ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Elektronik Bülteni

Sayı: Haziran/2006

DEMET YILMAZ

KÜTÜPHANEMİZDEN

OCLC ÇALIŞMALARI

Kütüphanemiz 22 Şubat 2006 tarihinde OCLC’ ye katılmıştır. OCLC’ ye katılım kapsamında kütüphanemiz personeline 13 Mart 2006’ da ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği) – OCLC yürütme grubu başkanı Kamil Çömlekçi tarafından; aşağıdaki konularda bir günlük eğitim verilmiştir.

Kütüphanemizdeki mevcut tüm veriler sisteme aktarıldıktan sonra; OCLC, ÜNAK ve ULAK-BİM işbirliği ile “Türkiye Üniversite Kütüphaneleri Toplu Kataloğu” gerçekleştirilecektir.  

Türkiye Üniversite Kütüphaneleri Toplu Katalogu Projesi’nin amacı: 

 

  8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, 8 Mart 2006 Çarşamba günü Üniversitemizde gerçekleştirilen “SİYASET, SORUN VE KADINLAR…” panele CHP İstanbul Milletvekili Birgen Keleş ve Prof. Dr. Beyza Bilgin panelist olarak katılmışlardır.

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Bircan tarafından  yönetilen panelde “Kadın ve Siyaset” konusunda İstanbul Milletvekili Birgen Keleş, “İslama Bağlanan Kadın Sorunları” konusunda ise Prof. Dr. Beyza Bilgin düşüncelerini katılımcılarla paylaşmışlardır. Öğrenci ve akademisyenlerimizin sorularının cevaplandırıldığı panel sonrasında, İmparatorluktan Cumhuriyete Kadın konulu belgesel izlenmiştir. Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ayrıca “Cumhuriyet ve Kadın” konulu bir fotoğraf sergisi ve kütüphanemizde;  “kadın girişimci, toplumda kadın, siyasette kadın, kadın sorunları”  üzerine yazılmış kitaplardan oluşan bir sergi ile katılmıştır. 

 

              SUNUMLAR

Kütüphanemiz personelleri Demet Yılmaz ve Pelin Şahin tarafından; İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerine kütüphanemizi tanıtıcı bir sunum yapılmıştır.

                                       19 Nisan 2006 tarihinde yapılan sunumda ;

 

 

 

 

konularında bilgiler verilmiştir.

 

 

KÜTÜPHANE TANITIMLARI

Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara’ da bulunan üniversitelerin ortaklaşa planladıkları Üniversite Halk Buluşması projesi gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin Gölbaşı ilçesinde gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında kütüphanemizde görev almıştır. Program çerçevesinde kütüphanemiz tarafından 21 Mart 2006 tarihinde Atatürk İlköğretim Okulunda 2 oturum, Gölbaşı Halk Kütüphanesinde ise 1 oturum olmak üzere 3 sunum yapılmıştır. Yapılan sunumlarda 160 ilköğretim öğrencisine ve 50 halk kütüphanesi kullanıcılarına ulaşılmıştır.

Üzüntüyle belirtmek isteriz ki, Gölbaşında gittiğimiz okulda kütüphane yok.. ilçenin halk kütüphanesi de yetersiz. Küçücük, karanlık  ve kaldırılma tehkikesiyle de karşı karşıya.

Bu durumda öğrenciler internet kafelere gidiyor ve ödevlerini kopyalayıp hocalarına teslim ediyorlar., “ki bu yeni eğitim sisteminin mantığına aykırı”  Okullarımıza internet getirildiği takdirde öğretmenlerinin denetiminde sağlıklı kullanımı kuşkusuz öğreneceklerdir. Ancak, şu anda yetersiz, ehil olmayan kişilerin elinde internetteki zararlı yayınları da birbirlerinden öğrenerek günlük yaşamlarında uygulamaya geçeceklerdir..

İşte size yeni eğitim sistemimizin alt yapısı.

Bir yanda, Kütüphane sayıları, okuma oranları ve kitap basımları istatistikleri … ve diğer yanda araştırmaya yönelik , sorgulayan, araştıran çocukların aktif katılımlarıyla yeni eğitim sistemi felsefesi….. Lütfen eğitimcilerimiz bir kez daha değerlendirsinler.

Çocuklarımızı nasıl yetiştireceğiz…?

Bu alt yapı ile devam edersek,  pırıl pırıl hayat dolu çocuklarımız, saldırgan birbirine karşı saygısız, okumayan gençler haline dönüşeceklerdir.

Son Bir Çağrı

İlk okulda okurken okumak istediğiniz bir kitabı bulamadığınız oldu mu ?

Onların da oldu...

Kimlerin mi ?

Gölbaşında Atatürk İlköğretim Okulunun… Onlari; Yaşar Kemal, Karacaoğlan, Aşık Veysel, Cahit Sıtkı Tarancı, Mevlana, Reşat Nuri vd.. yerli ve yabancı edebiyatçılarımızla tanıştıralım.

Lütfen onlara kitap bağışında bulunalım. Üniversitemizin tüm mensupları, öğrencisiyle, öğretim elemanlarıyla ve idari kadrosuyla….. Evinizde okumadığınız yazarlarımızın ve dünya edebiyatı ile ilgili kitapları kütüphanemize getirin…. Ve hep birlikte bu kitapları onlara hediye edelim.