arkadaş Yayınevi, 2004. 255 p.

Fiyat:
ISBN: 975-958-48-40

 

 Bu kitap, Ankara'nın I. Dünya Savaşı sonrasından Kurtuluş Savaşı ve sonrasındaki 'kalıcı düzene geçişi' belirleyen durumu, 1922-1928 yılları arasında ortaya çıkan kentleşme ve modernleşme konusundaki arayışlarını, bunların gündeme getirdiği planlama ve yerleşim kararlarını birinci elden yeniden öğrenmemizi ve yorumlamamızı sağlıyor. Çalışmada sunulan yeni belgeler ve bağlantılı yorumlanan yeni planlar eşliğinde, genç başkentin gereksindiği fiziki plan arayışı çabalarına ve sonuçlarına ilk kez ışık tutulmaktadır. Araştırma, "Ankara 1924-25 Lörcher Planı"nın, bütün belgeleri ve kuşatıcı özellikleriyle, 'sıradan bir haritacılık çalışması ve ön altlık hazırlığı' ya da 'yol istikamet planı basitliğinde bir kroki' olmadığını ortaya koymakta, "Ankara'nın ilk planı" olduğunu kanıtlamaktadır.

1928 yılında Ankara Şehremaneti'nin gerçekleştirdiği Ankara Plan Yarışması ve sonrası bilgisiyle karşılaştırıldığında hâlâ karanlıkta olan bu erken dönem, yıllarca söylenti düzeyindeki bilgi ile kuşatılmıştı. Bugün artık, 1932 Jansen Planı'nın bütün önemli özelliklerinin 1924-25 Lörcher Planı ile tasarlandığı; Eski Ankara ve Yeni Şehir için yapılan birbirini izleyen planlama ile kentin kalıcı ve hala nitelikli olan Sıhhiye, Kızılay, Mithat Paşa, Necati Bey, Demirtepe, Kolej, Bakanlıklar, TBMM lat bölgelerinin karara bağlandığı; Charlottenburglu Carl Chistopher Lörcher'in çabasının ise onu izleyen plancılar ve plan yönetimince örtbas edilmeye çalışıldığı görülüyor.  

Yazar:
ALİ CENGİZKAN