BağIşlar > Eylül-Aralık.


Derya Orhan & Ergül Kara

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

Not :
Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde mausla durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesi görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

ANKARA BAROSU
PROF.DR. A. ERMAN TEKKAYA(Atılım Üniversitesi Üretim Mühendisliği Bölüm Başkanı)
PROF.DR.A. HİKMET ÜÇIŞIK(Boğaziçi Üniversitesi Bio-Medikal Mühendisliği Enstitüsü Bölüm Başkanı)
PROF.DR.GÖKHAN ÇAPOĞLU(Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi)
PROF.DR.İSMAİL BİRCAN(Atılım Üniversitesi Rektör Yardımcısı)
ZEYCAN ER
(Atılım Üniversitesi Personeli)
DR.MEHMET ALİ ÖZMENEK(İnşaat Yüksek Mühendisi)
EKİN DOĞAN(Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Öğrencisi)
NEVZAT ÇINAR
TUĞRUL CAN OKAN (Atılım Üniversitesi  Öğrencisi)
EKİN GRUBU
YEŞİM DODİ(Mali Müşavir)
ELİZ HEMEN(Atılım Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü Öğrencisi)
PROF.DR.SELÇUK SOYUPAK(Atılım Üniversitesi İnşaat Mühendiliği Fakültesi Öğretim Üyesi)
ESER ÇAĞATAY
F.AYLA BAYAR(Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Emekli)