ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Elektronik Bülteni

Sayı: Haziran/2006

DERYA YÜCEL & ERGUL KARA

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

Not :
Bu sayımızda bir yeniliğe daha yer verdik. Bağışta bulunan değerli kitapseverlerin özgeçmişleri için isimlerinin üzerinde mausla durmanız, bağışta bulundukları kitapların listesi görmek için isimlerini tıklamanız yeterlidir.

  SÜLEYMAN DEMİREL(9.Cumhurbaşkanı)
  İ.YALÇIN ZAİM(Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı)
  PROF.DR.A.HİKMET ÜÇIŞIK(Boğaziçi Üniversitesi Bio-Medikal Mühendisliği Enstitüsü Bölüm Başkanı)
  PROF.DR. ABDURRAHİM ÖZGENOĞLU(Atılım Ünivesitesi Rektörü)
  ANKARA BAROSU
  AYŞE BALBAY(Emekli Hukuk Müşaviri)
  DOÇ.DR. AYŞEGÜL YARPUZLU(Ankara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)
  PROF.DR. BEYZA BİLGİN
  DOĞUŞ BEBEK(Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencisi)
  FÜGEN SELBES(Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi)
  PROF.DR.GÖKHAN ÇAPOĞLU(Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı)
  PROF.DR.GÜLSEN CANLI(Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi)
  PROF.DR.İHSAN TARAKÇIOĞLU(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
  KADİR HAS ÜNiVERSİTESİ
  DR.MEHMET ALİ ÖZMENEK(İnşaat Yüksek Mühendisi)
  PROF.DR.MUSTAFA ALTINTAŞ(Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölüm Başkanı)
  PROF.DR.NAMİ ÇAĞAN(Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
  YRD.DOÇ.DR.NEŞE ALKAN(Atılım Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Bölüm Başkanı)
  GÜREL ERİŞ(Yeminli Mali Müşavir ve Bilirkişi)
  OSMAN GÖKTÜRK
  RIFAT ÇAĞATAY
  RUNA KARAMUSTAFAOĞLU
  SAVAŞ ÜNAL(Atılım Üniversitesi Mali Müşaviri)
  SERHAT CEVHERİ(Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrencisi)
  ŞULE YILDIRIM(Avukat)
  THE BRITISH COUNCIL
  YERYÜZÜ YAYINEVİ