ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Elektronik Bülteni

Sayı: Haziran/2006

DEMET YILMAZ

 

 ATILIM ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ KULLANIM DEĞERLENDİRME ANKETİ

1) Kütüphane hizmetlerinden memnun musunuz?  

 

 2) Kütüphane personeli ile ilişkilerim; 

 

3) Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı uygun şıkları işaretleyerek belirtiniz.

 a) Araştırmalarım için kütüphanedeki kaynakları yeterli buluyorum. 

 

b) Bilgisayarları yeterli buluyor musunuz?

 

c) Kütüphane hizmetlerinden yeterince yararlanabiliyor musunuz?

 

4) Kütüphanemiz WEB sayfasını ne ölçüde kullanıyorsunuz?

 

5) Kütüphanemiz e-bülteni hakkında ne ölçüde bilginiz var?

 

6) Kütüphanemizin abone olduğu veritabanlarını yeterince kullanıyor musunuz?

 

7) WEB sayfamızdaki “Katalog Tarama” programını;

 

8) Kütüphanede en çok  hangi birimi kullanıyorsunuz?