Kitap TANITIMI > Yayın Dünyamızdan.
                             >  Ankara İle İlgili Kitaplar.
                             >  Üniversitemiz Yayınları.

 

BİR YENİ DERGİYE DOĞRU

Dil Derneği’nin Yönetim Kurulu, 2006 güzünden başlayarak her yıl iki sayı olmak üzere, toplumbilimler alanında yapılan bilimsel araştırmaları yayımlayacağı hakemli bir dergi çıkarma kararı verdi. Derginin sorumluluğunu da Doç. Dr. Kubilay Aysevener üstlendi.

“Yalnızca yalınlaştırmaya odaklanmış bir çaba, dilimizi yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmamıza yetmez. Öncelikle yapılması gereken şey, dilin kendi kendisi üzerindeki öz egemenliğini sağlamaktır.Dil zenginliği , her şeyden önce, darağacının kabarıklığı demektir. Ama daha da önemlisi, dilin deyisel gücü, incelikli anlatımı, kavram çeşitliliği, terim zenginliği, açık ve seçikliği, esinlenme yeteneği, çağrışım yaratması, imgelem oluşturması demektir.” Görüşünde hareket eden Aysevener dergi için bilim insanlarına ve aydınlara açık çağrı yapıyor.” Kendi kültürümüzün ve değerlerimizin sorunsallaştırılarak özgün yaratılar biçiminde ortaya konması , yeni bir aydınlanma bilincinin gündeme taşınmasına katkıda bulunacaktır. Böylesi bir aydınlanma bilinci ise, özellikle toplumbilimler alanındaki araştırmacıların kendi dillerinde ve kendi sorunsallarıyla bezenmiş yapıtlar oluşturmalarına bağlıdır. Bu yüzden yalnızca Türk Dili araştırmalarıyla kendimizi sınırlandırmadan, dilbilim, felsefe, tarih, insan bilimleri, toplumbilimleri. Kültür bilimleri gibi alanları da kapsayacak biçimde, Türkçenin bu alanlardaki terimlerinin gelişmesine katkıda bulunacak ve söyleyiş biçimleri geliştirecek yazıları, alanın uzmanlarının değerlendirmeleri ve görüşleri doğrultusunda yayımlamayı düşünüyoruz. Dergimize, bütün araştırmacılarımızın yazılarını bekliyoruz.”

Derginin ilk sayısının gelecek ay çıkarılması bekleniyor. Bu sayının ana dosya konusu, “AB sürecinde ulusal Diller SORUNU VE Türkçe.”