ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Elektronik Bülteni

Sayı: Mart/2006

Kütüphanemiz 

GİRİŞ

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle donatılması, 21.yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite öğreniminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, ve düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, Öğrenci Merkezli Eğitimle mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz’’ koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Küreselleşmenin ve değişimin hız kazandığı bugünkü süreçte, en önemli üretim faktörü bilgi olduğundan  işgücü niteliğinin yükseltilmesi ve gelişmiş bir iletişim altyapısına sahip olmanın önemi artmaktadır. Bu bağlamda kütüphanemiz, küreselleşmenin ve değişimin hız kazandığı bu hızlı ortamda, bilginin kolaylıkla erişilebildiği ,kullanılabildiği gelişmiş bir altyapısına sahip kütüphane olmayı amaçlamaktadır.  

GENEL BİLGİLER

Kuruluş çalışmaları 1998 yılı ortalarında 300 kitapla başlayan kütüphanemiz bugün 31.250 kitap, 1399 basılı süreli yayına, ve elektronik ortamda 5 veri tabanı ile 5 elektronik dergiye abonedir. Ayrıca, 90 adet audio-visual materyal mevcuttur. Bunların 47 adedi DVD formatında sinema filmleri olup TRT den satın alınmıştır.

Kitaplar, uluslararası kataloglama kuralları Library of Congress kataloglama kuralları esasları çerçevesinde konularına ve raflarda açık raf sistemine gore sıralanmıştır. 

Basılı dergiler; 1399 adet basılı dergimiz mevcuttur   Dergiler raflarda alfabetik olarak    sıralanmıştır  ve ödünç verilmez. Basılı dergilerin listesi alfabetik olarak kütüphamiz web sayfasında http://library.atilim.edu.tr/journalsall.htm adresinde listelendiği gibi Katalog Tarama Programında da Başlık ikonuna derginin adı yazılarak da ulaşılabilir. Her iki taramada da derginin hangi tarihler arasında ve mevcut sayılarının listesi görülebilir.

Kütüphanemiz, 549.771 metrekare alanda 250 kişilik çalışma kapasitesine sahiptir. Kitapların bulunduğu salon 2 katlıdır.   

A SALONU:Genel konular, Felsefe, Psikoloji, Din, Tarih, Ekonomi, Siyaset Bilimi, Hukuk,
(1.KAT) Psikoloji, Sosyoloji, Eğitim, Güzel Sanatlar konularındaki kitaplar

B SALONU:Bilim ve Teknik konulu kitaplar (Bilim, Matematik, Bilgisayar, Astronomi,
(2. kat) Fizik, Kimya, Jeoloji, Biyoloji), Tarım, Bibliyoğrafya ve Kütüphanecilik

C SALONU:Süreli Yayınlar yer almaktadır.

D SALONU:Toplu çalışmalara ayrılmış olan ve 20 kişinin çalışabileceği kapasitededir.Ayrıca bu salonda, Tezler, Audio Visual materyallerde yer almaktadır.Bu bölümde kullanıcılar film seyredebilir, tv izleyebilir ve müzik dinleyebilirler.

ONLINE HİZMETLERİMİZ

TARAMA KATALOGLARI

Atılım Üniversitesi Kütüphanesi, “İskenderiye Kütüphane Otomasyon Sistemi”ni kullanılmaktadır. Kullanıcılar, kitap, yazar adı, konu başlığı, anahtar kelimeler vb. kriterlerle   terminallerden tarama yapabilmektedirlerÖnce aranılan materyal (kitap, dergi, dvd, vcd, video ve ses kasetleri, vb) terminallerden taranır. Kullanıcı aradığı materyalin hangi birimde olduğuna bakabilir, materyal eğer kütüphanedeyse rafa gitmeden ödünç alıp alamayacağını kontrol edebilir. Eğer materyal ödünç alındıysa, programda iade tarihi ve üzerinde başka kullanıcı tarafından konulmuş reserve notu olup olmadığı görülebilir.

“İskenderiye Kütüphane Otomasyon Sistemi” nde, araştırmacıların aradıkları konulara çabuk ve kolaylıkla ulaşabilmeleri amacıyla kitapların içindekiler sayfası ve üniversitemiz yüksek lisans tezleri; tam metin olarak hizmete sunulmaktadır.

Merkezimizde araştırmacılarımız , 10 kullanıcılı bilgisayar ağından kaynak tarama hizmeti alabilmekte ve internet hizmetlerinden de yararlanabilmektedirler.

İNTERNET ÜZERİNDEN İSTEDİĞİNİZ KİTABI AYIRTABİLİR,  ÖDÜNÇ ALDIĞINIZ MATERYALLERİN LİSTESİNİ GÖREBİLİRSİNİZ.

Bu işlemi yapabilmek için;

WEB SAYFAMIZDAN, Catalog Search ikonunu tıklayınız.

Borrowing ikonunu tıklayınız.

Üye numaranızı ve şifrenizi giriniz.

Rezervasyonunuzu yapınız. Sistem size geri getireceğiniz tarihi verecektir. Ayrıca,

Ödünç aldığınız materyallerin listesini görebilirsiniz.

Bu konuda detaylı bilgi almak için kütüphane personeline başvurabilirsiniz.
 

ARADIĞINIZ KİTABA RAFLARDAN NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ ?

Kütüphaneciye danışabilirsiniz.

Opac terminallerden tarama yapabilirsiniz.

Arama kriterlerinden (Kitap adı, yazar adı, kitaba emeği geçenler, konu başlığı, konu numarası, anahtar kelimeler)   istediğiniz kitaba ulaşabilirsiniz.

Kütüphanemizde; Amerikan Kongre kütüphanesi Sınıflama Sistemi uygulanmaktadır. Açık raf esasına göre kitaplar konularına göre raflarda yer sıralanmıştır.

KONGRE KÜTÜPHANESİ SINIFLAMA SİSTEMİ

Yer numarasını oluşturan ilk harf ana konuyu belirler.

Yanına gelen diğer harf, buna bağlı bir alt grubu belirler..

Daha sonraki numerik grup, ana konuya bağlı üçüncül alt grubu belirler.

Bunu takip eden grup yazar soyadına göre oluşturulur.

Son bölüm ise kitabın basım yılını belirler.

                                             Bir örnek vermek gerekirse;

QA/331.7 / VOL / 1991

QA; Matematik

331; Matematiksel analiz

VOL; Yazarın soyadının ilk üç harfi

1991; Kitabın basım tarihini             gösterir

 

Abone Olunan Veri Tabanları

Veri Tabanı; Birden fazla alanı veya tek bir alanda ilgili dokümanları toplayan, saklayan, güncelleyen ve elektronik ortamda erişimi sağlayan kaynaktır.

Başka bir deyişle, veri tabanı, her türlü yayını veya kayıt üzerindeki kavramların, konuların, kelimelerin yerini gösteren sistematik bir rehberdir.. Konuların nerede bulunabileceklerini göstererek bunlara kolay ulaşımı amaçlayıp, genellikle alfabetik olmak üzere mantıksal bir düzen içerisinde sıralanan konu girişlerini içerir. Bilgiye hızlı erişim imkanını sağladığı gibi  birden fazla kullanıcıya aynı anda erişim imkanı da sağlar.

Kütüphanemiz 5 veri tabanına abonedir. Ayrıca herkese açık veri tabanlarına da web sayfamızdan ulaşılabilir. Bunlar arasında ULAK-BİM veri tabanları ülkemizde basılan kaynaklara ulaşım açısından önemlidir. Tüm bu listeye aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

http://library.atilim.edu.tr/electronic_resources_new.htm#DATABASES%20&%20INDEXES

 

Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir: Abone olduğumuz bu veri tabanlarına yalnızca üniversitemiz yerleşkesi içinden ulaşabilir.

MathSciNet:  Matematik konusunda makalelerin bibliyoğrafik ve kısa özlerini içerir.

Web of Science:  1994 yılından günümüze kadar sosyal ve fen bilimlerinin tüm alanlarında, dünyanın önde gelen bilimsel dergilerinde yayınlanmış makalelerin bibliyografik künyelerine ve bu makalelere yapılan atıfları içerir  ULAK-BİM aracılığı ile temin edilmektedir.

Taylor and Francis:  Doğa ve yaşam bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri, eğitim, sanat ve beşeri bilimler konusundaki makalelere tam metin erişim sağlar.

HeinOnline: Hukuk konusunda makalelere tam metin erişim sağlar.

E-Brary:    İş ve ekonomi, bilgisayar, teknoloji ve mühendislik, beşeri bilimler, yaşam ve doğa bilimleri, sosyal bilimler, davranış bilimleri konusunda 21.000 kitaba tam metin erişim sağlar.

IEEE: Elektrik ve elektronik, bilgisayar, bilgi teknolojileri, bioteknoloji, fizik ve ilgili diğer bilimlerdeki yayınları kapsamaktadır. ULAK-BİM aracılığı ile temin edilmektedir.

 

VERİ TABANLARINDAN BİLGİYE ERİŞİM YOLLARI; Kütüphanelerin online tarama modülüyle aynı mantık içinde hazırlanmıştır.

 

ü       Search butonunu tıklayınız,

ü       Anahtar sözcükleri yazınız,

ü       Makalenin tam metnini görmek için PDF ikonunu tıklayınız,

ü       Makalenin çıktısını alabilirsiniz,

ü       Makaleyi e-posta adresinize gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz makaleyi sadece yerleşke içerisinde görüntüleyebilirsiniz,

ü       Makaleyi bir dosya adı vererek saklayabilirsiniz.

 

ELEKTRONİK BİLGİ KAYNAKLARININ KULLANIM KURALLARI

 

Elektronik Bilgi Kaynaklarının kullanımı aşağıda maddeler halinde sıralanan kurallara baglıdır. Bu kuralların herhangibir kişi tarafından ihlal edilmesi,  geçici bir süre için veritabanlarının kapatılmasına yol açabilmekte, bazı durumlarda ise, anlaşma iptal edilerek, üniversitenin kapatılmasıyla sonuçlanmaktadır.

Bu tür problemleri engellemek için  aşağıda belirtilen kuralları siz sayın araştırmacılarımıza duyurmak istedik.

 

 

İZİN VERİLENLER

 

ü      Belirli sayıda basılı veya elektronik kopya alınabilir. (Örneğin, tek bir makale, kitabın bir bölümü, tek bir tez gibi)

ü      Kendi bilgi ihtiyacınızı karşılamak amacıyla kullanabilirsiniz. (Örneğin, araştırmanızda veya dersinizde)

ü      Veritabanlarından aldığınız bilgiyi ATILIM ÜNİVERSİTESİ içerisinde personel ve öğrencilerle paylaşabilirsiniz.

 

İZİN VERİLMEYENLER

 

ü      Veritabanlarından ticari amaçlı veya sistematik olarak robot ve benzeri yazılımlar kullanılarak, çok sayıda yayının kopyalanması, kişisel bilgisayarlara aktarılması yasaktır.

ü       Veritabanının satılması , içeriğinin dağıtılması yasaktır.

ü       Veritabanından kopyalanan bilgilerin, Üniversitemizin dışındaki kişilere aktarılması yasaktır.

ü       Veritabanından kopyalanan içerik bilgisinin veya makalenin e-mail listeleri ile dağıtılması yasaktır.

ü      Veritabanından indirilen kayıtlar üzerinde kayıtlar üzerinde değişiklik yapılması ya da bunlardan yararlanılarak benzer çalışmaların yaratılması yasaktır.

 

ÜNİVERSİTEMİZ TEZLERİ:

AÇIK ERİŞİM: Eserin tam bir sürümü açık erişime, sınırsız dağıtıma, birlikte çalışılabilirliğe ve uzun dönemli arşivlemeye olanak sağlamak için en azından bir çevrimiçi arşivde toplanır.  Araştırma yazılarının ve diğer bilimsel yazıların üretilmesini, kalite açısından değerlendirilmesini, bilimsel topluluğa dağıtımını ve gelecekte kullanımı için korunmasını sağlayan bir sistemdir.

Kütüphanemiz bu sistemin ışığında, üniversitemizde yapılan ve bundan sonrada yapılacak olan tezleri, tam metin olarak hizmete sunma çalışmaları devam etmektedir.

Tezlere tam metin erişebilmek için;

ü      Web sayfamızda yer alan Catalog Search ikonunu tıklayınız.

ü      Tarama modülünden subject işaretleyerek , thesis yazınız.

ü      Tezler listesi ekrana gelecektir.

ü      Atılım Üniversitesinde yapılmış olan tezlerden herhangibirini tıklayınız.

ü      Seçtiğiniz tezin kayıtları ekrana gelecektir.

ü      En alt sırada PDF yazan satırı tıklayınız.

ü      Tam metin tezin dökümü ekrana gelecektir. 

KÜTÜPHANEMİZ KULLANIM KURALLARI

Araştırmacı, ödünç işlemlerini yapabilmek için “Atılım Üniversitesi Üyelik Formu”nu imzalamak ve kütüphane kimlik kartını almak zorundadır. Üyelik kimlik kartları 1 yıl geçerlidir.

Üyelerimizin internet üzerinden ödünç alma işlemlerini yapabilmeleri için kütüphane Ödünç Verme biriminden şifre almaları gerekmektedir.

Başka bir kullanıcı tarafından istenmediği takdirde, ödünç alınan her materyalin ödünç verme süresi uzatılabilir. Araştırmacılarımız; süresi dolan materyalleri, telefonla(tel : 0 312 586 82 47), e-mail(pelin_uzel@atilim.edu.tr) yoluyla ve bizzat kütüphaneye gelerek süresini uzatabilir.

Adres, telefon ve e-mail değişikliklerinin kütüphaneye bildirilmesi gerekmektedir.

Reserve Kitaplar : Reserve kitaplar iki saat süreyle ödünç verilir. Bir başkası tarafından istenmediği takdirde 2 saat daha uzatılır. Birden fazla olan reserve kitapların bir adedi kütüphanede kalmak kaydıyla, kopyaları akşam saat 17.30 dan ertesi sabah saat 9.30 a kadar ödünç verilir.

Dışardan gelen araştırmacılar ödünç kitap alamazlar ancak kütüphanede yararlanabilir.  Kurumlarından resmi yazı ile başvurduklari takdirde 3 kitap ödünç verilir.  

KÜTÜPHANELERARASI İŞBİRLİĞİ HİZMETLERİ : Akademik Personel, kütüphanemizde bulunmayan kitapları  “Kütüphanelerarası İşbirliği” kuralları çerçevesinde diğer kütüphanelerden temin edebilirler.

Ankara ilindeki kütüphanelerden bu işlemin yapılabilmesi için kullanıcının kütüphanemizden, kütüphanecinin adını ve imzasını taşıyan ILL formunu alması gerekmektedir.

Ankara ili dışındaki kütüphanelerden kitap istenmesi durumunda ise, kargo ücreti kullanıcıya ait olmak üzere kütüphanemiz aracılığı ile getirtilmektedir.

Öğrencilerimiz ise,  kütüphanemizden alacakları resmi bir yazı ile  kütüphanelerde ödünç kitap almama koşulu ile çalışabilirler.

Fotokopi Hizmetleri : Kütüphanemiz telif hakları yasasına uyar. Buna göre, bir kitaptan bir bölüm veya kitabın %10’undan, bir dergiden ise bir makaleden fazla fotokopi alınamaz.

YAYINLARIMIZ:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ-Elektronik Bülten  / ISSN 1306-3472 :   

3 ayda bir yayınlanacak olan bültenimizin İlk sayısı Aralık ayında yayınlanmıştır.

Bültenin; web adresi: http://library.atilim.edu.tr/bulten/index.htm dir.

Bültenin hedef kitlesi üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimizdir.  

a)      Bültendeki konular ;

ü      Genel kültür,

ü      Kütüphanecilik alanındaki son gelişmeler,

ü      Kütüphanemiz çalışmalarından haberler,

ü      Kütüphanecilerin araştırma yazıları,

ü      Sosyal Bilimler alanında üniversitemiz öğrencilerinin araştırma yazıları,

ü      Fen Bilimleri alanında üniversitemiz öğrencilerinin araştırma yazıları,

ü      Ankara’daki etkinlikler.

KÜTÜPHANEMİZ TANITIM BROŞÜRLERİ : Her öğretim yılında kütüphanemizi tanıtıcı ve kullanım kurallarını içeren broşürler ve ayraçlar hazırlanmaktadır.

ÜYELİKLERİMİZ

Kütüphanemiz 3 kuruluşa üyedir.

ANKOS (ANADOLU ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ KONSORSİYUMU): Kütüphanelerin ortak ilgi alanlarındaki elektronik kaynakları payaşmak üzere gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelmiş üniversite kütüphanelerinden oluşmaktadır.

Amacı, üniversite ve araştırma kütüphanelerinin en uygun fiyatla, en fazla elektronik kaynağa erişimlerini sağlamak, ölçek ekonomisi çerçevesinde  elektronik ürünlere yapılan yatırımı paylaşmak; Türkiyedeki akademisyen ve öğrencilerinin küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimlerini gerçekleştirmek ve eğitim ve araştırma kütüphanelerinin desteğini artturmak için ortak çalışmalar yürütmektedir. Kütüphanemizin abone olduğu veri tabanlarından Web of Science, HeinOnline ve IEEE veri tabanları dışındaki veri tabanları bu yolla temin edilmektedir.

LİBER : Avrupa düzeyinde araştırma kütüphanelerinin temsilcisidir. Genel amacı;  kısaca etkili enformasyon hizmetleri sunmak, koleksiyonlara erişimi geliştirmek, Avrupa kültürel mirasını korumak üzere kendi ulusal sınırlarının dışında da fonksiyonel birer kurum haline gelebilmeleri için araştırma kütüphanelerine yardım etmek ve desteklemektir.

Liber, Avrupa’nın önde gelen araştırma kütüphanelerinin asli derneğidir ve dünyada  30 u aşkın ülkenin araştırma kütüphaneleri ve ülkemizden ise 9 kütüphane (tılım Üniversitesi,  Milli Kütüphane, Yeditepe Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, OrtaDoğu Teknik Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Büyük Millet Meclisi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi kütüphaneleri) bu kuruluşun üyesidir. 

OCLC: Kütüphanemiz, 22 Şubat 2006 tarihinde  OCLC ye katılmıştır. OCLC, 1967 yılında Ohio College Library Center adı ile kütüphaneciler tarafından kurulmuş, 1981’de ise Online Computer Library Center adını olarak bugün 65 ülkeden 45000 kütüphanenin abone olduğu uluslararası bir bilgi-belge sağlama/dağıtma ve paylaşma merkezine dönüşmüştür.

Bu proje iki ana çalışmadan oluşmaktadır.

WORLDCAT ( THE OCLC ONLINE UNION CATALOG ) ; Bu calisma halen  ülkemizden 18 üniversite kütüphanesinin katılımıyla devam etmektedir. Kütüphaneler; programa girdikleri bibliyoğrafik bilgilerin bir kopyasını da anında toplu kataloga göndermektedirler. Dünyada ise 45.000 kütüphane bu projede yer almaktadır. Amacı, kataloglamada standartlaşma, kütüphanelerarası ödünç verme, kütüphane kayıtlarını tüm dünyada erişime açmak.

ÜNAK – OCLC Konsorsiyum Üyeliği; Tam üyelik: Üyeler veritabanını tararlar, buldukları kayıtları kullanırlar.WorldCat’de bulamadıklarının ise orijinal kaydını (kataloglamasını) yapıp WorldCat’e ilave edebilirler. Toplu kataloğa verdikleri her geçerli kayıt için kredi alırlar.

 

KÜTÜPHANEMİZLE İLGİLİ İSTATİSTİKİ BİLGİLER ( 2004-2005 Öğretim yılı )

  

Derme

 

Kitaplar

31.500

Basılı dergiler

1397

Görsel-işitsel materyaller

90

Tezler

318

Veri Tabanları

6

e-dergiler

5

 

 2004-2005 Öğretim Yılında Birimin İstatistiki Bilgileri;

 

ü       Kütüphaneye üye sayısı                                                                        1969

ü       Ödünç Verilen Materyal Sayısı                                                              4231

ü       Ödünç Materyal Alan Üye Sayısı                                                           2292

ü       Diğer Kütüphanelerden Ödünç Alınan Materyal Sayısı                         187

ü       Diğer Kütüphanelerden Yararlanan Öğretim Üyesi Sayısı                    89

ü       Kütüphaneye Giren Kullanıcı Sayısı                                                      46.714

 

Kütüphanemizde konularına göre yapılan araştırmaların öğretim yılları kapsamında istatistiki dağılımları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

KONULAR

2002-2003

ÖĞRETİM YILI

2003-2004 ÖĞRETİM YILI

2004-2005 ÖĞRETİM YILI

A – GENEL REFERANS

285

65

166

B - FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN

70

80

65

C-D-E-F- TARİH

219

816

542

G - COĞRAFYA, ANTROPL.

2

0

5

H - SOSYAL BİLİMLER

323

869

1161

J - SİYASAL BİLİMLER

358

441

76

K - HUKUK

87

124

215

L - EĞİTİM

35

65

1

M - MÜZİK

0

0

1

N - GÜZEL SANATLAR

35

18

3

P - DİL VE EDEBİYAT

342

341

522

Q - BİLİM

834

893

337

S - TARIM

3

0

 

T - TEKNOLOJİ

541

1314

746

U - ASKERLİK

0

0

 

V - DENİZCİLİK

0

0

 

Z-  KÜTÜPHANECİLİK

0

18

 

TOPLAM

3134

5044

3843