ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Elektronik Bülteni

Sahibi

Prof.Dr. Abdurrahim Özgenoğlu

Yayın  Kurulu

Prof.Dr. İsmail Bircan
Prof.Dr. Oya Batum Menteşe

Uzman  Nilüfer Ünal

Editör

Nilüfer Ünal

İçerik

Ergül Kara
Ömer Orhan
Pelin Şahin
Pınar Demirtaş
Demet Yılmaz
Derya Yücel
 

Web Tasarım

Ömer Orhan

Adres

Atılım University Main Library Kızılcaşar Köyü İncek Kampüsü 06836 Gölbası/ANKARA

Phone

Fax

E-Mail

+90 0312 586 82 61
+90 0312 586 80 91 
kbulten@atilim.edu.tr