ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü
Elektronik Bülteni

Sayı:  Aralık/2005

Kütüphanemize Bağışta Bulunanlar

Yüksek öğretimde öğrencilerin toplumdan kopmadan çağın gerekleri olan bilgilerle  donatılması, 21. yüzyıl toplumunu oluşturan nesiller olarak daha çok araştırıcı, tahlil edici ve çözümleyici özelliklerin verilmesi, başarılı bir geleceğin hazırlanması açısından hayati öneme sahiptir. Toplumda bilimsel düşünceyi bir hayat tarzı haline getirmeden bilgi toplumu oluşturulamaz.

Bilgi toplumu olma yolunda adımlar atıldığı günümüzde, üniversite eğitiminin ve ona paralel olarak üniversite kütüphanelerinin yeri ve önemi tartışılamayacak derecede önemlidir. Soru soran, düşünen, sorgulayan ve araştıran bir gençliğin yetişmesi ancak, “Öğrenci Merkezli Eğitim”le mümkün olabilir. Bu da kütüphanelerin “olmazsa olmaz” koşulunu ön plana çıkarmaktadır. Ancak böyle bir eğitim, kütüphanelerin zengin bir koleksiyona sahip olması ve nitelikli hizmet verilmesi koşulunu getirmektedir.

Bu bağlamda  üniversitemiz kütüphanesine yayın bağışında bulunan değerli kitapseverlere kütüphanemiz koleksiyonunun zenginleşmesine ve araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunması açısından büyük değer taşıması nedeniyle teşekkür ederiz.

2004 - 2005 öğretim yılında  kütüphanemize 2346 adet kitap bağışında bulunulmuştur. Bağış yapan değerli kitapseverlerin isimleri aşağıda listelenmiştir

 
AHMET HÜSEYİN DURUKAL
AHMET ŞİNASİ ÖZDENOĞLU
ARDA ÖZGÜR KIVRAK
ATEF QASRAW
ATTİLA SUNAY
ELİF DAYAR
GÖKHAN ÇAPOĞLU
IAN AİREY
KADİR AHMET KOCAKUŞAK
MELEK İBŞİRLİOĞLU
MURAT GÜMRÜKÇÜ
NAMİ ÇAĞAN
NEŞE ÜNLÜ
PINAR TANSEL
REŞAT ÖZTÜRK
SERHAT CEVHERİ
SIDIKA DEMİRTOLA
TUNCER KARAMUSTAFAOĞLU
ÜMİT GÜNGÖREN